Zijn elektronische handtekeningen juridisch bindend?

Dat zijn eigenlijk drie vragen in één, en het zijn niet alledrie juridische vragen.

De antwoorden hierop worden gegeven door een juridisch expert.

Handelsrechthoogleraar Christina Ramberg beantwoordt deze vragen:

  • Zijn elektronische handtekeningen juridisch bindend?
  • Hoe bewijs ik de identiteit van de ondertekenende partijen?
  • Welk bewijs kan ik later tonen?

Wettelijk

Zijn elektronische handtekeningen juridisch bindend? Als ik een contract elektronisch onderteken, is de tegenpartij dan wettelijk verplicht dit na te komen?

Voor 99,99% van alle documenten is het antwoord een solide “ja”. Wereldwijd is het contractenrecht het grotendeels eens dat een overeenkomst bindend is wanneer diverse partijen duidelijk hebben aangegeven een verbinding aan te willen gaan. Een handdruk, telefoonopname, fax, papieren handtekening en elektronische handtekening zijn allemaal geldig.

Identiteit

Hoe bewijs ik de identiteit van de ondertekenende partijen? Dit gaat zowel over bedrijfsrisico als over legaliteit. De vraag is: “Welke mate van identificatie heeft u van uw tegenpartij nodig om deze transactie met vertrouwen uit te voeren?”

Bij de verkoop van een auto of een telefoon met een leasecontract vermindert ID-controle het risico op fraude. Bij de verkoop van digitale diensten is een gemiste betaking het enige risico. De keuze is aan u. Scrive implementeert elke technologie die u nodig heeft voor de identificatie van uw tegenpartij, zoals elektronische identificatie, tweestapsverificatie met een pincode per sms en het fotograferen van een identiteitsbewijs.

Bewijs

Welk bewijs kan ik later tonen? Is het bewijsmateriaal juridisch geldig? Zal het standhouden in de rechtbank?

Een document dat op papier is ondertekend, levert een redelijk hoge kwaliteit van bewijs. Elektronisch bewijs is gemakkelijk te vervalsen, maar een bewuste beslissing om te ontwerpen voor juridische geldigheid betekent dat bewijsmateriaal zoals e-mail, sms en chatdialogen zelden in geschillen wordt betwist. Dat is de reden dat Scrive een wereldleider is op het gebied van bewijskwaliteit. Ons bewijsmateriaal maakt het document 100% onafhankelijk van Scrive of derde partijen.

Aanvaarding

Zijn elektronsiche handtekeningen algemeen aanvaard?

Een dienstverlener voor elektronische handtekeningen is slechts zo goed als het vertrouwen van de partij die ondertekent en de partij die het ondertekende document accepteert.

Scrive heeft het vertrouwen van honderden bedrijven verdiend, waaronder van enkele van ‘s werelds grootste merken. Elke maand vertrouwen ze op ons om honderdduizenden documenten te ondertekenen in meer dan 190 landen. Het enthousiasme van de klant voor elektronische ondertekening is erg hoog en het aantal derde partijen dat nog steeds elektronische documenten weigert, om technische redenen of vanwege bedrijfsbeleid, wordt steeds zeldzamer.