Digitale handtekening versus elektronische handtekening:
Is er een verschil?

Dat is er zeker! Desondanks worden de twee termen vaak door elkaar gebruikt. Om de verwarring nog groter te maken, maken sommige talen geen onderscheid. En het verschil begrijpen is de sleutel tot het stellen van weloverwogen vragen over de rechtsgeldigheid van elektronisch ondertekende overeenkomsten, inclusief de integriteit van uw documenten.

Het is gemakkelijk om de twee termen te verwarren

Het is heel makkelijk om digitale handtekeningen en elektronische handtekeningen te verwarren. Ten eerste worden de twee termen vaak door elkaar gebruikt. En om de verwarring nog groter te maken, maken sommige talen geen onderscheid.

In deze gids leiden we u door de verschillen tussen digitale en elektronische handtekeningen om de zaken te verhelderen. Je leert de belangrijkste kenmerken van elke term, voorbeelden van wat ze omvatten en hoe ze kunnen worden toegepast. Bovenal leert u hoe u eSign-aanbieders kunt vragen specifiek te zijn over wat hun diensten omvatten.

Wat is een digitale handtekening?

Een digitale handtekening, ook wel “verzegeling van een document” genoemd, is geen handtekening in juridische zin. Het gaat hier eerder om de integriteit van het document, wat betekent dat u in het geval van een geschil kunt bewijzen dat: (1) niemand het originele document heeft gewijzigd, en (2) het document dat u presenteert geen vervalsing is. Het is als een vingerafdruk die uniek is voor dat document. Net als bij onze eigen menselijke vingerafdrukken, is het voor geen enkel ander document mogelijk om dezelfde digitale handtekening te hebben.

Wat een digitale handtekening niet is:

 • een methode voor het versleutelen van documenten
 • een methode om uw documenten veilig te archiveren

Wat is een elektronische handtekening?

Een elektronische handtekening is een methode om een ​​juridische overeenkomst aan te gaan in een digitale omgeving. Zie het als het digitale equivalent van het ondertekenen van uw naam op een papieren document, zoals een verkoopcontract. Een persoon die een overeenkomst ondertekent, maakt een elektronische handtekening wanneer hij een elektronisch document ondertekent door op een knop te klikken of zijn handtekening te tekenen met een muis, touchpad of ander apparaat.

Soorten elektronische handtekeningen en overeenkomsten

Er zijn verschillende manieren om in een digitale omgeving instemming, toestemming en erkenning tot uitdrukking te brengen, waaronder:

 • klikken op een knop om akkoord te gaan met tekst op het scherm, zoals algemene voorwaarden
 • klikken en/of uw handtekening tekenen om een ​​elektronisch document te ondertekenen
 • het maken van een geluids- of video-opname van een mondelinge bevestiging
 • authenticatie van uw identiteit door middel van elektronische identificatie (eID)

Niet al deze methodes kwalificeren als elektronische handtekening en welke methode u moet gebruiken, hangt af van de situatie. Omdat het juridische effect van deze methoden sterk kan variëren, bepalen factoren zoals implementatiekosten, gebruiksgemak (klantervaring), wetgeving, bedrijfsbeleid en ingeschat bedrijfsrisico meestal welke in een bepaalde situatie moet worden gebruikt.

Zelfs in de categorie elektronische handtekeningen zijn er verschillende niveaus, en welk niveau geschikt is voor een bepaalde situatie hangt af van dezelfde hierboven genoemde factoren. Deze niveaus worden verder uitgelegd in het Scrive Trust Center.

Wat maakt een elektronische handtekening rechtsgeldig?

Om te voldoen aan het wereldwijde contractenrecht, moet een handtekening, hetzij elektronisch of op papier, aan drie belangrijke vereisten voldoen. Als iemand de geldigheid van een ondertekend document betwist, moet u kunnen aantonen dat: de intentie van de ondertekenende partij er is om een ​​bindende overeenkomst aan te gaan, de identiteit van de ondertekenende partij en de integriteit van het document duidelijk zijn, dat wil zeggen dat het niet is gewijzigd.

Deze derde vereiste, document integriteit, is waarom je een digitale handtekening nodig hebt.

DE INTEGRITEIT VAN DOCUMENTEN

Voor zowel papieren als digitale documenten is integriteitsbescherming een belangrijke vereiste. U kunt een origineel op papier behouden, maar iedereen zou gemakkelijk een elektronisch document kunnen manipuleren en beweren dat het het origineel is. Dit maakt het aspect rondom integriteit nog belangrijker bij het gebruik van een elektronische handtekeningen.
Documentintegriteit houdt in dat u bij een geschil kunt aantonen dat:

 • niemand het originele document heeft gewijzigd
 • het document dat u presenteert geen vervalsing is

Om de integriteit te waarborgen, verzegelt Scrive, zodra een document elektronisch is ondertekend, het met een digitale handtekening in samenwerking met onze leverancier Guardtime. Guardtime gebruikt een methode genaamd Keyless Signature Infrastructure (KSI), die gebruikmaakt van blockchain-technologie. Zodra een document is verzegeld met KSI, kunt u de integriteit ervan onmiddellijk verifiëren, een jaar later en zelfs decennia later.

