Digitale transformatie

In een wereld die steeds meer gedigitaliseerd wordt, is het vermogen om nieuwe technologieën over te nemen een elementaire overlevingsvaardigheid geworden. Dit geldt met name voor bedrijven, groot en klein.

In dit artikel definiëren we digitale transformatie. We onderzoeken ook de meest prangende kwesties die ermee samenhangen, zoals:

 • Waarom is digitale transformatie belangrijk. Redenen voor digitale transformatie, maar ook risico’s en voordelen.
 • Digitale strategieën. Doelen definiëren.
 • Uitdagingen in verband met digitale transformatie. Hoe te beginnen, een stappenplan opstellen en resultaten meten.
 • Wie kan u helpen bij uw inspanningen in verband met digitale transformatie?

Introductie in digitale transformatie

Enerzijds stroomlijnt digitale transformatie de bedrijfsvoering. Het verbetert de productiviteit en de gebruikerservaring en bespaart kosten. Wie dergelijke superieure diensten niet kan bijbenen, is gedoemd te mislukken.

Anderzijds boort de digitale transformatie nieuwe inkomensbronnen aan. Ook de manier waarop bedrijven waarde aan hun klanten bieden, wordt er anders door. Bedrijven die achterblijven, zullen dus steeds meer worden overtroffen. De klok van de digitale transformatie tikt door en staat voor niemand stil.

 

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie is het gebruik van digitale technologie om interne processen, cultuur en gebruikerservaring te veranderen en tegelijkertijd nieuwe bedrijfsmodellen te introduceren. Digitale transformatie brengt bedrijven op één lijn met de markt- en bedrijfsvereisten van het digitale tijdperk. Het is het resultaat van digitalisering.

 

Wat is het verschil tussen digitalisering en digitale transformatie?

In de context van een bedrijf is digitalisering gericht op één enkel proces. Het automatiseren van het facturatieproces is bijvoorbeeld digitalisering. Een dergelijke verandering heeft wel invloed op de manier waarop zaken worden gedaan (het maakt het immers makkelijker voor het personeel), maar het heeft geen invloed op het hele bedrijf.

Als datzelfde bedrijf verschillende andere aspecten van zijn bedrijfsvoering digitaliseert, is het resultaat een nieuw bedrijf. Een bedrijf dat waarschijnlijk kostenefficiënter is en een superieure gebruikerservaring en veel snellere diensten biedt. Zo’n bedrijf is een digitaal getransformeerd bedrijf.

Uiteindelijk, wanneer de digitale transformatie ver genoeg gaat, opent dit geheel nieuwe mogelijkheden/inkomstenstromen voor het bedrijf. Op een gegeven moment kan de operatie op een heel ander pad belanden dan vóór de digitale transformatie.

Laten we eens kijken naar een alledaags voorbeeld dat de verschillen tussen overstappen op digitaal, digitalisering en digitale transformatie illustreert.

Voorbeeld van overstappen op digitaal

Laten we aannemen dat u een grote collectie VHS-films bezit. Op een gegeven moment besluit u ze over te zetten naar een digitaal formaat (.avi, .mp4, etc.). U bent met uw collectie zojuist overgestapt naar digitaal.

Voorbeeld van digitalisering

U zet een volgende stap in uw digitale reis en koopt een smart tv. U zet uw collectie over op USB-sticks en bekijkt uw films uitsluitend op uw nieuwe tv. U heeft het proces van het genieten van uw filmcollectie gedigitaliseerd.

Voorbeeld van digitale transformatie

Tijdens het gebruik van uw smart tv ontdekt u een streaming service. Deze service geeft u toegang tot alle films in uw collectie en meer. Binnenkort maakt u alleen nog gebruik van deze service voor entertainment. U raakt verslingerd aan videoblogs en gaming. Uw entertainmentbehoeften zijn nu digitaal getransformeerd.

Digitale transformatie in bedrijven –
Waarom digitale transformatie belangrijk is

De redenen om aan een digitale transformatie te beginnen, verschillen van bedrijf tot bedrijf. Het gemeenschappelijke element is echter het feit dat digitale transformatie nodig is om het voortbestaan van elk bedrijf te garanderen.

