sv/blogg

Domstolsverket lanserar e-tjänst

domstolsverket e-signering

I mitten på januari 2021 lanserade Domstolsverket en ny e-tjänst, vilket gör att det numera är möjligt att bland annat ansöka om stämning online och skriva under med en elektronisk signering. 

Lanseringen kommer som en glad nyhet för alla oss som älskar digitalisering och som drömmer om en papperslös värld. För att använda e-tjänsten loggar du in med antingen en svensk e-legitimation (BankID, Freja eID+ etc) eller med en utländsk e-legitimation ansluten till Sweden Connect. Den nya e-tjänsten har blivit möjlig efter en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2021.

I enlighet med de nya reglerna kan ett antal olika typer av domstolsärenden inledas via internet, förutsatt att de skrivits under med en avancerad elektronisk underskrift. Reglerna innebär också att en part inte kan tvingas att tillhandahålla motparten fysiska kopior av de handlingar som ingivits till Domstolen. När det är föreskrivet att en uppgift måste lämnas  skriftligt är kravet teknikneutralt och elektroniska inlagor kan användas, förutsatt att domstolen inte uttryckligen har beslutat om något annat.

Detta innebär att dokument som har skrivits under med Scrive kan lämnas in digitalt till domstolen.

Ett undantag bör dock noteras. I dagsläget måste digitala rättegångsfullmakter skrivas under direkt i Domstolsverkets e-tjänst och kan således inte kan skrivas under med Scrive (eller någon annan fristående underskriftstjänst för den delen). Scrive bevakar utvecklingen och undersöker hur vi ska kunna erbjuda denna möjlighet i framtiden.