Digital transformation

I en allt mer digitaliserad värld har digital transformation och förmågan att använda ny teknik blivit grundläggande för att överleva. Detta gäller alla företag – både stora och små.

I den här artikeln definierar vi digital transformation. Vi utforskar även viktiga frågor som förknippas med den, såsom:

 • Varför digital transformation är viktig. Argument samt risker och fördelar.
 • Digital strategi. Definiera mål för din digitala transformation.
 • Utmaningar som förknippas med digital transformation. Hur kommer man igång, etablering av en handlingsplan och mätning av resultat.
 • Hur kommer man igång med digital transformation?

Introduktion till digital transformation

Å ena sidan effektiviserar digital transformation affärsverksamheter. Den ökar produktivitet, förbättrar användarupplevelse och sparar kostnader. De som inte kan hänga med i den digitala transformationen är dömda att misslyckas.

Å andra sidan öppnar digital transformation upp nya intäktsmöjligheter. Den reformerar och effektiviserar också sättet företag skapar värde för sina kunder. Företag som hamnar på efterkälken blir snabbt utklassade medan den digitala transformationsklockan tickar vidare. Och den stannar inte för någon.

 

Vad är digital transformation?

Digital transformation är användning av digital teknik för att förändra interna processer, kultur och användarupplevelse och introduktion av nya affärsmodeller. Digital transformation anpassar företag till en digital tidsålders marknads- och affärskrav. Man skulle kunna säga att den är följden av digitalisering.

Vad är skillnaden mellan digitalisering och digital transformation?

I affärssammanhang är digitalisering inriktad på en enda process. Automatisering av faktureringsprocessen är ett exempel på digitalisering. En sådan förändring påverkar inte det sätt affärer bedrivs på. Istället underlättar den för personalen. Den påverkar dock inte hela företaget.

Om samma företag digitaliserar flera andra verksamhetsaspekter, blir resultatet ett helt nytt företag. Förmodligen ett mer kostnadseffektivt sådant, som erbjuder en bättre kundupplevelse och mycket snabbare tjänster. Ett sådant företag är digitalt transformerat.

På sikt, öppnar digital transformation upp helt nya möjligheter och inkomstkällor för företaget. Det kan hända att verksamheten får en helt annan inriktning än innan den digitala transformationen.

Låt oss titta närmare på ett enkelt exempel som illustrerar skillnaden mellan digitisering, digitalisering och digital transformation.

Exempel på digitisering

Låt oss anta att du äger en stor samling vhs-filmer. Vid något tillfälle bestämmer du dig för att få dem överförda till ett digitalt format (.avi, .mp4 etc.). Du har nu digitiserat din samling.

Exempel på digitalisering

För att ta ännu ett steg på din digitala resa köper du en smart-tv. Du för över din filmsamling till usb och tittar på dina filmer endast på din nya tv. Du har digitaliserat sättet på vilket du njuter av din filmsamling.

Exempel på digital transformation

När du använder din smart-tv upptäcker du en streamingtjänst. Tjänsten ger dig tillgång till filmerna i din samling och mycket mer. Snart upptäcker du att den tjänsten är allt du behöver för underhållning. Genom den fastnar du för videobloggar och spel. Dina underhållningsbehov har just blivit digitalt transformerade.

Digital affärsutveckling –
Varför digital transformation är viktig

Argumenten för att sätta igång med digital transformation skiljer sig från företag till företag. Den gemensamma nämnaren är dock det faktum att digital transformation krävs för att garantera varje affärsverksamhets fortsatta överlevnad.

Förändring är det enda som är konstant i affärsvärlden. Varje företag måste utvecklas för att överleva. Utveckling omvandlas till mer effektiva processer och nya sätt att betjäna kunder. Behovet av fortsatt utveckling är skälet till att de flesta företag vänder sig till digital transformation. De gör det inte för att vara moderna eller för att det är spännande. De slår in på denna dyra och riskabla väg för att de bedömer att det är nödvändigt för deras överlevnad.

Behovet av konstant utveckling blir mer pressande och akut eftersom världen förändras allt snabbare. Går man tillbaka till 1958 fanns, enligt Vanguards CIO John T. Marcante, amerikanska bolag som inkluderats i S&P 500 index kvar i aktieindexet i genomsnitt 61 år. År 2011 var samma genomsnitt bara 18 år. Nu reviderar aktieindexet vilka som finns upptagna i det varannan vecka.

Digital transformation är en långsiktig investering. Allt fler företagsledare är medvetna om detta. Kloka företagsledare ser att digital transformation erbjuder möjligheter istället för hinder.

Det finns tre val företagsledare kan fatta när det gäller digital transformation:

 • Halka efter
 • Hänga med i förändringarna
 • Framstå som ledande

Kom igång med din digitala strategi redan idag! Vi på Scrive finns med och guidar dig längs vägen. Kontakta oss

Argument för digital transformation

Enligt Salesforce finns det en rad argument för digital transformation inom affärsverksamhet.

