Case studyCarGlass®

CarGlass®

Det blev muligt for Carglass® at blive papirløs og tilbyde overlegen kundeservice ved at digitalisere deres salgsprocesser.

Område

Bilindustrien
UDFORDRING

Reducér påvirkningen af miljøet, forbedr kundeoplevelsen og bundlinjen

Med en målsætning om at blive mere miljøvenlig ved at bruge mindre papir samt at automatisere processer for en bedre kundeoplevelse ledte Carglass® efter en samarbejdspartner til at hjælpe sig på den digitale rejse.

Carglass® havde hidtil udskrevet alle kvitteringer på papir til deres kunder, og idet virksomheden i gennemsnit afsluttede en opgave hvert tredje sekund, løb det hurtigt op. Af hensyn til miljøet indså man hos Carglass®, at det var nødvendigt at undersøge alternativer.

Indledningsvis foretog de en markedsanalyse, hvor de spurgte deres kunder, hvad de mente om papirkvitteringer. Det stod hurtigt klart, at de fleste kunder allerede syntes, kvitteringerne var mere til besvær end til gavn. Denne tendens var udtalt over hele landet; emnet var endda blevet diskuteret af brugere i Carglass®-fora. Tiden var inde til en forandring.

Udfordringen ved at blive papirfri var, at kunden skal underskrive skadesrapporter – for at forhåndsgodkende reparationer – samt anmeldelsesblanketter. Derudover skal teknikerne underskrive arbejdssedler for hvert gennemført trin af arbejdet.

Carglass® havde derfor brug for en leverandør, som ikke blot kunne sætte en elektronisk underskrift på hvert af disse dokumenter, men også integrere de forskellige skridt i en komplet og strømlinet arbejdsproces, der eliminerer behovet for printere.

Carglass® ledte efter leverandører, som kunne levere, hvad de havde brug for: En løsning med en intuitiv brugerflade til deres mekanikere og værkfører på værkstederne, hurtig databehandling, så driften ikke blev påvirket, og derudover skulle leverandøren i sig selv være nem at arbejde sammen med.

Ud af de leverandører, de havde i kikkerten, var Scrive den eneste, som kunne sætte flueben ved alle krav. Efter at have oplevet, hvor imødekommende supportteamet var under den gratis prøveperiode, besluttede Carglass® sig for at gå videre med Scrive.

Men inden de lukkede aftalen, havde Carglass® brug for at sikre sig, at løsningen indfriede alt det, den skulle:

  • Have et revisionsspor, der skulle kunne fungere ubesværet med regnskabsprocesserne i Carglass®
  • Være i overensstemmelse med lokal lovgivning – herunder regnskabsloven – samt EU-regler såsom GDPR
  • Indfri alle værkstedernes behov, uanset værkstedets størrelse og beliggenhed

For at afprøve Scrive som universalløsning gennemførte Carglass® et pilotprojekt med et udvalg af små og store værksteder beliggende hhv. i og uden for større byer.

Projektet gav Carglass® muligheden for yderligere afstemning af deres ønsker – bl.a. ved at se, hvordan brugerfladen i Scrives signeringstjeneste kan tilpasses til virksomhedens specifikke behov. Det synliggjorde desuden, hvordan Carglass® kunne forbedre en lang række af processer på tværs af forretningen. Dette betød øget effektivitet, samtidig med at man reducerede virksomhedens CO2-aftryk.

Den vellykkede proces førte desuden til, at der på pilotværkstederne blev udklækket ambassadører, som aktivt bakkede op om udrulningen af Scrives løsning på tværs af hele netværket.

Papirfri drift
Papirfri drift

Det bliver hurtigt til mange papirkvitteringer, når man som Carglass® afslutter en opgave hvert tredje sekund. I dag er værkstederne papirfri i hele landet.

Forbedret kundeoplevelse
Forbedret kundeoplevelse

Feedback viste tydeligt, at kunderne foretrak nemheden og de miljømæssige fordele forbundet med elektroniske kvitteringer.

Samlet proces
Samlet proces

Med værksteder fordelt på 57 lokaliteter havde Carglass® brug for én samlet proces, som omfattede hele virksomheden.

LØSNING

eSign GO: Klar, parat, digitalisér

For at opnå en papirfri hverdag digitaliserede Scrive hele serviceforløbet – både kundevendte og interne processer.

Da der var sat flueben i alle tjekbokse, var det tid til at rulle løsningen ud og komme i mål.

Udrulningen af Scrive eSign GO på tværs af 57 Carglass®-værksteder tog kun to uger. Herefter kunne virksomheden afskaffe alle fysiske printere – og dermed også standse udgifterne til vedligehold, forsyninger og leasingkontrakter. De begyndte hurtigt at nyde godt af de miljø- og forretningsmæssige fordele ved en papirfri hverdag. Nu kan kunderne signere digitalt og modtage PDF-kvitteringer frem for dem på papir, som de anså som ressourcespild og overflødige.

Hvad der begyndte som et fokus på virksomhedens miljømæssige påvirkning, udviklede sig til et overordnet digitaliseringsprojekt, som har haft stor indvirkning på den måde, hvorpå Carglass® driver deres forretning.

Sådan virker det:

  • eSign GO digitaliserede ikke alene kundekvitteringerne, men også skadesanmeldelser (kundesignatur) og arbejdssedler (tekniker skriver under).
  • eSign GO er en system-uafhængig løsning, som tilbyder plug-and-play-kompatibilitet med ethvert legacy-system.
  • eSign GO har næsten ingen indlæringskurve, hvilket var en af Carglass®’ hovedkrav. Hvis du ved, hvordan du printer, ved du også, hvordan du skal bruge eSign GO. Så brugervenligt er det!
  • Implementeringen af eSign GO handler helt enkelt om at installere en printerdriver ved hvert salgssted. 100 % digitalisering, 0 % integrering. Ved at undgå et større integreringsprojekt sparede Carglass® derfor både tid og udgifter.
  • Brugerfladen kan skræddersyes, så Carglass® kan sikre en konsekvent brand experience fra start til slut.
  • Carglass® bruger desuden eSign GO til at automatisere forskellige HR- og rekrutteringsprocesser, hvilket bl.a. giver kandidaterne et bedre indtryk af virksomheden.

Virkning

9600
Transaktioner per dag

Carglass® afslutter i gennemsnit en opgave hvert tredje sekund.

2 uger
Udrulning til 57 lokaliteter

For at udskifte deres printere og gamle processer skulle udrulningen ske hurtigt og gnidningsfrit.

”At være den første virksomhed inden for vores sektor, der implementerer e-signering i driften, positionerer os som en foregangsvirksomhed i branchen, hvilket vi ser som en væsentlig konkurrencefordel.”

Arne Berger CFO, Carglass®
RESULTAT

Nem og hurtig udrulning med store resultater!

Carglass® kunne afskaffe alle fysiske printere, hvilket har medført besparelser på vedligehold og forsyninger samt gjort virksomheden mere miljøvenlig.

Som følge af implementeringen har virksomheden oplevet højere effektivitet ved betaling, øget sikkerhed mod svindel samt et mærkbart boost i NPS (Net Promoter Score).

Udrulningen skete hurtigt og gnidningsløst med overvældende positiv feedback fra første færd – både fra værkførerne og kunderne.

Klar til at prøve det af selv?

Prøv nu eller lær mere