KundcaseDNB

DNB

Digitaliseringen av bilköpprocessen var mycket uppskattat av både bilförsäljare och kunder, och ledde även till nya betydelsefulla samarbeten för DNB.

Område

Bilbranschen, Finans, POS
0%
Fel i kontrakten

Ner från 12 %. Tidigare innebar kontraktsfel att hela processen behövde göras om.

30min
Utbetalningstid

Till bilförsäljare, ner från 5 dagar, ibland veckor, jämfört med innan man började använda DealerPad eSign

Nya
Samarbeten

DNB lyckades snart ingå större samarbeten med bilföretag över hela Sverige.

"Vi kunde inte få våra advokater till att godkänna e-signering. Med Scrives lösning blev det möjligt."

iPeter Ahnell Business Developer, DNB Bank
Utmaning

Konkurrensen inom bilfinansieringsbranschen är mycket hård

Finansföretag konkurrerar huvudsakligen med ränta och provisioner, men DNB var ute efter något banbrytande.

De letade efter en teknisk innovation och kundupplevelse som skulle bli avgörande för vilken lösning bilförsäljarna skulle föredra i sina säljargument till kunderna.

Innan DealerPad eSign hade implementerats var kunden tvungen att vänta 2-3 dagar på att få det utskrivna kontraktet hemskickat med post . När det väl var signerat och returnerat till DNB utfördes en manuell innan DNB kunde betala ut till återförsäljaren.

För de 12 % av fallen där felaktiga kontrakten kom tillbaka var man tvungen att göra om hela processen, vilket ledde till missnöjda kunder, kyliga relationer med bilförsäljarna och även till att kunder ångrade sina köp.

 

DNB utmaningar

Kundnöjdhet
Kundnöjdhet

Vänta på att kontraktet ska postas, sedan kontrollera det manuellt

Långsam utbetalning
Långsam utbetalning

Försäljare fick vänta 5 dagar, till och med veckor, för att få betalt

Datafel
Datafel

Fel i kontraktet innebar att hela den manuella processen fick göras om

Lösning

DNB bestämde sig för att bygga ett förstklassigt mobilt point-of-sales-system

I detta högprioriterade projekt, under ledning av affärsutvecklare Peter Ahnell, var DNB fast beslutna att utveckla ett förstklassigt mobilt point-of-sales-system som skulle göra DNB till den mest eftertraktade finansiären hos alla bilförsäljare.

Dock behövde DNB en samarbetspartner för det här uppdraget, en som inte bara uppfyllde alla rättsliga krav avseende e-signering, men som också hade teknisk kompetens att utveckla ny funktionalitet av en standard som skulle göra DNB till ett självklart val framför konkurrenterna. Och de behövde en partner som var flexibel nog att arbeta i nära samarbete med DNB:s egna team.

Efter en mycket strikt uppköpsprocess, inklusive en noggrann teknisk due diligence, valde DNB Scrive eSign API för utveckling av den nya lösningen och etablerade därmed ett långsiktigt samarbete med Scrive-teamet.

Eftersom DNB utvecklade den första produkten av det här slaget, existerade inte den funktionalitet som krävdes. I nära samarbete med Scrives produktteam, kom projektgruppen framgångsrikt fram till en lösning som var lätt att integrera till deras nyligen utvecklade iOS-applikation.

Inverkan

0%
Fel i kontrakten

Ner från 12 %. Tidigare innebar kontraktsfel att hela processen behövde göras om.

30min
Utbetalningstid

Till bilförsäljare, ner från 5 dagar, ibland veckor, jämfört med innan man började använda DealerPad eSign

Nya
Samarbeten

DNB lyckades snart ingå större samarbeten med bilföretag över hela Sverige.

"Vi kunde inte få våra advokater till att godkänna e-signering. Med Scrives lösning blev det möjligt."

iPeter Ahnell Business Developer, DNB Bank
Resultat

Lanseringen av DealerPad eSign gav snabbt resultat

Kontraktsfel sjönk från 12 % till 0 % och utbetalningstiden till försäljare sjönk från 5 dagar (eller även veckor) till endast 30 minuter.

Men det var den starkt förbättrade andvändarupplevelsen för både slutkund och bilförsäljare, de egentliga DNB-partnerna, som ledde till de stora vinsterna: Partnerna började snabbt föredra DNBs produkt framför konkurrenternas vilket ledde till ökad försäljning och nya stora partnerskap med bilföretag i hela Sverige..

Därefter tog DNB DealerPad eSign till sin hemmamarknad i Norge, en process som hade varit omöjlig utan hjälp från Scrives juristgrupp. DNB och Scrive har tillsammans lyckats övertyga myndigheterna att ändra lagstiftningen, som inte tidigare tillät elektronisk signering av finansiella avtal.

Tesla har formellt erkänt samarbetet mellan DNB och Scrive och kallar det för världens bästa finansieringsupplevelse vid köp av en ny Tesla.

Skillnaden med DealerPad eSign

Kundupplevelse
Kundupplevelse

Köpare av nya bilar förväntar sig en modern köpupplevelse som ligger i linje med vad de köper

Nöjda återförsäljare
Nöjda återförsäljare

Snabbare utbetalning och mindre administration är bra för lönsamheten. Nöjdare kunder stärker företagsprofilen

Digital process
Digital process

Att ta bort pappersprocesser som ofta blir fel innebär slutet på kostsamma datafel som medför förseningar för både återförsäljaren och kunden.

REDO ATT TESTA?

Testa och lär

Registrera ett gratiskonto eller ring oss och och låt oss hjälpa dig komma vidare i digitaliseringen.