 • Tillväxt och skalbarhet är två av de viktigaste faktorerna. Omstrukturering av företag med dessa mål är några av de viktigaste drivkrafterna för digital transformation.
 • Riktigt kundengagemang. Kundens koncentrationsförmåga har minskat i den digitala tidsåldern. Kunder är mer informerade och mer krävande. Företag måste uppfylla dessa nya behov.
 • Hur digital transformation formar marknadskrafter. Existerande marknader hotas av nya, smidiga konkurrenter. Samtidigt har digital transformation förmågan att skapa helt nya branscher.
 • Integreringen av ny teknik. Internet, sociala medier och mobiltelefoner har alla haft stor effekt på marknader. Maskininlärning, blockchain och sakernas internet kommer troligen att få liknande effekter.
 • Förändring av företagets kultur. En kulturförändring genom digitalisering är ofta ett viktigt steg framåt.
 • Garantera företagets framtida konkurrenskraft. Eller, som många företagsledare kallar det, ”framtidssäkra” verksamheten. Att gå över till digital transformation är, som redan påpekats, en långsiktig investering. Utförd på rätt sätt får företaget stora fördelar i framtiden.
 • Minskning av operationell komplexitet och förbättring av processer. Detta är den mest direkta och omedelbara fördelen som digital transformation har för företag.
 • Digitaliseringen av livets alla aspekter tvingar fram digital transformation på affärsnivå. Världen i sin helhet och ekonomin är allt mer digitaliserad. Företag som vägrar att anpassa sig kommer inte att höra hemma i morgondagens ekonomi. Digitala företag går redan i spetsen för många av världens ledande ekonomier.

 

Risker och fördelar med digital transformation

Fördelarna med digital transformation uppväger mer än väl riskerna. De flesta av de medföljande riskerna hänger ihop med att man går miste om digital transformation.

Några av fördelarna är:

 • Förbättrar användarupplevelsen (UX), att erbjuda en skräddarsydd och digital upplevelse
 • Garantera processernas skalbarhet
 • Eliminerar ineffektivitet, förbättrar anställdas arbete och lojalitet
 • Säkerställer en kortsiktig fördel över konkurrenter
 • Förenklar integrering av teknik
 • Effektiviserar hela företaget
 • Garanterar flexibilitet vid framtida teknikuppdateringar, eftersom teknik fortsätter att utvecklas i allt snabbare takt

Att gå miste om dessa fördelar är, i sig själv, en betydande risk.

 • Att gå miste om digital transformation innebär att hamna på efterkälken. Det är ett kostsamt misstag. Ur företagets perspektiv även ett ödesdigert sådant och det blir bara jobbigare ju längre man väntar.
 • Att upprätthålla existerande processer kommer att kosta allt mer. System som inte är skalbara och mindre effektiva. Och mycket snart kommer de att vara inkompatibla med allt annat som används.
 • Slumpmässig digital transformation kommer förmodligen att misslyckas. Det är otroligt viktigt att ha en digital strategi. Att lägga mycket pengar på något som inte ger något värde är definitivt också en risk.

 

Digital strategi

När ni tar fram en digital strategi som passar för era behov, bör ni tänka på följande:

 • Era digitala transformationsmål. Se till att ni vet vart det leder.
 • Hur ni helst vill kombinera teknik och affärsverksamhet.
 • Tekniker som ska utgöra ryggraden i företagets digitala transformation.
 • Olika trender och tendenser både inom och utanför branschen.
 • Vilka risker företagsledningen är villiga att ta före, under och efter digital transformation.
 • Effekten som digital transformation troligen kommer att ha för kundupplevelsen ni erbjuder.

Skapa en handlingsplan som bygger på ovanstående och dokumentera den i detalj. Tänk över tidsplan, förväntningar, roller, ansvar och statistik för att mäta framgångar.

 

Vad är målet med er digitala transformation?

Målet med digital transformation är att generera värde. Målet uppnås genom bättre affärsprocesser, användarupplevelse (UX) och kostnadseffektivitet.

Enligt 2 000 företagsledare, som deltog i en undersökning av cognizant.com, skapar digital transformation värde på fem huvudsakliga sätt:

 • Accelererar inkomsttillväxt
 • Ökar snabbheten till marknaden
 • Ökar produktivitet för varje enskild anställd
 • Förbättrar kundinköp och -lojalitet
 • Starkare konkurrenskraft

 

Hur kommer man igång med digital transformation?

Det första steget i den digitala transformationsresan är att acceptera det faktum att man måste handla.

De flesta företagsledare antar att deras organisation ligger långt bakom konkurrenterna på det området. Tappa inte modet. Det är aldrig för sent att göra rätt.

Dessutom är intrycket att ert företag hamnat på efterkälken förmodligen felaktigt. Överexponering i pressen av pionjärer stödjer sådana snedvridna åsikter.

 

Digital strategi och handlingsplan –
Hur ser en typisk resa ut?

