Trust Center

Læs mere omkring Scrive-dokumenters juridiske holdbarhed, vores unikke digitale forseglingsmetode, blockchain-sikkerhed og meget mere.

Overensstemmelse

Scrive overholder alle større love om e-signatur og databeskyttelse, herunder eIDAS, GDPR, ESIGN og UETA.

Sikkerhed

Scrive værdsætter sikkerhed og privatliv i alle vores datafunktioner. Når du sender, underskriver og arkiverer dokumenter med Scrive, er du sikker på alle trin: al data er krypteret i hvile og i transit.

Al data, der er i transit, dvs. mellem scrive.com og brugerens webbrowser, er beskyttet af TLS (Transport Layer Security). Hvert underskrevet dokument, der er gemt i dit Scrive E-arkiv, er krypteret med sin egen unikke krypteringsnøgle, hvilket betyder, at kun du, den autoriserede Scrive-kontobruger, kan få adgang til det.

Juridisk gyldighed

Dokumenter, der er underskrevet med Scrive, er i overensstemmelse med global aftaleret og er eksigible ved domstolene. For at hjælpe dig med at minimere din forretningsrisiko har hvert dokument underskrevet med Scrive:

  • en omfattende bevispakke med et detaljeret revisionsspor
  • en manipulationssikker digital forsegling, der kan verificeres uafhængigt af Scrive

Databeskyttelse

I fuld overensstemmelse med GDPR faciliterer Scrive også din egen overholdelse, specielt gennem foranstaltninger, der opfylder principperne for databeskyttelse både i design og som standard.

Er e-signaturer juridisk bindende?

Det er faktisk tre spørgsmål i ét, og ikke alle er juridiske spørgsmål. Professor i handelsret, Christina Ramberg, hjælper os med at forstå dette i en række korte videoer:

  • Hvad gør en signatur lovlig?
  • Hvordan kan du bevise underskriverens identitet?
  • Hvilke beviser kan du vise senere?

Juridisk bevis

Scrive sætter verdensstandarden for kvaliteten af juridiske beviser, der skal ledsage elektronisk underskrevne dokumenter.

Dokumentintegritet og digitale signaturer

En digital signatur forsegler det underskrevne dokument for at beskytte det mod manipulation.

Forsegling og verifikation af et Scrive-dokument

Scrive bruger en unik metode til manipulationssikring af ethvert underskrevet dokument, der giver dig mulighed for uafhængigt at verificere dets integritet i fremtiden.

Blockchain til smarte mennesker*

(*Hvem føler sig dum, når nogen siger “blockchain”).
Scrive var den første udbyder af elektroniske signaturer, der brugte blockchain-teknologi til at beskytte dokumenters integritet.

Kvalificerede elektroniske signaturer (QES)

QES er det højeste niveau af elektronisk signatur, som defineret i eIDAS-forordningen. Scrive tilbyder i øjeblikket QES-tjenester i samarbejde med Swisscom og Verimi, som begge er tillidstjenesteudbydere, der er anerkendt af EU.