Juridisch bewijs

Scrive heeft de wereldwijde standaard gezet voor de kwaliteit van juridisch bewijs van elektronisch ondertekende documenten.

Scrive Bewijspakket

Het Scrive Bewijspakket, dat de standaard heeft gezet in de industrie, wordt aan elk ondertekend document toegevoegd. Het is een gedetailleerde en vooral complete verzameling van hoogwaardig bewijsmateriaal dat elke gebeurtenis in het proces van het ondertekenen van het document omvat. Dat proces begint op het moment dat de auteur klaar is met het voorbereiden van het document voor ondertekening en eindigt als het definitieve ondertekende document digitaal verzegeld is.

Elke stap wordt voorzien van een tijdstempel met de datum en precieze tijdstip, zodat er een audit-trail van het hele proces is. Afhankelijk van hoe uw proces van ondertekening eruitziet, kan het Bewijspakket meer of minder uitgebreid zijn. Voorbeelden van aanvullend bewijsmateriaal zijn de tekst van uw bericht aan de klant waarin deze wordt uitgenodigd om te ondertekenen en een geüploade afbeelding van de foto-ID van de ondertekenende partij.

Waarom is een met Scrive ondertekend document wettelijk bindend?

Scrive heeft een robuuste aanpak ontwikkeld om te voldoen aan de belangrijkste wettelijke vereisten voor elke handtekening, of deze nu op papier is gezet of elektronisch wordt uitgevoerd: intentie, identiteit en integriteit. Voor elk document dat met Scrive is ondertekend, verzamelen en bewaren we al het bewijsmateriaal waaruit blijkt dat het proces van ondertekening aan deze vereisten voldeed.

Intentie is in feite het meest fundamentele aspect waardoor een contract juridisch bindend is. In het geval van een geschil moet u echter mogelijk meer weergeven dan alleen de intentie. Mogelijk hebt u toegang nodig tot bewijs van de identiteit van de handtekening en de integriteit van het document. Voor elk document dat met Scrive is ondertekend, verzamelen en beveiligen we alle beschikbare gegevens waaruit blijkt dat het ondertekeningsproces aan deze vereisten voldeed.

Intentie

De ondertekenende partij begrijpt en aanvaardt de aangeboden voorwaarden en geeft duidelijk te kennen de overeenkomst te willen aangaan. Een schermafdruk van de ondertekening in de Scrive UI is slechts één voorbeeld van bewijsmateriaal dat we gebruiken om de intentie aan te tonen.

Identiteit

De persoon die de elektronische handtekening uitvoert, is in feite de genoemde ondertekenende partij. Het e-mailadres van de ondertekenende partij is vaak voldoende bewijs. De hoeveelheid bedrijfsrisico die u wilt nemen, is echter een factor waarmee u rekening moet houden. Soms vereist de wet, afhankelijk van het land, mogelijk sterkere vormen van authenticatie voor bepaalde soorten documenten. Scrive biedt een scala aan hulpmiddelen voor het bewijzen van de identiteit van de ondertekenaar, waaronder een pincode per sms, een elektronische ID en het uploaden van een foto-ID.

Integriteit

In geval van een geschil kunt u onomstotelijk aantonen dat uw document op geen enkele manier is gewijzigd of vervalst. Scrive verzegelt elk ondertekend document met een digitale handtekening, die de integriteit van het document, alle bijlagen en het volledige Bewijspakket beschermt.

KLAAR OM NIEUWE TERREINEN TE VERKENNEN?

Probeer of leer meer over Scrive

Meld u aan voor een gratis account of bel ons en vertel welk probleem u wilt oplossen.