Verandering is de enige constante in de zakelijke wereld. Elk bedrijf moet evolueren om te overleven. Evolutie vertaalt zich in efficiëntere processen en nieuwe manieren om klanten te bedienen. Deze behoefte aan voortschrijdende evolutie is de reden waarom de meeste bedrijven zich richten op digitale transformatie. Ze doen het niet om modieus te zijn of omdat het spannend is. Ze zetten deze dure en risicovolle stap omdat ze het noodzakelijk achten voor hun voortbestaan.

De behoefte aan voortdurende evolutie wordt steeds dringender en acuter naarmate de wereld versnelt. Volgens Vanguard CIO John T. Marcante bleven Amerikaanse bedrijven die in 1958 deel uitmaakten van de S&P 500-index gemiddeld 61 jaar in die index staan. In 2011 was datzelfde gemiddelde slechts 18 jaar. Tegenwoordig herziet de index zijn bestanddelen om de twee weken.

Digitale transformatie is een investering op lange termijn. Steeds meer leidinggevenden erkennen dit feit. Voor slimme managers biedt digitale transformatie kansen in plaats van hindernissen.

Er zijn drie keuzes die bedrijfsleiders kunnen maken met betrekking tot digitale transformatie:

 • Achterop raken
 • De veranderingen bijhouden
 • Als leider naar voren komen

 

Redenen voor digitale transformatie

Volgens Salesforce zijn de redenen voor digitale transformatie in het bedrijfsleven talrijk.

 • Groei en schaalvergroting zijn twee van de belangrijkste factoren. Herstructurering van het bedrijf met het oog hierop is een van de belangrijkste drijfveren van digitale transformatie.
 • Echte klantbetrokkenheid. In het digitale tijdperk heeft de klant een kortere aandachtsspanne. Consumenten zijn beter geïnformeerd en veeleisender. Bedrijven moeten aan deze nieuwe behoeften voldoen.
 • De manier waarop digitale transformatie marktwerking vormt. Bestaande markten worden bedreigd door nieuwe, wendbare concurrenten. Tegelijkertijd heeft digitale transformatie nieuwe industrieën gecreëerd.
 • De integratie van nieuwe technologieën. Het internet, sociale media en mobiel hebben allemaal een grote invloed gehad op de markten. Machine-leren, blockchain en het Internet der Dingen zullen waarschijnlijk vergelijkbare effecten hebben.
 • De cultuur van het bedrijf veranderen. Zoals de cases van scrive.com illustreren, is een cultuurverandering door digitalisering vaak een belangrijke stap voorwaarts.
 • Het waarborgen van de toekomstige concurrentiekracht van het bedrijf. Of, zoals veel leidinggevenden het noemen: de bedrijfsvoering ”toekomstbestendig maken”. Het omarmen van digitale transformatie is, zoals gezegd, een investering op lange termijn. Als het goed wordt uitgevoerd, geeft het een bedrijf een voorsprong in de toekomst.
 • Het verminderen van de operationele complexiteit en het verbeteren van processen. Dit is het meest directe en onmiddellijke voordeel van digitale transformatie voor bedrijven.
 • De digitalisering van elk aspect van het leven dwingt digitale transformatie af op het niveau van de bedrijven. De wereld als geheel en de economie wordt steeds meer gedigitaliseerd. Bedrijven die weigeren zich aan te passen, zullen niet meer passen in de economie van morgen. Veel van ‘s werelds toonaangevende economieën worden nu al geleid door digitale bedrijven.

 

Risico’s en voordelen van digitale transformatie

De voordelen van digitale transformatie zijn veel groter dan de risico’s. De meeste risico’s houden verband met het ontbreken van digitale transformatie.

Enkele van de voordelen zijn:

 • Betere UX, inclusief aanbod van een gepersonaliseerde en verbonden ervaring
 • Realisatie van schaalbaarheid van processen
 • Eliminatie van inefficiënties, meer werknemerstevredenheid en beter behoud van werknemers
 • Op de korte termijn een voorsprong op concurrenten
 • Vereenvoudiging van de integratie van technologie
 • Stroomlijning van het hele bedrijf
 • Behoud van flexibiliteit voor toekomstige technologie-updates, aangezien de technologie in een steeds hoger tempo zal blijven evolueren.

Het missen van deze voordelen is op zich al een groot risico.

