Swisscom Trust Services on johtava luottamuspalvelujen tuottaja, joka auttaa kumppaneita edistämään Euroopan laajuista digitaalista innovointia.

Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services tarjoaa palveluvalikoiman, joka käsittää sähköisen allekirjoittamisen, tunnistuksen ja todennuksen. Yritykset voivat käyttää näitä palveluja joko integroimalla niitä omiin järjestelmiinsä tai käyttämällä Swisscomin kumppanien kehittämiä valmiita ratkaisuja. Tyypillisiä palveluja ovat mm. digitaalinen asiakkaaksi tuleminen, sähköisen allekirjoituksen alustat, lomakeprosessit ja viestinnän integrointi. Keskeisiä toimialoja ovat pankit ja rahoitus, HR ja terveydenhuolto.

Sähköinen allekirjoitus

Signing Service on pilvipalvelu, jonka avulla ihmiset voivat allekirjoittaa laillisesti sitovia asiakirjoja sähköisesti ja etänä Swisscomin kumppanien kehittämien ja hallitsemien sovellusten kautta. Allekirjoituksen lisäksi Signing Service lisää aikaleiman, jolla varmistetaan allekirjoituksen pätevyys tiettynä ajankohtana, mikä mahdollistaa allekirjoituksen pitkäaikaisen validoinnin.

Jotta Signing Serviceä voi käyttää, asiakirjan allekirjoittajan on käytävä läpi kertatunnistusprosessi, jonka voi hoitaa Swisscomin Smart Registration Service (SRS). Kun henkilö on rekisteröitynyt, hänen tarvitsee aina asiakirjaa allekirjoittaessaan vain todentaa itsensä tunnistusprosessissa määritellyllä menetelmällä.

Hyväksytty sähköinen allekirjoitus

Swisscom Trust Services on hyväksyttyjen sähköisten allekirjoitusten (QES) ainoa eurooppalainen toimittaja sekä EU:ssa että Sveitsissä eIDAS-asetuksen ja ZertES-allekirjoituslain mukaisesti. Scrive tarjoaa QES:n (toistaiseksi EU:ssa) eSign-allekirjoitusalustallaan Swisscomin Signing Servicen ja Smart Registration Servicen kautta. Scriven asiakkaat voivat käyttää Swisscomin palveluja myös eID Hubin, Scriven digitaalisen identiteettialustan kautta.

Tunnistaminen

Asiakirjojen allekirjoittaminen Signing Servicellä edellyttää, että allekirjoittaja tunnistautuu kertarekisteröintiprosessissa. Kun tämä prosessi on valmis, henkilö voi allekirjoittaa asiakirjoja tarvitsematta tunnistautua joka kerta. Hänen tarvitsee vain suorittaa yksinkertainen todennusvaihe. Swisscomin Smart Registration Service (SRS) tarjoaa uusien allekirjoitusosapuolien rekisteröimiseen useita menetelmiä, sekä verkossa että henkilökohtaisesti.

Todentaminen

Aina kun allekirjoitat asiakirjan Swisscom Signing Servicellä, sinun on todennettava itsesi. Tämä todentaminen toimii ilmoituksena asiakirjan allekirjoitusaikomuksesta ja varmistaa, että allekirjoitus liittyy yksilöivästi sähköisesti allekirjoittavan henkilön henkilöllisyyteen. Todennusmenetelmä määritellään kertatunnistusprosessin aikana, ja se edellyttää vain matkapuhelintan. Useita todennusmenetelmiä tuetaan.

Tietoja Swisscom Trust Services -yrityksestä

Swisscom Trust Services on erikoistunut monimutkaisten asetusten, sääntöjen ja alakohtaisten vaatimusten muuttamiseen innovatiivisiksi prosesseiksi ja teknologiaksi. Swisscom Trust Services oli aiemmin Sveitsin johtavan televiestintäyhtiön Swisscomin liiketoimintayksikkö, josta tehtiin vuonna 2021 erillinen yhtiö, kun luottamuspalvelujen merkitys digitaalisille liiketoimintamalleille alkoi kasvaa.

Usein kysytty kysymys

Mitä luottamuspalveluja Swisscom tarjoaa?

Sähköinen allekirjoittaminen, tunnistus ja todennus.

Missä maissa hyväksytään Swisscomin palvelut?

Swisscomin palvelut noudattavat sekä EU:n että Sveitsin sähköisiä allekirjoituksia ja leimoja säänteleviä lakeja.

Miten yritykset voivat tarjota Swisscomin palveluja?

Joko integroimalla niitä omiin järjestelmiinsä tai käyttämällä Swisscomin kumppanien valmiita ratkaisuja.

Mitä Swisscomin palveluja Scrive tarjoaa?

Scriven eSign-palvelu tarjoaa hyväksyttyjä sähköisiä allekirjoituksia (QES) Swisscomin kautta. Swisscomin palveluihin pääsee myös Scriven eID Hubin kautta.

eID-ratkaisumme

Päivitämme eID Hubia jatkuvasti laajemmalla kattavuudella ja uusilla teknologioilla tukeaksemme liiketoimintaasi.

NÄIN PÄÄSET ALKUUN

Tutustu Scriven eID-tarjontaan

Katso, miten voitte tarjota sähköistä tunnistusta yrityksenne palveluissa tai Scriven eSign-tilillä.