Trust Center

Kom meer te weten over de juridische geldigheid van Scrive-documenten, onze unieke digitale verzegelmethode, blockchain-beveiliging en nog veel meer.

Overeenstemming

Scrive voldoet aan alle belangrijke wetten inzake elektronische handtekeningen en gegevensprivacy, inclusief eIDAS, GDPR, ESIGN en UETA.

Veiligheid

Scrive hecht grote waarde aan veiligheid en privacy in al onze data-opdrachten. Wanneer u documenten verzendt, ondertekent en archiveert met Scrive, is elke stap beveiligd: alle gegevens zijn te allen tijde versleuteld.

Alle gegevens die verstuurd worden, d.w.z. tussen scrive.com en de webbrowser van de gebruiker, worden beschermd door (TLS) (Transport Layer Security). Elk ondertekend document dat opgeslagen is in uw Scrive E-archief, is versleuteld met een eigen unieke coderingssleutel. Dit betekent dat alleen u, de geautoriseerde Scrive-accountgebruiker, toegang heeft en de gegevens kunt bekijken.

Rechtsgeldigheid

Documenten die ondertekend zijn met Scrive, zijn in overeenstemming met het wereldwijde contractenrecht en kunnen als bewijsmateriaal worden gebruikt in de rechtszaal. Om u te helpen uw bedrijfsrisico te minimaliseren, heeft elk document dat ondertekend is met Scrive:

  • een uitgebreid bewijspakket met een gedetailleerd audittraject
  • een fraudebestendige digitale verzegeling die onafhankelijk van Scrive kan worden geverifieerd

Gegevensbescherming

De oplossingen die Scrive biedt, zijn volledig in overeenstemming met de GDPR en vergemakkelijken ook uw eigen naleving, met name door maatregelen die voldoen aan de principes van gegevensbescherming in ontwerp en standaard.

Zijn elektronische handtekeningen juridisch bindend?

Dat zijn eigenlijk drie vragen in één, en niet alledrie juridische vragen. Hoogleraar handelsrecht Christina Ramberg legt dit in een reeks korte video’s uit:

  • Wat maakt een handtekening legaal?
  • Hoe kunt u de identiteit van de ondertekenaar bewijzen?
  • Welk bewijs kunt u later tonen?

Juridisch bewijs

Scrive heeft de wereldwijde standaard gezet voor de kwaliteit van juridisch bewijs van elektronisch ondertekende documenten.

Documentintegriteit en digitale handtekeningen

Een digitale handtekening verzegelt het ondertekende document om het te beschermen tegen manipulatie.

Een Scrive-document verzegelen en controleren

Scrive gebruikt een unieke manipulatiebestendige methode voor elk ondertekend document. Hiermee kunt u op een onafhankelijke manier de integriteit ervan in de toekomst verifiëren.

Blockchain voor slimme mensen*

(*Wie zich een dummie voelt als iemand het woord blockchain gebruikt)
Scrive was de aanbieder van digitale handtekeningen die de blockchain-technologie gebruikte om de integriteit van documenten te beschermen.

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen (QES)

QES omvat het hoogste niveau van elektronische handtekeningen zoals gedefinieerd door de eIDAS-verordening. Scrive biedt momenteel QES-diensten aan in samenwerking met Swisscom en Verimi, beide aanbieder van vertrouwensdiensten erkend door de EU.