Johdanto eIDASiin

Digitaalisen tunnistamisen ja sähköisen allekirjoittamisen (ja muun) standardointi EU:ssa

eIDAS ja digitaaliset sisämarkkinat

Digitaalisten sisämarkkinoiden kehittäminen EU:n jäsenmaille kuuluu Euroopan komission kymmeneen prioriteettiin kaudella 2015–2019. Lyhyesti sanottuna se on esteiden poistamista verkkomahdollisuuksien avaamiseksi. (1) eIDAS-asetus (sähköinen tunnistaminen, todentaminen ja luottamuspalvelut) tukee keskeisesti tätä hanketta, koska se tarjoaa selvän oikeudellisen viitekehyksen monien erilaisten digitaalisten liiketapahtumien virallistamiselle.

eIDAS on nimenomaisesti EU-asetus sähköisten liiketapahtumien sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista ja on voimassa lakina koko EU:ssa.

Luottamuspalveluihin kuuluvat sähköiset allekirjoitukset, sähköiset leimat, aikaleimat, sähköiset toimituspalvelut ja verkkosivustojen todentaminen. Yhdessä eID:n kanssa nämä elementit ovat välttämättömiä oikeudellisen varmuuden, luottamuksen ja turvallisuuden muodostamiseksi sähköisiin liiketapahtumiin. (2)

eIDAS-asetus

eIDAS-asetus, jota alettiin toteuttaa vuonna 2016, syrjäyttää ja korvaa direktiivin 1999/93/EY sähköisistä allekirjoituksista. eIDAS ratkaisee vuoden 1999 direktiivin puutteita ja laajentaa sen käyttöalaa monilla tärkeillä tavoilla.

Digitaalisten sisämarkkinoiden tukemiseksi eIDAS pyrkii helpottamaan kaupankäynnin sujuvuutta EU:ssa läpinäkyvyydellä, turvallisuudella, teknisellä neutraaliudella, yhteistyöllä ja yhteistoimivuudella. Näiden arvojen saavuttamiseksi eIDAS:

  • Standardoi sähköisen tunnistamisen (eID) käytön
  • Määrittelee uuden sähköisten luottamuspalvelujen (eTS) luokan
  • Selventää ja varmistaa sähköisten allekirjoitusten oikeudellisen kelpoisuuden
  • Luo EU:n sisällä sähköisille luottamuspalveluille eurooppalaiset sisämarkkinat:

Standardit ovat voimassa sekä jäsenmaiden sisällä että niiden välillä.

Sähköinen tunnistaminen (eID)

eID on sähköinen menetelmä, joka voi taata henkilön yksiselitteisen tunnistamisen. eIDAS varmistaa, että ihmiset ja yritykset voivat käyttää omassa jäsenmaassaan myönnettyä eID-välinettä julkisiin palveluihin pääsyyn muissa jäsenmaissa. Vaikutukset yksityiseen kaupankäyntiin ovat kuitenkin paljon tätä laajemmat. Tarjoamalla EU:n laajuisen oikeudellisen viitekehyksen eID:lle eIDAS kannustaa uusien eID-palvelujen kehittämistä ja helpottaa niiden toteuttamista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

eIDAS sähköisissä allekirjoituksissa

eIDAS-asetus määrittelee kolme sähköisen allekirjoituksen tasoa: (perustason) allekirjoitus, kehittynyt sähköinen allekirjoitus ja hyväksytty sähköinen allekirjoitus.

Näiden tasojen ymmärtäminen voi auttaa valitsemaan organisaationne tarpeisiin parhaiten sopivan sähköisen allekirjoitusratkaisun.

Scriven ratkaisu noudattaa ja pitkälti ylittää perustason sähköisen allekirjoituksen eIDAS-vaatimukset. Scrive täyttää myös kaikki neljä eIDAS-vaatimusta kehittyneelle sähköiselle allekirjoitukselle, ja se voi yhteistyössä kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa tarjota myös hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia joillakin oikeusalueilla.

Sähköinen tunnistaminen (eID) digitaalisille sisämarkkinoille

eIDAS-asetus (sähköinen tunnistaminen, todentaminen ja luottamuspalvelut) tukee Euroopan komission digitaalisten sisämarkkinoiden hanketta helpottamalla kaupankäynnin sujuvuutta EU:ssa lain yhdenmukaistamisella, läpinäkyvyydellä, turvallisuudella, teknisellä neutraaliudella, yhteistyöllä ja yhteistoimivuudella.

 
Lue lisää