En typisk digital transformationsresa består av tre viktiga stadier:

 • Värdeutvärdering
 • Lansering och accelerering
 • Upptrappning

Stadiet för värdeutvärdering omfattar de första stegen, som att säkra stöd från ledningen, investeringar och att etablera mål. Utan stöd från högsta ledningen är det omöjligt att påbörja den digitala transformationsresan. Stödet måste omvandlas till medel som investeras i satsningen.

Under stadiet för lansering och accelerering introduceras och fostras er digitala kultur. Detta är stadiet för flaggskeppsprojekt och utnämnande av team. Det är avgörande att få med sig anställda för att lyckas med accelereringen. På det här stadiet kan det vara bra att anlita en specialist, som Scrive, för att ta hjälp av en expert och implementera på rätt sätt. Flaggskeppsprojekt tillhandahåller inspiration för den digitala transformationsresans uppföljningsstadier.

Upptrappningsstadiet handlar om införande den nya modellen och kompetensbyggande. Under det här stadiet måste personalens färdigheter utvecklas. Företagsledare måste förstå det strategiska värdet.

 

Ramverk för digital transformation

Digital transformation kan betyda olika saker för olika företag. Det finns dock vissa gemensamma nämnare i alla satsningar på digital transformation. Dessa pelare utgör ramverket för digital transformation:

 • Integreringen av digitala tekniker
 • Användarupplevelse
 • Arbetskraftsrelaterade frågor
 • Förbättring av operativ smidighet
 • Förändring av företagskultur

 

Roller under digital transformation

Enligt enterprisersproject.com består digital transformation av fyra olika roller:

 • Anslutare. Personer som kan ansluta IT-avdelningen till resten av organisationen.
 • Utmanare. De som kritiskt utvärderar processen och ser till att den verkligen uppfyller sina mål.
 • Främjare av smidighet. Dessa är personer som inte bara snabbt anpassar sig, utan även är bra på att hjälpa andra att acceptera förändringar.
 • Navigatörer. De som visar vägen. Konsulter och byråer för digital transformation.

Hur kommer man igång med digital transformation?

Digital transformation måste alltid börja med att mål fastslås. Att säkerställa stöd från ledningen är lika nödvändigt. Efter det kan företag välja att kasta sig rakt in i transformationsprocessen eller gå in steg för steg.

Att välja Scrives e-signeringslösning är ett sätt att göra övergången till digital transformation smidigare. E-signering låter användare hantera alla deras elektroniska signeringsbehov på samma plats och integreringen är smidig.

 

ROI och KPI vid digital transformation

Det är inte lätt att försvara kostnaderna för digital transformation genom ROI. Enligt en undersökning av prophet.com tyckte 69 procent av ledarna för digital transformation att det var svårt.

Men med hjälp av rätt nyckeltal (KPI:er) kan man ändå mäta den digitala transformationens framgång.

Några nyckeltal att överväga i detta fall är:

 • Försäljning
 • Intäkter
 • Kundförvärv
 • Kundbevarande
 • Kundupplevelse
 • Kundlojalitet
 • Tid till marknaden
 • Användande av samarbetsverktyg
 • Tid för införande av nya system
 • Antal idéer
 • Budget för innovationer

 

Skalbar digital transformation

Den främsta drivkraften för digital transformation, tillväxtbehovet, gör skalbarhet nödvändig. Det kan inte finnas någon tillväxt utan verklig skalbarhet av digital teknik inom en organisation.

När det gäller skalbarhet har nystartade och små företag ett viktigt övertag. De har inte några gamla system som måste avvecklas. Från deras perspektiv handlar skalbarhet om resurser. Digitala tekniker erbjuder många möjligheter på det området.

Sådana företag kan utöka sina mänskliga resurser genom hanterade tjänster. De kan utvidga sina databehov genom molnet och de kan öka produktivitet genom automatisering.

Stora organisationer måste fokusera mer på effektivitet. Digital transformation för sådana företag är mycket mer av en transformation, eftersom de förmodligen har gamla system och tekniker att ersätta.

 

Utmaningar – Hur undviker man de vanligaste fallgroparna?

Digital transformation kan vara en utmanande, invecklad och kostsam process. Den går lätt fel. De flesta av utmaningarna som digital transformation medför härrör från felaktigt verkställande. Fallgroparna omfattar:

 • Att inte sätta tydliga och realistiska mål
 • Inte ha rätt ledning
 • Inte fokusera på kundupplevelsen
 • Förlita sig på ineffektiv intern kommunikation
 • Inte ha rätt strategi och vägledning

 

Byrå för digital transformation –
Vi är här för att hjälpa till

En riktig konsultverksamhet för digital transformation kan hjälpa er med alla de ovanstående frågorna och mer. Scrive erbjuder enastående tjänster och har över 10 års erfaranhet.

Scrive tillhandahåller inte bara lösningarna utan fokuserar även på att göra integrering och införande så smärtfritt och enkelt som möjligt.

KOM IGÅNG MED ESIGNERING?

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång själv och testa e-signering med Scrive eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.