Swisscom Trust Services er en ledende leverandør av tillitstjenester som gjør det mulig for partnere å skape digital innovasjon over hele Europa.

Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services tilbyr en tjenesteportefølje som omfatter elektronisk signering, identifisering og autentisering. Selskaper kan ta i bruk disse tjenestene enten ved å integrere dem i sine egne systemer, eller ved å bruke ferdige løsninger fra Swisscoms partnere. Typiske løsninger omfatter digital registrering, plattformer for elektronisk signering, skjemaprosesser og integrering av meldingsprogrammer. Swisscom fokuserer på bransjer som blant annet bank og finans, personalressurser og helsetjenester.

Elektronisk signatur

Signing Service er en skybasert tjeneste som kan brukes til å signere juridisk bindende dokumenter elektronisk og eksternt via applikasjoner som er laget og administrert av Swisscoms partnere. I tillegg til signaturen legger Signing Service til et tidsstempel som bekrefter at signaturen var gyldig på et bestemt tidspunkt, som gjør det mulig å bekrefte at signaturen er gyldig på lang sikt.

For å kunne bruke Signing Service må personen som signerer dokumentet, identifisere seg én gang. Dette kan håndteres av Swisscoms Smart Registration Service (SRS). Når personen har registrert seg, trenger vedkommende bare å verifisere seg med metoden fra identifikasjonsprosessen når dokumenter skal signeres.

Kvalifisert elektronisk signatur

Swisscom Trust Services er den eneste leverandøren av kvalifiserte elektroniske signaturer (QES – qualified electronic signature) for både EU og Sveits i henhold til eIDAS-forordningen og ZertES-signaturloven. Scrive tilbyr QES (for øyeblikket i EU) i eSign-plattformen sin gjennom Swisscoms Signing Service og Smart Registration Service. Scrives kunder kan i tillegg få tilgang til Swisscoms tjenester i eID Hub, Scrives plattform for digital identitet.

Identifisering

For å kunne signere dokumenter med Signing Service må personen som skal signere, identifisere seg én gang via en registreringsprosess. Når dette er gjort, kan personen signere dokumenter uten å måtte identifisere seg hver gang. Vedkommende må bare gjennom et kjapt verifiseringstrinn. Swisscoms Smart Registration Service (SRS) tilbyr flere måter å registrere nye signeringsparter på, både på nett og personlig.

Autentisering

Hver gang du signerer dokumenter med Swisscom Signing service, må du autentisere deg. Denne autentiseringen er en erklæring om at du ønsker å signere dokumentet, og sikrer at signeringen knyttes til identiteten til personen som signerer elektronisk. Autentiseringsmetoden, som defineres i identifiseringsprosessen, krever kun mobiltelefon. Flere autentiseringsmetoder støttes.

Om Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services spesialiserer seg på å gjøre om komplekse forordninger, samsvarsregler og bransjespesifikke krav til innovative prosesser og innovativ teknologi. Swisscom Trust Services var tidligere en forretningsenhet i Swisscom, Sveits’ største telekomselskap, og ble i 2021 et eget selskap for å fokusere på tillitstjenester for digitale forretningsmodeller.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke tillitstjenester tilbyr Swisscom?

Elektronisk signering, identifisering og autentisering.

I hvilke land godtas Swisscoms tjenester?

Swisscoms tjenester overholder både EUs og Sveits’ lovgivning om elektroniske signaturer og segl.

Hvordan kan selskaper tilby Swisscom-tjenester?

Enten ved å integrere dem i sine egne systemer eller ved å bruke ferdige løsninger fra Swisscoms partnere.

Hvilke Swisscom-tjenester tilbyr Scrive?

Scrives eSign-tjeneste tilbyr kvalifiserte elektroniske signaturer (QES) via Swisscom. Tilgang til Swisscom-tjenestene er også tilgjengelig i Scrives eID Hub.

Våre eID-er

Vi oppdaterer kontinuerlig eID Hub med utvidet dekning og ny teknologi for å støtte virksomheten din.

KOM I GANG

Les om Scrives eID-tilbud

Finn ut hvordan du tilbyr eID i dine egne tjenester eller i Scrive eSign-kontoen din.