Juridisk bevis

Scrive har satt verdensstandarden for juridiske bevis som følger med elektronisk signerte dokumenter.

Scrives bevispakke

Scrives bevispakke legges ved alle signerte dokumenter, og setter industristandarden. Bevispakken er en detaljert og komplett samling av sikre bevis for hele dokumentsigneringsprosessen, fra det øyeblikket forfatteren har gjort dokumentet klart for signering, til det signerte dokumentet forsegles digitalt.

Et tidsstempel med nøyaktig dato og tidspunkt er festet til hver hendelse i dokumentet. Dette gjør det mulig å revidere hele prosessen. Bevispakken kan gjøres mer omfattende, avhengig av hvordan du setter opp signeringsprosessen. Du kan for eksempel inkludere en egen tekst som inviterer en part til å signere dokumentet, og be om et ID-foto av parten som skal signere.

Hvorfor er et dokument som er signert med Scrive juridisk bindende?

Scrive følger tre viktige konsepter for å møte de juridiske kravene til alle slags signaturer, uansett om de gjøres på papir eller elektronisk. Disse er intensjon, identitet og integritet. Når et dokument signeres med Scrive, samler og oppbevarer vi alltid alle beviser på en trygg måte, slik at vi er sikre på at signeringsprosessen oppfyller disse kravene.

Intensjon er faktisk det viktigste av de tre konseptene for å gjøre en kontrakt juridisk bindende. Men dersom det oppstår en tvist, må du sannsynligvis kunne bevise mer enn intensjon. Du kan være nødt til å ha tilgang til bevis for identiteten til de signerende partene, og integriteten til dokumentet. Når et dokument signeres med Scrive, samler og sikrer vi alltid alle beviser på en trygg måte, slik at vi er sikre på at signeringsprosessen oppfyller disse kravene.

Intensjon

Parten som skal signere dokumentet må forstå og godta vilkårene for avtalen, og skal gi tydelig uttrykk for at deres intensjon er å inngå denne avtalen. Et skjermbilde av signeringen i Scrive er ett av bevisene vi bruker for å vise intensjon.

Identitet

Personen som gir den elektroniske signaturen kalles den signerende parten. Identiteten til den signerende parten kan ofte bevises gjennom kun en e-postadresse. Du bør likevel tenke over hvor stor forretningsrisiko du ønsker å ta, og om en e-postadresse er nok i ditt tilfelle. Det kan dessuten være nødvendig å bruke sterkere autentisering ved enkelte typer dokumenter, avhengig av lovene i landet du befinner deg i. Scrive tilbyr en rekke ulike verktøy for å autentisere identiteten til underskriveren, inkludert PIN-kode via SMS, eID og ved å laste opp et ID-foto.

Integritet

Dersom det oppstår en tvist, kan du bevise at dokumentet ditt ikke har blitt endret, forfalsket eller manipulert på noen måte. Scrive forsegler alle signerte dokumenter med en digital signatur. Denne signaturen ivaretar integriteten til dokumentet, eventuelle vedlegg og hele bevispakken.

KOM I GANG MED ELEKTRONISKE SIGNATURER!

Prøv selv hvordan Scrive kan hjelpe dere

Kom i gang på egen hånd og test esignering med Scrive eller kontakt oss, så hjelper vi deg med å komme i gang.