KundcaseAvanza

Avanza

Hur Scrive hjälpte Avanza uppnå en 120 %-ig ökning i undertecknade dokument

Område

Finans, Onboarding

Kunder till en online-bank förväntar sig troligtvis att kunna göra sina affärer på nätet, inte sant?

120%
Ökning

I konverteringsgraden av signerade dokument när man undertecknar elektroniskt på distans

20%
Ökning

I totala insättningar under första året då Scrive eSign rullades ut

72%
Minskning

I den total genomsnittliga onboarding-tiden, medan antalet konton fyrfaldigades

"När dokumentet signerats online loggar vi automatiskt in kunden till det nya kontot… sannolikheten att de för över pengar till oss mer än dubbleras."

Mikael Lindahl Business Developer, Avanza Bank
 

Så klart de gör, och Avanzas kunder hade ingen anledning att förvänta sig något annat – förutom i ett undantagsfall.

“Vi hade ett specifikt problem,” förklarar Mikael Lindahl, Affärsutvecklare på Avanza Bank. “När en ny kund registrerade sig på vår webbsida, var vi tvungna att skicka dem ett pappersdokument för underskrift som de sedan skulle skicka tillbaka till oss.”

När det gäller kundupplevelse var detta minst sagt ett olyckligt sätt att inleda relationen. För att inte nämna den onödiga administrativa börda detta innebar för Avanza.

“Det kunde ta dagar, eller veckor, även månader,” säger Lindahl. “Vi ville verkligen förkorta den tiden, och vi ville göra det genom att signera dokumenten online.”

Avanzas juristavdelning var emellertid endast villiga att godkänna e-signeringen under två viktiga säkerhetsvillkor:

  • e-identifiering för att verifiera den undertecknande parten
  • PKI-baserad datasäkerhetsteknik integritetsteknik för att skydda det signerade dokumentet

Avanzas utmaningar

Kundupplevelse
Kundupplevelse

Kunder till en online-bank förväntar sig den bekvämlighet som en digital onboarding-process kan ge

Förlorad möjlighet
Förlorad möjlighet

Många veckors fördröjning innan kunder kan överföra pengar till sina nya konton.

Kostnad
Kostnad

Administrativ börda att processa signerade pappersblanketter, inklusive risk för datafel

Lösning

Scrive var partnern som kunde leverera allt som behövdes

“Våra jurister har aldrig godkänt ett projekt snabbare” säger Avanzas lösningsarkitekt Henrik Littecke. “De älskade Scrive!”

Genom att integrera Scrives e-signeringstjänst i arbetsflödet för onboarding kunde Avanza erbjuda sina kunder en chans att snabbt och enkelt börja använda sitt nya konto. Därigenom minskade de även sin egen administration: inga papper, ingen väntan.

När kunderna signerade onboarding-dokumenten online, verifierade de sig själva med BankID, vilket är en standardfunktion i Scrives gränssnitt för signering. Dessutom är integriteten i varje signerat dokument säkerställt under dokumentets livstid. Dokumenten är vidare både säkra och sökbara i Scrives E-arkiv.

Inverkan

120%
Ökning

I konverteringsgraden av signerade dokument när man undertecknar elektroniskt på distans

20%
Ökning

I totala insättningar under första året då Scrive eSign rullades ut

72%
Minskning

I den total genomsnittliga onboarding-tiden, medan antalet konton fyrfaldigades

"När dokumentet signerats online loggar vi automatiskt in kunden till det nya kontot… sannolikheten att de för över pengar till oss mer än dubbleras."

Mikael Lindahl Business Developer, Avanza Bank
REDO ATT TESTA?

Testa och lär

Registrera ett gratiskonto eller ring oss och och låt oss hjälpa dig komma vidare i digitaliseringen.