Onlinesignaturer via alla kanaler

Spara tid och bli papperslös med Scrives eSign: snabbt, enkelt och säkert. Elektroniska underskrifter är ett enkelt men viktigt steg mot digitalisering. Förbättra kundupplevelsen och datakvaliteten samtidigt som administrativa uppgifter minskar.

esign online

Signera online med Scrive eSign

Skicka kontrakt, avtal, formulär ‒ dokument som behöver signeras ‒ från telefon, dator eller kontorssystem. Undertecknande parter kan signera var som helst från alla typer av enheter och ni får ett dokument med en rättsligt bindande onlinesignatur. Kom igång med en gratis försöksperiod och se hur enkelt det är.

Kundupplevelse

Signering av dokument online med eSign är mycket snabbare och enklare än på papper. Undertecknande parter kan signera från telefon eller dator utan att behöva skriva ut och skanna eller – ännu värre – skicka tillbaka dokument med posten. Scrives lösning för dokumentarbetsflöde ger ökad kundtillfredsställelse, drastiskt förkortade ledtider och snabbare svarstider. Prova gratis och se själv.

Operativ effektivitet

Med Scrive eSign kan man hantera signering av dokument var som helst: Scrives onlineportal, kontorets produktivitetsverktyg, kassor eller direkt från egna system. Digital arkivering av signerade dokument sparar lagringskapacitet och förenklar regelefterlevnad. Genom att förvara avtalen i digitalt format sparar man tid på dokumentförberedelse och administration, eliminerar manuell inmatning och dokumentbehandling, minskar datafel samt får omedelbar tillgång till viktiga affärsdata.

 

KOM IGÅNG MED E-SIGNERING!

Testa själv hur Scrive eSign kan hjälpa er

Kom igång helt själv och testa Scrive Esign eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.