 • Het missen van de digitale transformatie betekent dat men achterblijft. Het is een kostbare vergissing. Vanuit het perspectief van het bedrijf, zelfs een fatale.
 • Het onderhouden van oudere processen zal steeds duurder worden. Zulke systemen zijn niet schaalbaar en minder efficiënt. En zeer binnenkort zullen ze onverenigbaar zijn met al het andere dat er is.
 • Lukraak een digitale transformatie uitvoeren zal waarschijnlijk niet succesvol zijn. Veel geld uitgeven aan iets dat geen waarde oplevert, is zeker ook een risico.

 

Digitale transformatie strategie

Bij het uitwerken van een strategie voor digitale transformatie die past bij uw behoeften, moet u rekening houden met het volgende:

 • Uw doelen voor digitale transformatie. Zorg dat u weet waar het u gaat brengen.
 • De manier waarop u idealiter technologie en business zou willen koppelen.
 • De technologieën die de ruggengraat zullen vormen van de digitale transformatie van uw bedrijf.
 • Verschillende tendensen en trends binnen en buiten de industrie.
 • De risico’s die het management van uw bedrijf bereid is te nemen voor, tijdens en na de digitale transformatie.
 • De impact die digitale transformatie waarschijnlijk zal hebben op de klantervaring die u aanbiedt.

Stel op basis van het bovenstaande een routekaart op en definieer deze in detail. Denk na over tijdlijn, verwachtingen, rollen, verantwoordelijkheden en meetwaarden om het succes te meten.

 

Wat is het doel van digitale transformatie?

Het doel van digitale transformatie is waarde genereren. Het doel wordt bereikt door het verbeteren van de bedrijfsprocessen, UX, en kosteneffectiviteit.

Volgens 2.000 door cognizant.com ondervraagde zakelijk managers creëert digitale transformatie waarde via vijf hoofdpaden:

 • Versnelt de omzetgroei
 • Verhoogt de snelheid waarmee de markt wordt betreden
 • Verhoogt de productiviteit op het niveau van de individuele werknemer
 • Verbetert het aantrekken en behouden van klanten
 • Verbetert het concurrentievermogen

 

Hoe kunt u beginnen met digitale transformatie?

De eerste stap op weg naar digitale transformatie is het erkennen van het feit dat u moet handelen.

De meeste zakelijk managers gaan ervan uit dat zij in dit opzicht ver achterlopen op de concurrent. Laat dit u niet ontmoedigen. Het is nooit te laat om het juiste te doen.

Bovendien klopt het idee dat uw bedrijf achterloopt waarschijnlijk niet. Koplopers komen zeer vaak aan het woord in de pers, en dat geeft een vertekend beeld

 

Stappenplan voor digitale transformatie –
Hoe ziet een typisch traject eruit?

Doorgaans bestaat een traject voor digitale transformatie uit drie hoofdfasen.

 • Waarde bepalen
 • Lanceren en versnellen
 • Opschalen

De waardebepalingsfase omvat de eerste stappen, zoals het waarborgen van managementondersteuning, investering en het stellen van doelen. Zonder ondersteuning van het senior management is het onmogelijk om het traject voor digitale transformatie te beginnen. Deze ondersteuning moet zich vertalen naar middelen die in de inspanning worden geïnvesteerd.

Tijdens de lancerings- en versnellingsfase wordt de digitale cultuur geïntroduceerd en gekoesterd. Dit is de fase van pilots en het aanstellen van teams. Het is noodzakelijk om de pilots in goede banen te leiden. U zult in dit stadium de hulp van een specialist, zoals Scrive, willen inroepen. De pilots vormen een inspiratiebron voor de vervolgfasen van het traject voor digitale transformatie.

De opschalingsfase gaat over het overnemen van nieuwe modellen en over capaciteitsopbouw. Tijdens deze fase moeten de vaardigheden van het personeel worden versterkt. Zakelijk managers moeten de strategische waarde van IT begrijpen.

