Introduksjon til eIDAS

eIDAS-forordningen standardiserer digital identitet og elektroniske signaturer (med mer) i EU.

eIDAS og det digitale fellesmarkedet

Utviklingen av et digitalt fellesmarked for EUs medlemsland er blant EU-kommisjonens 10 prioriteter for perioden 2015–2019. Kort sagt handler den om å: “bryte ned barrierer for å gi rom for nettbaserte muligheter”. (1) eIDAS-forordningen (Electronic Identification, Authentication and trust Services) er avgjørende for dette initiativet ved å gi et tydelig juridisk rammeverk for formaliseringen av en lang rekke digitale transaksjoner.

Mer spesifikt er eIDAS en EU-forordning om elektroniske identifikasjons- og tillitstjenester ved elektroniske transaksjoner, som gjelder som lov i hele EU.

Tillitstjenester inkluderer elektroniske signaturer, elektroniske forseglinger, tidsstempler, elektroniske leveringstjenester og nettstedsautentisering, og sammen med eID er disse elementene helt avgjørende for å etablere juridisk sikkerhet og tillit ved elektroniske transaksjoner. (2)

eIDAS-forordningen

Forordningen, som trådte i kraft i 2016, opphever og erstatter Direktivet om elektroniske signaturer 1999/93/EF. eIDAS dekker manglene i direktivet fra 1999 og har et utvidet omfang på flere viktige felter.

For å støtte DSM har EU som mål med denne forordningen å legge til rette for jevn flyt av handel i EU gjennom åpenhet, sikkerhet, teknisk nøytralitet, samarbeid og interoperabilitet. For å leve opp til disse verdiene gjør eIDAS følgende:

  • Standardiserer bruken av elektronisk identifikasjon (eID)
  • Definerer en ny klasse av “elektroniske tillitstjenester” (eTS)
  • Avklarer og sikrer den juridiske gyldigheten av elektroniske signaturer
  • Skaper et europeisk indre marked i EU for elektroniske tillitstjenester:

Disse standardene gjelder på tvers av landegrenser og innenfor individuelle medlemsland.

Elektronisk identifikasjon (eID)

eID er en elektronisk metode som «kan garantere entydig identifikasjon av en person». eIDAS sikrer at personer og bedrifter kan bruke en form for eID utstedt i sitt eget medlemsland, til å få tilgang til offentlige tjenester i andre medlemsland. Men implikasjonene for privat handel er mye mer omfattende. Ved å tilby et juridisk rammeverk for eID for hele EU, oppmuntrer eIDAS til utviklingen av nye eID-tilbud og legger til rette for implementeringen av dem, både i offentlig og privat sektor.

eIDAS og esignaturer

Med denne forordningen definerer EU tre nivåer av esignaturer: (grunnleggende) elektronisk signatur, avansert elektronisk signatur og kvalifisert elektronisk signatur.

En forståelse av disse nivåene kan hjelpe deg med å velge esignatur-løsningen som er best tilpasset din organisasjons behov.

Scrives løsning ikke bare overholder, men overgår eIDAS-kravene til en grunnleggende elektronisk signatur. Scrive oppfyller også alle de fire kravene rammeverket har satt som definerende for en avansert elektronisk signatur, og gjennom samarbeid med tredjepartsleverandører kan de også tilby en kvalifisert elektronisk signatur i visse jurisdiksjoner.

Elektronisk identifikasjon (eID) for det digitale fellesmarkedet

eIDAS-forordningen (Electronic Identification, Authentication and trust Services) støtter EU-kommisjonens initiativ for et digitalt fellesmarked, ved å legge til rette for jevn flyt av handel i EU gjennom samsvarende lover, åpenhet, sikkerhet, teknisk nøytralitet, samarbeid og interoperabilitet.

Les mer