Digital transformation

Vi lever i en stigende digitaliseret verden, og evnen til at tilpasse sig nye teknologier er blevet et fundamentalt krav. Dette gør sig særligt gældende for virksomheder, små såvel som store.

Lad vores team af eksperter rådgive dig i din virksomheds digitale transformation og jeres digitale strategi.

I dette afsnit definerer vi digital transformation. Vi beskriver også de mest aktuelle emner, der knytter sig dertil, såsom:

 • Hvorfor digital transformation er vigtig. Årsager til digital transformation samt risici og fordele.
 • Strategier for digital transformation. Definition af mål.
 • Udfordringer forbundet med digital transformation. Sådan kommer man i gang, laver en køreplan og måler resultaterne.
 • Hvem kan vi hjælpe jer med jeres digitale strategi?

Scrives mission er at gøre jeres digitale transformation hurtig, behagelig og sikker. Vi forstår, hvordan I arbejder, og vi kan vise jer, hvordan elektronisk signering og identitetsverificering åbner for en verden af værdi for jeres organisation, fra bedre kundeoplevelse til datakvalitet. E-signering er blot begyndelsen. Vi har erfaringen og kan dokumentere det.

Introduktion til digital strategi og transformation

På den ene side bidrager digital transformation til at strømline virksomhedens drift. Det forbedrer produktiviteten, opgraderer brugeroplevelsen, og man sparer omkostninger. Dem, der ikke holder sig ajour med sådanne tjenester, sakker bagud.

På den anden side åbner digital transformation for nye indtjeningsmuligheder. Det påvirker også den måde, hvorpå virksomheder skaber værdi for deres kunder. Virksomheder, som sakker bagud, bliver således i stigende grad overhalet. Det digitale transformationstog kører – og det stopper ikke.

 

Hvad er digital transformation?

Digital transformation er brugen af digital teknologi til at ændre interne processer, kultur og brugererfaring samtidig med, at man introducerer nye forretningsmodeller. Digital transformation tilpasser virksomheder til den digitale tidsalders markeds- og forretningskrav. Det følger af digitaliseringen.

 

Hvad er forskellen mellem digitalisering og digital transformation?

I forhold til en virksomhed er digitalisering rettet mod en enkelt proces. For eksempel er automatisering af faktureringsprocessen et eksempel på digitalisering. En sådan ændring har betydning for den måde, man driver virksomhed på. Nærmere bestemt bliver arbejdet nemmere for medarbejderne. Det har dog ikke indvirkning på hele virksomheden.

Hvis den samme virksomhed digitaliserer flere andre dele af driften, så er resultatet en ny virksomhed. Sandsynligvis en mere omkostningseffektiv virksomhed, som kan tilbyde fantastiske brugeroplevelser og meget hurtigere tjenester. En sådan virksomhed er en digitalt transformeret virksomhed.

Går man endnu videre, skaber digital transformation helt nye muligheder/indtjeningsstrømme for virksomheden. Det kan ende med, at driften bliver i en helt anden retning end før den digitale transformation.

Lad os se på et jordnært eksempel, som illustrerer forskellene mellem digitisering, digitalisering og digital transformation.

Eksempel på digitisering

Lad os forestille os, at du har en samling med VHS-film. Du beslutter dig for at overføre dem til et digitalt format (.avi, .mp4 osv.). Du har netop DIGITISERET din samling.

Eksempel på digitalisering

Du tager endnu et skridt på din digitale rejse ved at købe et smart-tv. Du flytter samlingen over på USB-stik og ser dine film på dit nye tv. Du har digitaliseret processen med at se din filmsamling.

Eksempel på digital transformation

Mens du bruger dit smart-tv, opdager du en streamingtjeneste. Tjenesten giver dig adgang til alle de film, der er i din samling, og endnu flere. Snart bruger du kun denne tjeneste til underholdning. Derigennem bliver du forført af videoblogs og spil. Dine underholdningsbehov er netop blevet digitalt transformeret.

