Kunskap

Hur skickar man ett dokument via Scrive Online?

Känner du inte igen vyn i videoklippen? Då använder du förmodligen en äldre version av Scrive Online. Klicka här för att komma till denna rätta guiden för dig!

Här kommer våra bästa tips på hur ni kommer igång, samt optimerar användningen av Scrive Online

Signeringsprocessen består av att ställa in parter, vilket PDF-dokument som ska signeras samt vilka övriga inställningar som ska ställas in.

Utöver det enkla signeringsflödet kan man vilja förpopulera data på avtalet, placera ut signeringsrutor eller tillåta mottagaren att kryssa i val. För mer djupgående instruktioner för signering, fält i Scrive och introduktion till E-arkivet vänligen besök vår supportsida.

Hur brandear man sitt konto?

För att skapa igenkänningsfaktor och följa er grafiska profil finns det möjlighet att arbeta med branding där man ställer in logga och färg (ingår inte i prisplan Essentials).

Brandingen går att applicera på följande vyer:

  • E-post
  • Signeringssidan
  • Tjänsten

Hur jobbar man med mallar?

För att effektivisera och automatisera finns möjligheten att arbeta med mallar. Det går att skapa mallar utifrån allt man vill spara i ett avtalsflöde. För att underlätta går det att kategorisera utifrån två olika avtalsflöden:

Processflöden går att automatisera med hjälp av processmallar. Om du har avtal som ändrar innehåll men där antingen parter, personer, inställningar eller fält på avtalet är oförändrade kan du skapa processmallar.

Dokumentflöden går att automatisera med hjälp av dokumentmallar. Om ett avtal är oförändrat men där något annat i avtalsprocessen ändras – exempelvis parter – går det att spara dokumentet.

Du når dina mallar genom att välja “Mallar” i sidomenyn, tryck därefter på önskad mall.

Hur följer man avtalsprocesserna?

E-arkivet är det digitala arkivet där alla avtal som skickats via den inloggade användaren sparas. Flertalet sökmöjligheter finns som t.ex. signerande part, bolag eller namn.
Användare med admin-roll kommer se alla avtal som skickats från kontot oberoende vilken användare som initierat avtalet. Användare med standard-roll kommer se de avtal de själva initierat samt de avtal där de är med i signeringsprocessen.

Det går att filtrera e-arkivet utifrån avtalsstatus, avsändare, datum.

Följ de initierade avtalsprocesserna genom att via E-arkivet trycka upp det specifika avtalet.

 

Om det dyker upp fler frågor kan ni kontakta oss via [email protected] eller ta hjälp av vår supportsida.