Elektronisk signering & ID

Omedelbar utrullning för team på distans. Esignering och identifiering för att effektivisera era arbetsprocesser. Kom igång snabbt och säkert med Nordens ledare inom e-signering. Sedan 2010 fortsätter organisationer i alla storlekar att använda Scrive för att effektivisera digitala flöden. Elektronisk signering är det ideala första steget när företag påbörjar sin digitala transformation.

Stäng affärer på distans

Möjliggör försäljning och arbete på distans med en säker, legalt bindande e-signeringslösning för ditt företag eller hemmakontor. Elektroniska signaturer och extra identifiering genom vår online-tjänst eller direkt från din webbläsare, affärssystem, CRM, Word, eller var än du arbetar ifrån.

ARBETA EFFEKTIVARE MED ESIGNATUR

Scrive eSign

E-signera och hantera dina dokument var du än befinner dig, på vilken enhet som helst. Hitta elektroniska signerings-lösningar för ditt kontor, avdelning och företag. Esignatur för pdf, word-dokument, var du än arbetar och hur du än arbetar. Ge dina kunder, partners och anställda en smidig lösning för elektronisk signering av avtal.

Automatisera era avtal

Förkorta svarstiderna från veckor till minuter och öka konverteringsgraden med esignatur.

Autentisering

Inbyggt i vår tjänst: PIN med SMS, BankID, NemID, Finnish Trust Network, Verimi, iDIN, itsme med mera.

Varumärkeskännedom

Ge dina kunder och anställa en modern upplevelse i butiken.

Automatisera era avtal

Förkorta svarstiderna från veckor till minuter och öka konverteringsgraden med esignatur.

DIGITAL IDENTITET

Scrive eID Hub

Ett API för alla eID:n. Verifiera nya och befintliga kunders identitet med Scrives eID Hub. Integrera i era arbetsflöden för onboarding, elektronisk signering, betalningstillstånd, KYC-processer, inloggning och mycket mer.

Regelefterlevnad och säkerhet
 • KYC-kontroller
 • Säker inloggning
 • Onboarding av kunder
Kundupplevelse

Integrera identitetsverifiering sömlöst I dina onboarding- och esignatursprocesser. Ge dina kunder helt digitala processer.

EN LÄTT VÄG FÖR UTVECKLARE

Gränssnitt för elektronisk signatur och id

Anpassa hur era dokument signeras digitalt. Utför identitetskontroll och autentisering vid varje kontaktpunkt i ert ekosystem. Med eID-hubb och eSign-gränsnitt får era ursprungliga system och tjänster hela den styrka som skapas av Scrives elektroniska signaturer och ID-autentisering.

        
         $ curl ’https://${host}/oauth/temporarycredentials?privileges=DOC_CREATE%2BDOC_SEND’ 
 -H ’Authorization: oauth_realm=“Scrive”,oauth_signature_method=“PLAINTEXT”,oauth_consumer_key=“4d224b89875b39af_2”,oauth_signature=“f446cae781995b05&aaaaaa”,oauth_callback=“http://www.mywebsite.com/scrive”'

oauth_token=b0d6be3270a2b3ad_8&oauth_token_secret=dac0ec76e037c01d&oauth_callback_confirmed=true
        
       
        
         curl -X POST 'https://{server_address}/api/v2/documents/${document_id}/update' \
 -H 'Authorization: oauth_signature_method="PLAINTEXT",oauth_consumer_key="${apitoken}",oauth_token="${accesstoken}",oauth_signature="${apisecret}&${accesssecret}"' \
 --data-urlencode 'document={ "id":"${document_id}", "parties": [{}] }' \
 --data-urlencode 'document_id=${document_id}'
        
       
        
         curl -X POST 'https://{server_address}/api/v2/documents/${document_id}/start' \
 -H 'Authorization: oauth_signature_method="PLAINTEXT",oauth_consumer_key="${apitoken}",oauth_token="${accesstoken}",oauth_signature="${apisecret}&${accesssecret}"' \
 --data-urlencode 'document_id=${document_id}'
        
       
Restful API
Vi skapade den typ av gränssnitt och dokumentation som VI vill använda.
Expert support
Vårt team hjälper er att planera, komma igång och följer er hela vägen.
Säkerhet
Kraftiga skyddsåtgärder skyddar er och era kunder under varje steg.

Lyssna på vad våra kunder säger om oss!

Vi strävar alltid efter att göra en stor skillnad i våra kunders liv. Lyssna när några av våra nöjda kunder berättar hur vi har hjälpt just dem med automatiserade arbetsflöden och dokumentprocesser via världsledande esignering.

Case study

Telenor

"Detta är ett av de mest lyckade IT-projekten jag någonsin sett."

Erik Kluften
Head of IT, Telenor Norway

Effektivare arbetsflöden - inom alla branscher

Onboarding, avtalsprocesser, kontroller av att regelverk följs… Listan på vad ni kan uppnå med Scrive är lång. Läs mer om hur vi hjälper olika branscher att digitalisera och effektivisiera sina arbetsflöden. Här beskriver vi hur elektroniska signaturer och vår eID-tjänst kan hjälpa just er.

Bank & finans
Telekom
Juridik
Fintech
Bilbranschen
Fastigheter
Försäkring
HR & rekrytering

Förenklad säkerhet och regelefterlevnad

Scrive tillhandahåller betrodda tjänster enligt EUs eIDAS förordning och kan erbjuda alla nivåer av elektroniska underskrifter enligt förordningen.

KOM IGÅNG MED ESIGNERING?

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång helt själv och testa esignering med Scrive eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.