Digital transformation i erhvervslivet –
Hvorfor digital transformation er vigtig

Årsagerne til, at man påbegynder en digital transformation, er forskellige fra virksomhed til virksomhed. Fællesnævneren er dog, at der er et behov for digital transformation for at sikre virksomhedens fortsatte overlevelse.

Forandring er den eneste konstant i erhvervslivet. Alle virksomheder skal udvikle sig for at overleve. Udvikling er lig med mere effektive processer og nye måder at betjene kunder på. Dette behov for fortsat udvikling er årsagen til, at de fleste virksomheder går i gang med digital transformation. De gør det ikke for at være smarte, eller fordi det er spændende. De går i gang med dette dyre og risikable skifte, fordi de vurderer, at de er nødt til det for at overleve.

Behovet for konstant udvikling bliver mere presserende og akut, efterhånden som verden sætter farten op. Ifølge Vanguards CIO, John T. Marcante, så var amerikanske virksomheder, der var en del af S&P 500-indekset i 1958, i gennemsnit en del af indekset i 61 år. I 2011 var det samme gennemsnit blot 18 år. Nu til dags revideres indekset hver anden uge.

Digital transformation er en langsigtet investering. Flere og flere ledere erkender dette faktum. For dygtige ledere skaber digital transformation muligheder i stedet for forhindringer.

Der er tre valg, virksomhedsledere kan træffe, når det handler om digital transformation:

 • At være bagud
 • At holde trit med forandringerne
 • At gå forrest

 

Årsager til digital transformation

Ifølge Salesforce er der mange årsager til digital transformation.

 • Vækst og skalering er to af de vigtigste faktorer. Omstrukturering af virksomheden med dette for øje er en af de vigtigste drivkræfter for digital transformation.
 • Tilstrækkeligt kundeengagement. I den digitale tidsalder er kundens opmærksomhedsspændvidde indskrænket. Kunderne er mere oplyste og mere krævende. Virksomhederne skal opfylde disse nye behov.
 • Måden hvorpå digital transformation former markedskræfterne. Eksisterende markeder trues af nye, agile konkurrenter. Samtidig har digital transformation skabt nye brancher.
 • Integrationen af nye teknologier. Internettet, sociale medier og mobiltelefonen har alle haft stor indflydelse på markederne. Maskinlæring, blockchain og Internet of Things vil sandsynligvis have tilsvarende indvirkninger.
 • Forandring af virksomhedens kultur. Som scrive.coms kundesager illustrerer, er en kulturændring via digitalisering ofte et stort skridt fremad.
 • Sikring af virksomhedens fremtidige konkurrenceevne. Eller, som mange ledere kalder det, “fremtidssikring” af driften. At omfavne den digitale transformation er som anført en langsigtet investering. Hvis man gør det rigtigt, får virksomheden et forspring.
 • Reducere den operationelle kompleksitet og forbedre processer. Dette er den mest direkte og umiddelbare fordel ved digital transformation for virksomheder.
 • Digitalisering af alle aspekter af tilværelsen fremtvinger digital transformation på forretningsniveau. Verden som helhed og økonomien bliver i stigende grad digitaliseret. Virksomheder, som nægter at tilpasse sig, vil stå udenfor i fremtidens økonomi. Mange af verdens førende økonomier er allerede anført af digitale virksomheder.

 

Risici og fordele ved digital transformation

Fordelene ved digital transformation opvejer i høj grad risiciene. De fleste af disse risici handler om at gå glip af den digitale transformation.

Nogle af fordelene er: 

 • Forbedret UX, herunder en personlig og forbundet oplevelse
 • Sikring af, at processer er skalerbare
 • Eliminering af ineffektivitet og forbedring af medarbejdertilfredshed og fastholdelse
 • Sikring af et forspring på kort sigt i forhold til konkurrenterne
 • Forenklet integration af teknologi
 • Strømlining af hele forretningen
 • Sikre fleksibilitet til fremtidige teknologiopdateringer, idet teknologien hele tiden udvikler sig.

Det er en stor risiko at gå glip af disse fordele.