SLEUTELLOZE BEVEILIGING

Scrive heeft KSI gekozen in plaats van PKI (Public Key Infrastructure), wat de meest gebruikelijke methode is.
PKI werkt naar het model van een vertrouwde partij die certificaten en sleutels uitgeeft omde integriteit van hun documenten willen beschermen. De uitgegeven sleutels en certificaten worden gebruikt om documenten te verzegelen. Deze sleutels en certificaten zijn te herleiden tot de vertrouwde partij en aan die partij wordt betrouwbaarheid toegekend. Dit is een bekende en relatief eenvoudige manier om documenten te verzegelen.
Een opmerkelijk nadeel van PKI is dat het zegel na verloop van tijd kwetsbaarder wordt voor vervalsing, omdat de kans groter wordt dat iemand het zegel wiskundig kan verbreken. Ter vergelijking: een dief die probeert in te breken op iemands bankrekening met behulp van zijn ATM-kaart, zou een toenemende kans op succes hebben als de geldautomaat hen niet zou beperken tot drie pogingen om de 4-cijferige pincode te raden.

KSI is niet gebaseerd op certificaten en sleutels, dus keyless, en is niet afhankelijk van derden. En in tegenstelling tot PKI worden KSI-zegels na verloop van tijd sterker omdat KSI is gebaseerd op blockchain-technologie. Met KSI wordt een unieke vingerafdruk van elk document gegenereerd en vervolgens gepubliceerd op een manier waarmee u met absolute zekerheid kunt verifiëren dat uw document:

 • op geen enkele manier is gewijzigd
 • is gemaakt op dezelfde datum en op het exacte tijdstip dat op het document is aangegeven.

Bezoek het Vertrouwenscentrum voor een diepere duik in op welke manier Scrive de documentintegriteit beveiligt.

VOORBEREID ZIJN OP DE TOEKOMST?

Probeer Scrive

Meld u aan voor een gratis account!

Wat is een digitale handtekening?

Een digitale handtekening is een methode om de integriteit van digitale documenten te waarborgen. Het is als een vingerafdruk die uniek is voor dat document. Net als bij onze eigen menselijke vingerafdrukken, is het voor geen enkel ander document mogelijk om dezelfde digitale handtekening te hebben.

Wanneer een document is verzegeld met een digitale handtekening, kunt u dit zegel gebruiken als bewijs dat: (1) niemand het originele document heeft gewijzigd en (2) het document dat u presenteert geen vervalsing is.

Wat een digitale handtekening niet is:

 • een methode voor het versleutelen van documenten
 • een methode om uw documenten veilig te archiveren

De verschillen op een rij

Terwijl een elektronische handtekening het bewijs is van de instemming van de ondertekenaar van het document, is een digitale handtekening het bewijs dat het document zelf authentiek is. Ze werken samen en beide zijn nodig om een digitale overeenkomst verifieerbaar en juridisch afdwingbaar te maken.

Elektronische handtekening
Digitale handtekening

Is als het ondertekenen van uw naam op een papieren overeenkomst.

Is als het aanbrengen van een reliëfzegel op een papieren document

Wordt gemaakt door een persoon wanneer ze op een knop klikken of hun handtekening tekenen

Is gemaakt door software

Verbindt de persoon met het document

Identificeert het document op unieke wijze

Geeft de intentie van de ondertekenaar aan om een bindende overeenkomst aan te gaan

Controleert of het document niet is gewijzigd of vervalst

Moet bewijs van opzet, identiteit en integriteit bevatten

Is de methode om integriteit te waarborgen

Elektronische handtekening

Is als het ondertekenen van uw naam op een papieren overeenkomst.

Wordt gemaakt door een persoon wanneer ze op een knop klikken of hun handtekening tekenen

Verbindt de persoon met het document

Geeft de intentie van de ondertekenaar aan om een bindende overeenkomst aan te gaan

Moet bewijs van opzet, identiteit en integriteit bevatten

Digitale handtekening

Is als het aanbrengen van een reliëfzegel op een papieren document

Is gemaakt door software

Identificeert het document op unieke wijze

Controleert of het document niet is gewijzigd of vervalst

Is de methode om integriteit te waarborgen

Het aanbod van Scrive

Scrive biedt elektronische handtekeningen aan die de ondertekenende partij maakt wanneer ze op een knop klikken of hun handtekening zetten om akkoord te gaan met de inhoud van een overeenkomst die in een digitaal formaat wordt gepresenteerd.

Ons platform voor het maken van handtekeningen verzamelt al het bewijs dat nodig is voor een juridisch bindende overeenkomst: intentie, identiteit en integriteit. Dit bewijs wordt samen met het ondertekende document opgeslagen en het uiteindelijke pakket wordt verzegeld met een digitale handtekening, de methode om integriteit te waarborgen.

VOORBEREID ZIJN OP DE TOEKOMST?

Probeer Scrive

Meld u aan voor een gratis account!