Introductie in eIDAS

Standaardisering van de digitale identiteit en elektronische handtekeningen (en meer) in de EU

eIDAS en de digitale interne markt

De ontwikkeling van een digitale interne markt (DSM, Digital Single Market) voor de EU-lidstaten behoort tot de 10 prioriteiten van de Europese Commissie voor de periode 2015-2019. In het kort gaat het hierom: “Het wegnemen van barrières voor het ontsluiten van online kansen”. (1) De eIDAS-verordening (afkorting van ”electronic IDentification, Authentication and trust Services”) is een cruciale ondersteuning voor dit initiatief en biedt een duidelijk wettelijk kader voor de formalisering van een breed scala aan digitale transacties.

Meer specifiek: eIDAS is een EU-verordening inzake elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties die in de hele EU wettelijk van toepassing is.

Vertrouwensdiensten omvatten elektronische handtekeningen, elektronische zegels, tijdstempels, elektronische bezorgdiensten en website-authenticatie, en samen met eID zijn deze elementen essentieel voor de totstandbrenging van rechtszekerheid, vertrouwen en veiligheid bij elektronische transacties. . (2)

De eIDAS-verordening

De eIDAS-verordening, die in 2016 in werking is getreden, trekt de Richtlijn elektronische handtekeningen 1999/93/EG in en vervangt deze. eIDAS pakt de tekortkomingen van de richtlijn van 1999 aan en breidt het toepassingsgebied ervan op een aantal belangrijke punten uit.

Ter ondersteuning van de DSM beoogt eIDAS de vlotte doorstroming van handel in de EU te vergemakkelijken door middel van transparantie, veiligheid, technische neutraliteit, samenwerking en interoperabiliteit. Met het oog op deze waarden wordt met eIDAS het volgende uitgewerkt:

  • Standaardisering van het gebruik van elektronische identificatie (eID)
  • Definieert een nieuwe klasse van “elektronische vertrouwensdiensten” (eTS)
  • Verduidelijkt en waarborgt de rechtsgeldigheid van elektronische handtekeningen
  • Creëert een Europese interne markt binnen de EU voor elektronische vertrouwensdiensten:

Deze normen gelden zowel over de grenzen heen als binnen de afzonderlijke lidstaten.

Elektronische identificatie (eID)

eID is een elektronische methode die “de ondubbelzinnige identificatie van een persoon kan garanderen”. eIDAS zorgt ervoor dat mensen en bedrijven gebruik kunnen maken van een in hun eigen lidstaat uitgegeven eID-middel om toegang te krijgen tot openbare diensten in andere lidstaten. Maar de implicaties voor de particuliere handel reiken veel verder. Door een juridisch kader voor eID voor de hele EU te bieden, stimuleert eIDAS de ontwikkeling van nieuwe eID-aanbiedingen en vergemakkelijkt het de toepassing ervan in zowel de openbare als de particuliere sector.

eIDAS inzake elektronische handtekeningen

De eIDAS-verordening definieert drie niveaus van elektronische handtekeningen: (Basis) elektronische handtekening, Geavanceerde elektronische handtekening en Gekwalificeerde elektronische handtekening.

Inzicht in deze niveaus kan helpen bij het kiezen van een oplossing voor elektronische handtekeningen die het beste past bij de behoeften van uw organisatie.

De oplossing van Scrive voldoet ruimschoots aan de eIDAS-vereisten voor een elektronische basishandtekening. Scrive voldoet ook aan alle vier de eIDAS-vereisten voor een Geavanceerde elektronische handtekening en kan door samenwerking met derde partijen in bepaalde rechtsgebieden ook een Gekwalificeerde elektronische handtekening leveren.

Elektronische identificatie (eID) voor de digitale interne markt

De eIDAS-verordening voor elektronische identificatie, authenticatie en vertrouwensdiensten ondersteunt het initiatief van de Europese Commissie voor een digitale interne markt (DSM) door de vlotte doorstroming van de handel in de EU te vergemakkelijken door middel van harmonisatie van wetgeving, transparantie, veiligheid, technische neutraliteit, samenwerking en interoperabiliteit.

Lees meer