Trust Center

Les mer om den juridiske holdbarheten til Scrives dokumenter, vår unike digitale forsegling, blokkjedesikkerhet og mer.

Samsvar

Scrive overholder alle de største e-signatur- og personvernlover, inkludert eIDAS, GDPR, ESIGN og UETA.

Sikkerhet

Scrive verdsetter alltid sikkerhet og personvern når vi håndterer data. Når du sender, signerer og arkiverer dokumenter med Scrive, er du trygg gjennom hele prosessen. All data krypteres, både i hvile og under overføring.

All data som overføres mellom Scrive.com og brukerens nettleser er beskyttet av TLS (Transport Layer Security). Alle signerte dokumenter som oppbevares i Scrives E-arkiv krypteres med en unik krypteringsnøkkel. Det vel si at det kun er du, den autoriserte brukeren av din Scrive-konto, som har tilgang til dokumentet.

Juridisk gyldighet

Dokumenter som signeres med Scrive følger den globale kontraktloven, og kan derfor håndheves i retten. For å redusere forretningsrisikoen din, har alle signerte Scrive-dokument:

  • En omfattende bevispakke med et detaljert revisjonsspor.
  • En manipulasjonssikker forsegling som kan verifiseres uavhengig av Scrive.

Databeskyttelse

Scrives løsninger følger GDPR, og legger også til rette for din egen overholdelse. Dette skjer særlig gjennom tiltak som oppfyller prinsippene om databeskyttelse, både design- og standardmessig.

Er e-signaturer juridisk bindende?

Dette er faktisk tre spørsmål i ett, og ikke alle er juridiske. Professor i handelsrett, Christina Ramberg, forklarer dette nærmere i en serie med korte videosnutter:

  • Hva gjør en signatur juridisk bindende?
  • Hvordan kan du bevise identiteten til underskriveren?
  • Hva slags bevis kan du vise til senere?

Juridisk bevis

Scrive har satt verdensstandarden for kvaliteten på juridiske bevis som følger med elektronisk signerte dokumenter.

Dokumentintegritet og digitale signaturer

En digital signatur forsegler det signerte dokumentet for å beskytte det mot manipulasjon.

Forsegling og verifisering av et Scrive-dokument

Scrive bruker en unik metode for å manipulasjonssikre alle signerte dokumenter, som gir deg muligheten til å verifisere integriteten til dokumentet uavhengig av Scrive i fremtiden.

Blokkjeder for smarte mennesker*

(*Som føler seg som dumrianer når noen nevner blokkjeder)
Scrive var den første e-signaturleverandøren som brukte blokkjedeteknologi for å ivareta dokumenters integritet.

Kvalifisert elektronisk signatur (QES)

QES (Qualified Electronic Signature) er det høyeste nivået innen elektroniske signaturer, definert av eIDAS-reguleringen. Scrive tilbyr QES-tjenester i samarbeid med våre partnere, Swisscom og Verimi, som begge er ‘trust service providers’-sertifiserte tilbydere anerkjent av EU.