IntegrationBrønnøysundregistrene

Scrive for Brønnøysundregistrene

Automated tinglysning for motor vehicles

Brønnøysundregistrene

Område

Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene gjør det enklere å forholde seg til norsk offentlig sektor ved å utvikle og drifte digitale tjenester som effektiviserer, koordinerer og forenkler dialogen med offentlige instanser for privatpersoner og virksomheter. Brønnøysundregistrene driver mange av Norges viktigste registre.

Scrive for Brønnøysundregistrene

Scrive-integrasjonen automatiserer innsending av tinglysningsdata til Brønnøysundregistrene for finansselskaper som håndterer salg og leasing av motorvogner. Den papirløse prosessen forkorter behandlingstiden med opptil to uker, eliminerer administrasjonsoppgaver og reduserer feil. Scrive-integrasjonen er i samsvar med forskriften om elektronisk kommunikasjon ved registrering av salgspant og leasing av motorvogn

Slik fungerer det

Initiativtaker oppretter tinglysningsavtalen ved å legge inn all nødvendig informasjon i en PDF-mal i Scrive eSign Online og deretter klikke på «Start signering». Etterpå er det ikke mer for initiativtakeren å gjøre.

Scrive eSign samler inn e-signaturene fra alle underskrivende parter. Når tinglysningsavtalen er signert, trekker Scrive-integrasjonen ut nødvendige data fra dokumentet og sender disse automatisk til Brønnøysundregistrene for behandling. Initiativtaker til avtalen vil motta statusoppdateringer på e-post, for eksempel for å bekrefte at tinglysningsprosessen er vellykket gjennomført, eller for å gi beskjed dersom informasjon mangler eller er feil.

 

Kom i gang nå

Kom i gang med Scrive integrasjonen,
Finn ut hvordan du kommer i gang, priser og mer