Skapa digitala signaturer från alla typer av enheter

Spara tid och bli papperslös med Scrives eSign: snabbt, enkelt och säkert. Signering online är ett enkelt men viktigt steg mot digitalisering. Förbättra kundupplevelsen och datakvaliteten samtidigt som ni minskar administrativa uppgifter.

esign online

Signera online med Scrive eSign

Skicka kontrakt, avtal, formulär ‒ alla dokument som behöver signeras ‒ från telefon, dator eller kontorssystem. Undertecknande parter kan signera var som helst från alla typer av enheter och ni får ett dokument med en rättsligt bindande elektronisk signatur och digital signatur. Kom igång med en gratis försöksperiod och se hur enkelt det är.

Kundupplevelse

Signering med eSign är mycket snabbare och enklare än på papper. Undertecknande parter kan signera från telefon eller från dator utan att behöva skriva ut och skanna eller – ännu värre – skicka tillbaka dokument med posten. Scrives lösning för dokumentarbetsflöde ger ökad kundtillfredsställelse, förkortar drastiskt ledtider och ger snabbare svarstider. Prova gratis och se själv.

Operativ effektivitet

Med Scrive eSign kan man hantera signering av dokument var som helst: Scrives onlineportal, kontorets produktivitetsverktyg, kassor eller direkt från egna system. Digital arkivering av signerade dokument sparar lagringskapacitet och förenklar regelefterlevnad. Genom att förvara avtalen i digitalt format sparar man tid på dokumentförberedelse och administration, eliminerar manuell inmatning och dokumentbehandling, minskar datafel samt får omedelbar tillgång till viktiga affärsdata.

Vad är det för skillnad mellan en elektronisk signatur och en digital signatur?

Det finns en skillnad och Scrive eSign ger båda möjligheterna. För man behöver båda. En elektronisk signatur är motsvarigheten online till att underteckna ett pappersdokument. En digital signatur är en digital metod för att skydda ett dokument från manipulering eller ändringar genom att använda ett unikt sigill. Läs mer.

KOM IGÅNG MED ESIGNERING?

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång helt själv och testa esignering med Scrive eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.