Onfido tarjoaa henkilöllisyyden varmennuspalvelujen valikoiman, joka perustuu asiakirjojen varmennukseen ja biometriseen analyysiin, jotka voidaan räätälöidä monenlaisiin liiketoimintatarpeisiin.

Onfido

Henkilöllisyyden varmennus etämaailmassa

Onfido käyttää sekä tekoälyä ettäihmisasiantuntijoita varmentamaan henkilöllisyyden verkossa. Se perustuu henkilön viralliseen henkilötodistukseen ja hänen kasvojensa biometrisiin ominaisuuksiin. Onfidon ratkaisut tarjoavat runsaasti joustavuutta, joka auttaa yrityksiä ratkaisemaan riskin ja kasvun välisen ristiriidan: miten suojata mainetta ja tuloja, mutta tarjota samalla sujuva asiakaskokemus. Keskeisiä käyttökohteita ovat henkilöllisyyden varmennus, ajajan rekisteröinti, petosten havaitseminen ja iän varmennus. Tärkeitä toimialoja ovat pankit ja rahoituspalvelut, peliala, televiestintä, kuljetus, terveydenhuolto ja vähittäismyynti.

Asiakirjojen varmennus

Onfido aloittaa henkilöllisyyden varmennuksen henkilön virallisesta henkilötodistuksesta. Käyttäjä lähettää henkilötodistuksensa etu- ja taustapuolesta valokuvan, jonka Onfido analysoi koneoppimisen ja ihmisanalyytikkojen yhdistelmällä sen toteamiseksi, onko todistus pätevä ja aito. Onfido tukee yli 2 500:aa henkilötodistustyyppiä 195 maasta sekä monia kirjoitustapoja ja kieliä. Onfido Document Verification havaitsee jopa 98,7 % henkilöllisyyspetosyrityksistä, ja petosmenetelmien kehittyessä myös Onfidon teknologia kehittyy ja paranee jatkuvasti.

Käyttäjien ajan säästämiseksi ja tietovirheiden vähentämiseksi Onfido voi täyttää rekisteröintilomakkeet automaattisesti poimimalla tiedot henkilötodistuksesta OCR:n avulla.

Biometrinen analyysi

Henkilöllisyyden varmistamisen seuraavana vaiheena on sen varmentaminen, että henkilötodistuksessa esiintyvä henkilö on sama kuin todistuksen esittäjä. Biometriikka lisää kerroksen, joka suojaa varastetuilta todistuksilta ja toiseksi tekeytymiseltä. Onfido tarjoaa erilaisia palvelutasoja, joilla tämä saavutetaan. Perustasolla käyttäjä ottaa ja lähettää omakuvan, ja Onfido vertaa kehittyneellä kasvojen skannauksella omakuvan biometrisiä piirteitä todistuksen valokuvan biometrisiin piirteisiin.

Lisäturvana uusilta, kehittyneiltä petostekniikoilta suojautumiseen käytetään videota, jolla varmistetaan, että käyttäjä on fyysisesti läsnä. Käyttäjä ottaa ja lähettää lyhyen videon itsestään, kun hän liikkuu ja lukee kolme satunnaisesti tuotettua numeroa ääneen.

Joustavia ja kerrostettuja ratkaisuja

Onfido tarjoaa yrityksille joustavuutta siihen, paljonko tietoturvaa ne käyttävät löytääkseen oikean tasapainon petosriskin ottamisen ja ihanteellisen asiakaskokemuksen välille. Asiakirjan varmennus vahvistaa, että henkilötodistus on pätevä ja aito.

Henkilöllisyyden täydellisen varmennuksen tekemiseksi ne voivat lisätä biometriikkaa asiakirjavarmennuksen päälle ja näin varmistaa, että alustalle yrittävä henkilö on todistuksen todellinen omistaja ja fyysisesti läsnä. Ne voivat jopa päättää käyttäjäkohtaisesti, miten henkilöllisyyden tarkistus jatkuu. Esimerkiksi riskialttiilla alueella olevalta käyttäjältä voidaan pyytää video biometristä analyysia varten. Pieniriskisemmissä liiketapahtumissa voidaan pyytää omakuvaa.

Scriven tarjoama Onfido -ratkaisu

Scrive tarjoaa Onfidon asiakirjojen sähköisen eSign-allekirjoituspalvelun kautta. Varmistaakseen, että vain valtuutetut henkilöt pääsevät avaamaan ja allekirjoittamaan asiakirjan, eSign-käyttäjät voivat vaatia, että allekirjoittaja todentaa henkilöllisyytensä Onfidolla. Yritykset voivat käyttää myös Scriven eID Hub -alustaa Onfido-palvelujen integroimiseen omiin järjestelmiinsä ja palveluihinsa.

Usein kysytty kysymys

Miten Onfido toimii?

Onfido käyttää sekä tekoälyä että ihmisasiantuntijoita henkilöllitodistusten ja kasvojen biometristen piirteiden analysointiin.

Millä markkinoilla voi käyttää Onfido Document Verification -palvelua?

Onfido tukee yli 2 500:aa henkilötodistustyyppiä 195 maasta sekä monia kirjoitustapoja ja kieliä.

Mitä käyttäjät tarvitsevat, että voivat varmentaa henkilöllisyytensä Onfidolla?

Vain henkilötodistuksensa, kasvonsa ja yhdistetyn laitteen.

Miten käytän Onfidoa Scriven kautta?

Scriven eID Hub antaa mahdollisuuden integroida Onfidon palveluja omiin järjestelmiisi. Onfido on integroitu myös eSigniin, joka on Scriven sähköinen asiakirjojen allekirjoituspalvelu.

eID-ratkaisumme

Päivitämme eID Hubia jatkuvasti laajemmalla kattavuudella ja uusilla teknologioilla tukeaksemme liiketoimintaasi.

NÄIN PÄÄSET ALKUUN

Tutustu Scriven eID-tarjontaan

Katso, miten voitte tarjota sähköistä tunnistusta yrityksenne palveluissa tai Scriven eSign-tilillä.