Signera dokument online på ett enkelt och säkert sätt

Spara tid och bli papperslös med Scrives eSign: snabbt, enkelt och säkert. Signering av dokument online är ett enkelt men viktigt steg mot digitalisering. Förbättra kundupplevelsen och datakvaliteten samtidigt som ni drar ner på administrativa uppgifter.

esign online

Signera rättsligt bindande avtal på alla typer av enheter

Skicka och signera dokument var ni än befinner er. Skicka kontrakt, avtal, formulär ‒ alla dokument som behöver signeras ‒ från telefon, dator eller kontorssystem. Undertecknande parter kan signera dokument online var som helst, från alla typer av enheter och ni får ett dokument med en rättsligt bindande onlinesignatur. Kom igång med en gratis försöksperiod och se hur enkelt det är.

Kundupplevelse

Skicka och signera dokument var ni än befinner er. Skicka kontrakt, avtal, formulär ‒ alla dokument som behöver signeras ‒ från telefon, dator eller kontorssystem. Undertecknande parter kan signera dokument online var som helst, från alla typer av enheter och ni får ett dokument med en rättsligt bindande onlinesignatur. Kom igång med en gratis försöksperiod och se hur enkelt det är.

Operativ effektivitet

Med Scrive eSign kommer ni igång och kan hantera signeringen av dokument var som helst: Scrives onlineportal, kontorets produktivitetsverktyg, kassor eller direkt från de egna system. När kunden signerar dokument online kommer de tillbaka direkt. Digital arkivering av signerade dokument sparar lagringskapacitet och förenklar regelefterlevnaden. Förvaring i digitalt format sparar tid på dokumentförberedelse och administration, eliminerar manuell inskrivning och dokumentbehandling, minskar datafel samt ger omedelbar tillgång till viktiga affärsdata.

KOM IGÅNG MED ESIGNERING?

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång helt själv och testa esignering med Scrive eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.