Suomen hallituksen perustaman sähköisen tunnistamisen luottamusverkoston (Finnish Trust Network, FTN) tavoitteena on tarjota keskitettyä sähköistä tunnistamista suomalaisten pankkien ja teleoperaattorien myöntämien sähköisten tunnistusvälineiden osalta.

Finnish Trust Network (FTN)

SUOMEN EID:T YHDESSÄ PAIKASSA

Luottamusverkosto yksinkertaistaa tapaa, jolla palveluntarjoajat (yritykset, organisaatiot, julkiset palvelut) tunnistavat ja todentavat suomalaiset asiakkaansa ja käyttäjänsä. Se on alusta, joka tarjoaa käyttöoikeuden kaikkiin digitaalisiin henkilöllisyyksiin (eID), joita Suomessa toimivia pankkeja edustava Finanssiala ja suomalaisten teleoperaattorien ryhmä Mobiilivarmenne myöntävät Suomen kansalaisille ja organisaatioille.

Sopimus FTN-tunnistusvälityspalvelun tarjoajan kanssa tarkoittaa, että kaikkien Suomen kansalaisten saavuttamiseen riittää vain yksi integraatio, eikä yrityksenne tarvitse erillisiä sopimuksia ja integraatioita Suomen monia eri sähköisiä tunnistusratkaisuja varten.

Digitaalisen henkilöllisyyden uusi aikakausi Suomessa

Luottamusverkosto (FTN) perustettiin vuonna 2017, ja sitä hallinnoi Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Se korvasi aikaisemman TUPAS-tunnistuspalvelun, joka poistettiin käytöstä vaiheittain vuonna 2019. Turvallisuus oli tärkein syy luottamusverkoston perustamiselle, sillä lähes 20 vuotta toiminut TUPAS ei täyttänyt eIDAS-asetuksen uusia vaatimuksia eikä Suomessa käyttöönotettuja uusia laajempia tietosuoja- ja tietoturvasäädöksiä.

Kilpailu oli toinen syy luottamusverkoston perustamiselle. TUPAS-palvelussa palveluntarjoajat tarvitsivat erillisen sopimuksen ja erillisen integraation jokaisen pankin kanssa, jonka kanssa ne tekivät yhteistyötä. Luottamusverkostossa yksi standardoitu palvelusopimus ja yksi integraatio sallii vahvan tunnistusvälityspalvelun tarjoajan myydä eID-ratkaisuja Suomessa. Pankin ja tunnistusvälityspalvelun tarjoajan välisten tunnistustapahtumien enimmäishinta on säännelty.

Scriven FTN-tarjonta

Scrive tarjoaa FTN-käyttöoikeuden ohjelmistorajapinnan (API) kautta ja sähköisen allekirjoituksen eSign-palvelun osana.

Scrive eID Hub on API, jonka ansiosta organisaatioiden ja yritysten on helpompi integroida FTN ja muut eID-ratkaisut omiin järjestelmiinsä asiakkaiden ja käyttäjien tunnistamiseksi. eID Hubin asiakkaana allekirjoitatte yhden sopimuksen Scriven kanssa ja saatte käyttöoikeuden kaikkiin Scriven tukemiin eID-ratkaisuihin, mutta ostatte vain tarvitsemanne eID:t ja maksatte vain siitä, mitä käytätte. Sopimuksia ei tarvitse tehdä jokaisen tarjoajan kanssa erikseen eikä jokaista eID:tä integroida erikseen.
Turvalliseksi, yksinkertaiseksi ja skaalattavaksi rakennettu eID Hub on keskitetty alusta, joka mahdollistaa henkilöllisyyden tarkistuksen, asiakkaiden onboardingin, KYC-vaatimusten täyttämisen, turvallisen kirjautumisen ja muiden todennustarpeiden toteuttamisen, ja helpottaa siten yrityksen matkaa digitaalisen henkilöllisyyden alalla kaikilla sen markkina-alueilla.

FTN on integroitu valmiiksi Scriven sähköisen allekirjoituksen eSign-palveluun. eSign helpottaa asiakirjojen lähettämistä, allekirjoittamista ja hallinnointia millä tahansa laitteella, mikä auttaa yrityksiä digitalisoimaan ja automatisoimaan sopimusten allekirjoitusprosesseja. Kun eSign-käyttäjät lähettävät asiakirjoja allekirjoitettaviksi, heillä on mahdollisuus lisätä turvallisuutta varmistamalla, että vain valtuutetut osapuolet voivat käyttää ja allekirjoittaa asiakirjoja. He voivat pyytää allekirjoittavia osapuolia tunnistautumaan sähköisesti, ja yksi keino on käyttää jotakin monista Scriven tukemista eID-ratkaisuista.

Usein kysytty kysymys

Mikä on FTN?

Sähköisen tunnistamisen luottamusverkosto (Finnish Trust Network, FTN) on Suomen kansalaisille ja Suomessa toimiville organisaatioille myönnettyjen digitaalisten henkilöllisyyksien kokoojapalvelu.

Miksi FTN perustettiin?

Suomen viranomaiset perustivat FTN:n täyttämään uudet turvallisuusvaatimukset (eIDAS ja suomalainen lainsäädäntö) ja luomaan enemmän kilpailua sähköisten tunnistuspalvelujen markkinoilla.

Mikä on TUPAS?

TUPAS oli suomalainen sähköinen tunnistuspalvelu, joka korvattiin FTN-palvelulla vuonna 2019.

Miten yritykseni voi tarjota FTN:n asiakkaille?

Ota yhteyttä luottamusverkostoon (FTN) kuuluvaan tunnistusvälityspalvelujen tarjoajaan. Ota yhteyttä Scriveen, niin kerromme, miten pääset alkuun.

Kaikki eID-ratkaisumme

Päivitämme eID Hub jatkuvasti laajemmalla kattavuudella ja uusilla teknologioilla tukeaksemme liiketoimintaasi.

Alkuun pääseminen

Tutustu Scriven eID-tarjontaan

Katso, miten voitte tarjota sähköistä tunnistusta yrityksenne palveluissa tai Scriven eSign-tilillä.