Varför Scrive »

E-signering och säker identifiering

Använd esignatur och identifiering med bankID i era dokumentflöden. Ge era kunder och anställda en modern upplevelse och öka er operationella effektivitet.

Effektiv digitalisering

Scrives affärsidé är att göra din digitala resa snabb, smidig och säker. Vi förstår hur ni arbetar och hur man på bästa sätt implementerar e-signering och ID-verfiering i era processer.

Förenklad säkerhet och regelefterlevnad

Scrive tillhandahåller betrodda tjänster enligt EUs eIDAS förordning och kan erbjuda alla nivåer av elektroniska underskrifter enligt förordningen.

ARBETA EFFEKTIVARE MED ESIGNATUR

Scrive eSign

Skicka, e-signera och hantera dina dokument var du än befinner dig, på vilken enhet som helst. Hitta lösningar för ditt kontor, avdelning, företag och point-of-sale.

Automatisera era avtal

Förkorta svarstiderna från veckor till minuter och öka konverteringsgraden med esignatur.

Autentisering

Inbyggt i vår tjänst: PIN med SMS, BankID, NemID, TUPAS/FTN m m.

DIGITAL IDENTITET

Scrive eID Hub

Många eID. Ett API. Verifiera nya kunders identitet, godkänn era återvändande kunder. Integrera eIDar på ett smidigt sätt i alla typer av arbetsflöden.

Regelefterlevnad och säkerhet
 • KYC-kontroller
 • Säker inloggning
 • Onboarding av kunder
Kundupplevelse

Skapa lojalitet med smidiga och 100 % digitala processer.

API

API för Esignering

Med eSign API  och hjälp av Scrives framgångsrika supportteam har du snart hela Scrives kraft integrerad i dina grundsystem.

        
         $ curl ’https://${host}/oauth/temporarycredentials?privileges=DOC_CREATE%2BDOC_SEND’ 
 -H ’Authorization: oauth_realm=“Scrive”,oauth_signature_method=“PLAINTEXT”,oauth_consumer_key=“4d224b89875b39af_2”,oauth_signature=“f446cae781995b05&aaaaaa”,oauth_callback=“http://www.mywebsite.com/scrive”'

oauth_token=b0d6be3270a2b3ad_8&oauth_token_secret=dac0ec76e037c01d&oauth_callback_confirmed=true
        
       
        
         curl -X POST 'https://{server_address}/api/v2/documents/${document_id}/update' \
 -H 'Authorization: oauth_signature_method="PLAINTEXT",oauth_consumer_key="${apitoken}",oauth_token="${accesstoken}",oauth_signature="${apisecret}&${accesssecret}"' \
 --data-urlencode 'document={ "id":"${document_id}", "parties": [{}] }' \
 --data-urlencode 'document_id=${document_id}'
        
       
        
         curl -X POST 'https://{server_address}/api/v2/documents/${document_id}/start' \
 -H 'Authorization: oauth_signature_method="PLAINTEXT",oauth_consumer_key="${apitoken}",oauth_token="${accesstoken}",oauth_signature="${apisecret}&${accesssecret}"' \
 --data-urlencode 'document_id=${document_id}'
        
       
Restful API
Vi utformade den typ av API och dokumentation som vi själva föredrar att arbeta med.
Expertsupport
Vårt team hjälper er planera, komma igång och ta er hela vägen fram.
Säkerhet
Robusta säkerhetsåtgärder skyddar dig och dina kunder igenom hela processen.

Våra integrationer

Våra integrationer

Börja e-signera och autentisera med Scrive från dina favoritappar.

Lyssna på vad våra kunder säger om oss!

Vi strävar alltid efter att göra en stor skillnad i våra kunders liv. Lyssna när några av våra nöjda kunder berättar hur vi har hjälpt just dem.

Case

iZettle

"Tack vare vårt samarbete med Scrive, finns det idag inget hinder för oss att förverkliga vår vision avseende iZettle Advance".

Alexander Gernandt Segerby
Business Strategy Manager, iZettle

Effektivare arbetsflöden -
inom alla branscher

Onboarding, avtalsprocesser, kontroller av att regelverk följs… Listan på vad ni kan uppnå med Scrive är lång. Läs mer om hur vi hjälper olika branscher att digitalisera och effektivisiera sina arbetsflöden.

REDO ATT TESTA?

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång helt själv och testa Scrive Esign eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.