 • At gå glip af digital transformation er det samme som at være bagud. Det er en dyr fejl. Fra virksomhedens perspektiv kan det være fatalt.
 • Det vil være dyrere og dyrere at bevare de eksisterende processer. Sådanne systemer kan ikke skaleres og er ikke så effektive. Og snart vil de være inkompatible med alt andet.
 • Uorganiseret digital transformation vil sandsynligvis slå fejl. At bruge mange penge på noget, som ikke skaber nogen værdi, er ligeledes en risiko.

 

Digital strategi for transformation

Når I skal udarbejde en strategi for digital transformation, der passer til jeres behov, skal I overveje følgende:

 • Jeres mål for digital transformation. Sørg for at være bevidst om, hvor I vil hen med det.
 • Den måde, hvorpå I ideelt set ønsker at forene teknologi og forretning.
 • De teknologier, som vil udgøre rygraden i jeres virksomheds digitale transformation.
 • Forskellige tendenser og trends – branchespecifikke såvel som generelle.
 • De risici, som ledelsen i jeres virksomhed er villig til at påtage sig – før, under og efter digital transformation.
 • Den indvirkning, som digital transformation sandsynligvis vil have på den kundeoplevelse, I tilbyder.

Lav en køreplan med udgangspunkt i ovenstående og definer den i detaljer. Overvej tidsplan, forventninger, roller, ansvarsområder og resultater til at måle succes.

 

What is the goal of digital transformation?

The goal of digital transformation is to generate value. The objective is accomplished by improving business processes, UX, and cost-effectiveness. 

Ifølge 2.000 ledere i en rundspørge fra cognizant.com skaber digital transformation værdi på fem forskellige måder:

 • Accelererer indtægtsvæksten
 • Øger hastigheden til markedet
 • Øger produktiviteten hos den enkelte medarbejder
 • Forbedrer kundeakkvisition og fastholdelse
 • Forbedrer konkurrenceevnen

 

Hvordan kommer man i gang med digital transformation?

Det første skridt på jeres digitale transformationsrejse er at anerkende, at I er nødt til at handle. Og derefter udarbejde jeres digitale strategi.

De fleste virksomhedsledere antager, at de er langt bagefter konkurrenterne i den henseende. Mist ikke modet. Det er aldrig for sent at gøre det rigtige.

Opfattelsen af, at jeres virksomhed er bagud er sikkert forkert. Pressens overeksponering af virksomheder i førerpositioner fremmer sådanne misvisende billeder.

 

Vejen til digital transformation – Hvordan ser en typisk rejse ud?

En typisk rejse mod digital transformation omfatter tre centrale trin.

 • Definition af værdier
 • Lancering og udrulning
 • Skalering

Værdidefinitionstrin omfatter de første skridt, såsom at sikre ledelsens opbakning, investering og fastlægge mål. Uden opbakning fra den øverste ledelse er det umuligt at påbegynde rejsen mod digital transformation. Denne opbakning skal konverteres til finansiering, der investeres i indsatsen.

På lancerings- og udrulningstrinnet introduceres og udvikles den digitale kultur. Det er på dette trin, man udvikler fyrtårnsprojekter og udpeger teams. Det er meget vigtigt at få fyrtårnsprojektet godt fra start. På dette trin har I brug for hjælp fra en specialist som Scrive. Fyrtårnsprojekter giver inspiration til de efterfølgende skridt på rejsen mod digital transformation.

Skaleringstrin handler om indførelse af nye modeller og kapacitetsopbygning. På dette trin skal de personlige kompetencer øges. Virksomhedsledere skal forstå den strategiske værdi af IT.

