E-signering & identifiering för effektiva arbetsflöden | Scrive

E-signering & ID

Upptäck fördelarna med elektronisk signering. Tillsammans med Scrive kan du skapa en bättre upplevelse för både dig och dina kunder. Ta klivet in i en digital framtid och bygg starkare kundrelationer med snabba, trygga och automatiserade processer. Sedan 2010 har vi hjälpt stora och små organisationer att effektivisera digitala flöden.

Stäng affärer på distans
med elektronisk signatur

Scrive finns där du och dina kunder arbetar. Med elektronisk signatur och extra identifiering blir försäljning och arbete på distans smidigt och säkert. Stäng affärer genom e-signering via vår onlinetjänst eller varför inte direkt från din webbläsare, ditt affärssystem, CRM, Word – eller var du än arbetar.

ARBETA EFFEKTIVARE MED E-SIGNERING

Elektronisk signering
med Scrive eSign

E-signera och hantera dokument på vilken enhet som helst. Vi hjälper dig att hitta e-signeringslösningar för ditt team, din avdelning eller hela ditt företag. Ge kunder, partners och medarbetare en smidig lösning för elektronisk signering av avtal.

Signera var som helst

Förkorta svarstiderna och öka konverteringsgraden med hjälp av elektronisk signatur. Scrive finns där du och dina kunder arbetar: på mobil, laptop eller surfplatta, vid hemmakontoret eller på distans.

Autentisering

Inbyggt i vår tjänst: PIN med SMS, BankID, NemID, Finnish Trust Network, Verimi, iDIN, itsme och många fler autentiseringsalternativ. Prata med oss om du vill veta mer!

Varumärkeskännedom

Anpassa e-signeringsprocessen till ditt varumärke med logotyp och färger för att skapa förtroende och öka varumärkesmedvetenheten.

Automatisera era avtal

Elektronisk signering av avtal. Öka ditt teams effektivitet genom att automatisera avtalshanteringen och arbeta smartare med bättre regelefterlevnad.

DIGITAL IDENTITET

Scrive eID Hub

Ett API för alla eID:n. Verifiera nya och befintliga kunders identitet med Scrives eID Hub. Integrera i era arbetsflöden för onboarding, elektronisk signatur, betalningstillstånd, KYC-processer, inloggning och mycket mer.

Byggt för säkerhet och efterlevnad
 • KYC-kontroller
 • Säker inloggning
 • Onboarding av kunder
Kundupplevelse

Dina kunder förtjänar en bra upplevelse med helt digitala processer. Skapa en smidig onboarding med elektronisk signering och sy ihop din kundresa.

EN LÄTT VÄG FÖR UTVECKLARE

Gränssnitt för elektronisk signering och ID

Anpassa era digitala signeringsprocesser efter hur just ni arbetar. Med hjälp av e-signering och identitetskontroll kan ni snabbt och smidigt autentisera vid varje kontaktpunkt i ert ekosystem. Scrives eID-hub och eSign-gränsnitt ger era ursprungliga system och tjänster den styrka som elektronisk signatur och ID-autentisering medför.

         
          $ curl ’https://${host}/oauth/temporarycredentials?privileges=DOC_CREATE%2BDOC_SEND’ 
 -H ’Authorization: oauth_realm=“Scrive”,oauth_signature_method=“PLAINTEXT”,oauth_consumer_key=“4d224b89875b39af_2”,oauth_signature=“f446cae781995b05&aaaaaa”,oauth_callback=“http://www.mywebsite.com/scrive”'

oauth_token=b0d6be3270a2b3ad_8&oauth_token_secret=dac0ec76e037c01d&oauth_callback_confirmed=true
         
        
         
          curl -X POST 'https://{server_address}/api/v2/documents/${document_id}/update' 
 -H 'Authorization: oauth_signature_method="PLAINTEXT",oauth_consumer_key="${apitoken}",oauth_token="${accesstoken}",oauth_signature="${apisecret}&${accesssecret}"' 
 --data-urlencode 'document={ "id":"${document_id}", "parties": [{}] }' 
 --data-urlencode 'document_id=${document_id}'
         
        
         
          curl -X POST 'https://{server_address}/api/v2/documents/${document_id}/start' 
 -H 'Authorization: oauth_signature_method="PLAINTEXT",oauth_consumer_key="${apitoken}",oauth_token="${accesstoken}",oauth_signature="${apisecret}&${accesssecret}"' 
 --data-urlencode 'document_id=${document_id}'
         
        
Restful API
Vi har skapat den typ av gränssnitt och dokumentation som vi själva vill använda.
Expertsupport
Vi hjälper alltid till med planering och ser till att ni kommer igång, och finns med och guidar er längs vägen.
Säkerhet
Starka säkerhetsåtgärder som skyddar er och era kunder under varje steg.

Lyssna på vad våra kunder säger om oss!

Vi strävar alltid efter att göra stor skillnad för våra kunder och förenkla deras vardag. Lyssna på vad några av våra kunder har att säga om hur vi har hjälpt till med automatisering av arbetsflöden och dokumentprocesser via vår ledande e-signering.

Kundcase

Telenor

"Detta är ett av de mest lyckade IT-projekten jag någonsin sett."

Erik Kluften
Head of IT, Telenor Norway

Effektivare arbetsflöden - inom alla branscher

Onboarding, avtalsprocesser, kontroll av att regelverk följs… Listan på vad ni kan uppnå med Scrive och elektronisk signering är lång. Läs mer om hur vi hjälper just din bransch att digitalisera och effektivisera arbetsflöden. Vi pratar gärna med dig om hur e-signaturer och vår eID-tjänst kan hjälpa er.

Säkerhet och regelefterlevnad

Scrive är en Trust Service Provider enligt EU:s eIDAS-lagstiftning och tillhandahåller alla nivåer av elektroniska signaturer. Dokument som undertecknats med elektronisk underskrift med Scrive överensstämmer med global avtalsrätt och kan användas som bevis i domstolsförfaranden. Scrives lösningar är kompatibla med GDPR, du kan läsa mer om GDPR här. Dessutom underlättar våra lösningar din egen regelefterlevnad med åtgärder som uppfyller principerna för dataskydd. Kontakta oss om du vill veta mer! 

KOM IGÅNG MED E-SIGNERING!

Testa själv hur Scrive kan hjälpa dig

Kom igång redan idag och testa elektronisk signering med Scrive eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.