 

Raamwerk voor digitale transformatie

Digitale transformatie kan voor verschillende bedrijven verschillende dingen betekenen. Er zijn echter een paar gemeenschappelijke elementen in alle digitale transformatieprojecten. Deze pijlers definiëren een raamwerk voor digitale transformatie:

 • De integratie van digitale technologieën
 • Gebruikerservaring
 • Personeelsgerelateerde kwesties
 • De verbetering van de operationele wendbaarheid
 • De verandering van de bedrijfscultuur

 

Rollen binnen de digitale transformatie

Volgens enterprisersproject.com brengt digitale transformatie vier verschillende rollen met zich mee:

 • Verbinders. Mensen die de IT-afdeling kunnen verbinden met de rest van de organisatie.
 • Uitdagers. Degenen die het proces kritisch beoordelen, om er zeker van te zijn dat het inderdaad voldoet aan de doelstellingen.
 • Promotors van wendbaarheid. Deze mensen passen zich niet alleen snel aan, maar zijn ook goed in het helpen van anderen om zich aan te passen aan veranderingen.
 • Navigators. Degenen die de weg wijzen. Consultants en bureaus die zich bezighouden met digitale transformatie.

 

Hoe te beginnen met digitale transformatie?

Digitale transformatie moet altijd beginnen met het stellen van een doel. Ook de steun van het management is van essentieel belang.

Daarna kunnen bedrijven ervoor kiezen om diep in het transformatieproces te duiken, of het in een rustiger tempo te verkennen.

De keuze voor de eSign-oplossing van Scrive is één manier om de digitale transformatie te stroomlijnen. eSign stelt gebruikers in staat om al hun behoeften aan elektronische handtekeningen op één plaats te beheren. Integratie is bijna moeiteloos.

 

ROI en KPI’s voor digitale transformatie

Het is niet eenvoudig om de kosten van digitale transformatie op basis van ROI (rendement op investering) te rechtvaardigen. Volgens een onderzoek van prophet.com vond 69 procent van de leiders op het gebied van digitale transformatie dit lastig.

Toch kunt u met behulp van de juiste KPI’s (Key Performance Indicators) het succes van uw digitale transformatie meten.

Enkele KPI’s die u in dit verband moet overwegen zijn:

 • Verkoop, inkomsten
 • Klantwerving
 • Klantbehoud
 • Klantervaring
 • Klantloyaliteit
 • Time to market
 • Gebruik van de samenwerkingstool
 • Implementatietijd voor nieuwe systemen
 • Het aantal ideeën
 • Budget voor innovaties

 

Digitale transformatie op schaal

De belangrijkste motor voor digitale transformatie, de noodzaak van groei, is wat opschalen noodzakelijk maakt. Er kan geen groei zijn zonder digitale technologieën binnen een organisatie op de juiste wijze op te schalen.

Als het gaat om opschalen hebben startups en kleine bedrijven een belangrijk voordeel. Zij hebben geen oudere systemen om uit te faseren. Vanuit hun perspectief gaat het bij opschalen om middelen. Digitale technologieën bieden in dat opzicht volop mogelijkheden.

Zulke bedrijven kunnen hun personeelsbestand uitbreiden door middel van managed services. Ze kunnen hun IT-behoeften aanvullen via de cloud en ze kunnen hun productiviteit verhogen met behulp van automatisering.

Grote organisaties moeten zich richten op efficiëntie. Digitale transformatie is voor dergelijke bedrijven veel transformatiever, omdat ze waarschijnlijk oudere systemen en technologieën moeten vervangen.

 

Uitdagingen bij digitale transformatie –
Hoe kunt u bekende valkuilen vermijden?

Digitale transformatie kan een uitdagend, ingewikkeld en kostbaar proces zijn. Het is gemakkelijk om er de fout mee in te gaan. De meeste uitdagingen die digitale transformatie met zich meebrengt, komen voort uit de onjuiste uitvoering ervan. Deze valkuilen zijn onder andere:

 • Geen duidelijk en realistisch doel stellen
 • Niet het juiste leiderschap hebben
 • Niet focussen op de klantervaring
 • Vertrouwen op ineffectieve interne communicatie
 • Niet beschikken over een goede strategie en begeleiding

 

Bureau voor digitale transformatie –
We helpen u graag

Goede adviezen inzake digitale transformatie kunnen helpen bij alle bovenstaande zaken en meer. Scrive biedt hiervoor uitstekende diensten aan. Hun sectie met klantcases schetst een accuraat beeld van wat ze meebrengen.

Ze bieden niet alleen oplossingen. Ze richten zich ook op het zo pijnloos mogelijk maken van integratie en overname.

GA AAN DE SLAG MET DIGITALE HANDTEKENINGEN!

Probeer het uit of ontvang meer informatie

Meld u aan voor een gratis Scrive-account voor e-handtekeningen of neem contact op met Sales.