 

Ramme for digital transformation

Digital transformation kan betyde forskellige ting for forskellige virksomheder. Der er dog en række fælles ting på tværs af alle digitale transformationsprojekter. Disse søjler definerer en ramme for digital transformation: 

 • Integrationen af digitale teknologier
 • Brugeroplevelse
 • Medarbejderforhold
 • Forbedring af operationel agilitet
 • Ændring af virksomhedskultur

 

Digitale transformationsroller

Ifølge enterprisersproject.comindebærer digital transformation fire roller:

 • Bindeled. Personer, som kan forbinde IT-afdelingen med resten af organisationen.
 • Udfordrere. Dem, som anskuer processen på en kritisk måde, og sikrer, at den opfylder formålet.
 • Agilitetsfremmere. Disse personer er ikke alene hurtige til at tilpasse sig, men de er også gode til at hjælpe andre med at tilpasse sig.
 • Navigatører. Dem, der viser vejen. Konsulenter og digitale transformationsbureauer.

 

Hvordan kommer man i gang med digital transformation?

Digital transformation bør altid starte med, at man sætter sig et mål. Derudover er det vigtigt at få ledelsens opbakning.

Derefter kan virksomheden vælge at kaste sig ud i transformationsprocessen eller at gå stille og roligt i gang.

Ved at vælge Scrives eSign-løsning starter man stille og roligt flowet mod digital transformation. eSign gør det muligt for brugere at administrere alle deres elektroniske signaturløsninger ét sted. Integrationen er nem og ubesværet.

 

Digital transformation – ROI’er og KPI’er

Det er ikke let at retfærdiggøre omkostningerne til digital transformation ved hjælp af ROI. Ifølge en undersøgelse udarbejdet af prophet.com, så finder 69 procent af de digitale transformationsledere det svært. 

Ved brug af de rigtige Key Performance Indicators (KPI’er) kan man dog måle resultaterne af jeres digitale transformation.

Nogle KPI’er, man skal tænke på i den forbindelse, er:

 • Salg, indtjening
 • Kundeakkvisition
 • Kundefastholdelse
 • Kundeoplevelse
 • Kundeloyalitet
 • Time to market
 • Brug af samarbejdsværktøj
 • Implementeringstid for nyt system
 • Antallet af idéer
 • Budget til innovation

 

Skalering af digital transformation

Den primære drivkraft for digital transformation, behovet for vækst, gør skalering nødvendigt. Der sker ingen vækst uden behørig skalering af digitale teknologier i en organisation.

Når det handler om skalering, har opstartsvirksomheder og små virksomheder en væsentlig fordel. De har ikke nogen gamle systemer, der skal udfases. Fra deres synspunkt handler skalering om ressourcer. Digitale teknologier giver mange muligheder i den henseende.

Sådanne virksomheder kan øge deres menneskelige ressourcer ved brug af administrerede tjenester. De kan have deres computersystemer i skyen, og de kan øge produktiviteten ved hjælp af automatisering.

Store organisationer skal have fokus på effektivitet. Digital transformation for sådanne virksomheder er meget mere forandrende, idet de sandsynligvis skal udskifte gamle systemer og teknologier.

 

Udfordringer med digital transformation –
Hvordan undgår man de almindelige faldgruber?

Digital transformation kan være en udfordrende, kompliceret og dyr proces. Det kan let gå galt. De fleste udfordringer forbundet med digital transformation skyldes forkert gennemførelse. Disse faldgruber omfatter: 

 • Ikke at sætte et tydeligt og realistisk mål
 • Ikke at have den rette ledelse
 • Ikke at fokusere på kundeoplevelsen
 • At henholde sig til ineffektiv intern kommunikation
 • Ikke at have en passende strategi og vejledning

 

Digitalt transformationsbureau –
Vi er klar til at hjælpe

En god konsulentvirksomhed inden for digital transformation kan hjælpe med alle ovenstående ting og endnu flere. Scrive tilbyder fremragende ydelser i den henseende. Afsnittet med kundereferencer giver et klart billede af, hvad de kan bidrage med.

De leverer ikke blot løsninger. De fokuserer også på at gøre integration og tilpasning så smertefrit som muligt.

ER DU KLAR TIL AT PRØVE DET AF?

Prøv det eller lær mere

Få en gratis konto, eller ring til os og fortæl os, hvilket problem du arbejder på at løse.