Introduktion til eIDAS

Standardisering af digital identitet og elektronisk identifikation (mv.) i EU

 

 

eIDAS og det digitale indre marked

Udviklingen af et digitalt indre marked for EU-medlemsstater er blandt Europa-Kommissionens 10 prioriteter for perioden 2015-2019. Kort sagt handler det om: “At nedbryde hindringer for at åbne muligheder online”. (1) eIDAS-forordningen (elektronisk identifikation, autentifikation og tillidstjenester) udgør en afgørende støtte til dette initiativ ved at opstille en klar retlig ramme for formaliseringen af en lang række digitale transaktioner.

Mere specifikt er eIDAS en EU-forordning, der vedrører elektronisk identifikation og tillidstjenester for elektroniske transaktioner, som gælder som lov i hele EU.

Tillidstjenester omfatter elektroniske signaturer, elektroniske segl, tidsstempler, elektronisk leveringstjeneste og webstedsautentifikation, og sammen med eID er disse elementer afgørende for at skabe retssikkerhed, tillid og sikkerhed i elektroniske transaktioner. (2)

eIDAS-forordningen

eIDAS-forordningen, som trådte i kraft i 2016, ophæver og afløser direktivet om elektroniske signaturer 1999/93/EF. eIDAS løser problemerne med direktivet fra 1999 og udvider dets omfang på en række vigtige områder.

Til støtte for det digitale indre marked har eIDAS til formål at fremme nem handel i EU vha. gennemsigtighed, sikkerhed, teknisk neutralitet, samarbejde og interoperabilitet. Med sigte på disse værdier har eIDAS til formål at:

  • Standardisere brugen af elektronisk identifikation (eID)
  • Definere en ny kategori af “elektroniske tillidstjenester” (eTS)
  • Tydeliggøre og sikre elektroniske signaturers retsgyldighed
  • Skabe et europæisk indre marked i EU for elektroniske tillidstjenester:

Disse standarder gælder på tværs af grænserne samt i de forskellige medlemslande.

Elektronisk identifikation (eID)

eID er en elektronisk metode, som “kan garantere en entydig identifikation af en person”. eIDAS sikrer, at personer og virksomheder kan bruge et eID-værktøj, der er udstedt i deres egen medlemsstat, til at tilgå offentlige tjenester i andre medlemslande. Men implikationerne for privat handel går langt videre. Veld at tilbyde en EU-dækkende retlig ramme for eID opfordrer eIDAS til udvikling af nye eID-tilbud og faciliterer deres implementering i både offentlige og private sektorer.

eIDAS til elektroniske signaturer

eIDAS-forordningen definerer tre niveauer for elektroniske signaturer: (Grundlæggende) elektronisk signatur, avanceret elektronisk signaturer og kvalificeret elektronisk signatur.

Forståelse for disse niveauer kan bidrage til at vælge den e-signaturløsning, der passer bedst til jeres organisation.

Scrives løsning er i overensstemmelse med og går langt videre end eIDAS-kravene til en grundlæggende elektronisk signatur. Scrive opfylder også alle fire eIDAS-krav til en avanceret elektronisk signaturer, og er via samarbejde med tredjepartsleverandører også i stand til at levere en kvalificeret elektronisk signatur i visse områder.

Elektronisk identifikation (eID) til det digitale indre marked

eIDAS-forordningen (elektronisk identifikation, autentifikation og tilhørende tillidstjenester) underbygger Europa-Kommissionens initiativ om det digitale indre marked ved at fremme nem handel i EU vha. harmoniseret lovgivning, gennemsigtighed, sikkerhed, teknisk neutralitet, samarbejde og interoperabilitet.

LÆS MERE