Swisscom Trust Services er en førende udbyder af tillidstjenester, som sætter partnerne i stand til at drive digital innovation over hele Europa.

Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services tilbyder en portefølje af tjenester med elektronisk signering, identifikation og verificering. Virksomheder kan benytte disse tjenester ved enten at integrere dem i deres egne systemer eller ved at benytte brugsklare løsninger fra Swisscoms partnere. Typiske løsninger omfatter digital onboarding, elektroniske signaturplatforme, formularprocesser og messenger-integration. Fokusbrancher omfatter bank og finans, HR og sundhed.

Elektronisk signatur

Signing Service er en cloudbaseret tjeneste, som sætter fysiske personer i stand til at underskrive juridisk bindende dokumenter elektronisk og eksternt via applikationer, som er bygget og administreres af Swisscoms partnere. Ud over signaturen sætter Signing Service et tidsstempel for at verificere, at signaturen var gyldig på et bestemt tidspunkt, hvilket muliggør langsigtet validering af signaturen.

For at benytte Signing Service skal den person, der underskriver dokumentet, gennemgå en engangsidentifikationsproces, som kan håndteres af Swisscoms Smart Registration Service (SRS). Når personen er registreret, skal personen kun identificere sig med den metode, der er defineret i identifikationsprocessen, hver gang denne underskriver et dokument.

Qualified Electronic Signature

Swisscom Trust Services er den eneste europæiske udbyder af Qualified Electronic Signatures (QES) for både EU og Schweiz i henhold til eIDAS-forordningen og den schweiziske ZertES-signaturlov. Scrive tilbyder QES (i øjeblikket i EU) i sin eSign-signaturplatform gennem Swisscoms Signing Service og Smart Registration Service. Scrives kunder kan også benytte Swisscoms tjenester via eID Hub, Scrives digitale identitetsplatform.

Identifikation

Underskrivning af dokumenter med Signing Service kræver, at underskriveren identificerer sig med en engangsregistreringsproces. Når denne proces er udført, kan personen underskrive dokumenter uden at skulle identificere sig hver gang. Personen skal kun udføre et enkelt verificeringstrin. Swisscoms Smart Registration Service (SRS) tilbyder flere metoder til registrering af nye underskriftspartnere, både online og fysisk.

Verificering

Hver gang du underskriver et dokument med Swisscom Signing Service, skal du verificere dig selv. Denne verificering fungerer som en hensigtserklæring om at underskrive dokumentet og sikrer, at selve underskriftshandlingen er unikt knyttet til identiteten af den person, som underskriver elektronisk. Verificeringsmetoden, som defineres under engangsidentifikationsprocessen, kræver kun en mobiltelefon. Der understøttes flere verificeringsmetoder.

Om Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services har specialiseret sig i at oversætte komplekse forordninger, complianceregler og branchespecifikke krav til innovative processer og teknologi. Swisscom Trust Services var tidligere en forretningsenhed i Swisscom, Schweiz’ førende telekommunikationsvirksomhed, men blev i 2021 udskilt for at adressere den voksende betydning af tillidstjenester for digitale forretningsmodeller.

Ofte stillede spørgsmål

Hvilke tillidstjenester tilbyder Swisscom?

Elektronisk signering, identifikation og verificering.

I hvilke lande accepteres Swisscoms tjenester?

Swisscoms tjenester overholder både EU’s og Schweiz’ lovgivning vedrørende elektroniske signaturer og segl.

Hvordan kan virksomheder tilbyde Swisscom-tjenester?

Enten ved at integrere dem i deres egne systemer eller ved at benytte brugsklare løsninger hos Swisscoms partnere.

Hvilke Swisscom-tjenester tilbyder Scrive?

Scrives eSign-tjeneste tilbyder kvalificerede elektroniske signaturer (QES) gennem Swisscom. Der er også adgang til Swisscoms tjenester via Scrives eID Hub.

Vores eID'er

Vi opdaterer løbende eID Hub med udvidet dækning og nye teknologier til at understøtte din virksomhed.

KOM GODT I GANG

Lær om Scrives eID-tilbud

Swisscom Trust Services er en førende udbyder af tillidstjenester, som sætter partnerne i stand til at drive digital innovation over hele Europa.