KundcaseKalmarhem

Kalmarhem

Som den största hyresvärden i Kalmar med cirka 5 300 bostäder såg Kalmarhem stora möjligheter med digitalisering.

Område

Fastighet
75%
Mindre administration
1min
Hanteringstid

Utmaning

Som den största hyresvärden i Kalmar med cirka 5 300 bostäder såg Kalmarhem stora möjligheter med digitalisering.

1 800 signerade hyreskontrakt per år innebar att effektiviserade processer och minskad administration hade stor potential att ge effekt

Den tidigare kontraktsprocessen innebar manuell hantering och skickades med posten, vilket gav långa ledtider. Kalmarhem förvaltar alltifrån byggnader från 1700-talet till moderna bostäder, och administrationen kring kontrakt och förvaltning tog mycket tid och energi från personalen. 

Lösning

Det blev snabbt tydligt att digitalisering var nödvändigt för Kalmarhem för att kunna fortsätta leverera bästa möjliga service till kunder såväl som medarbetare.

Kalmarhem kontaktade Vitec Bygg & Fastighet för att bättre digitalisera sina förvaltnings- och uthyrningsprocesser, och uttryckte att de också önskade digitalisera processen för kontrakt. Vitec Bygg & Fastighet rekommenderade Scrive och tillsammans kunde en helhetslösning erbjudas.

Resultat

Den nya lösningen gjorde att administrationstiden gick ner 75 procent och Kalmarhems medarbetare kunde fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. Genom att minska de repetitiva arbetsuppgifterna ökade också personalnöjdheten och med digitala processer försvann behovet av papper. Resultatet blev en mer hållbar och effektiv arbetsplats.

Som en bonus får Kalmarhems kunder en smidigare och enklare hyresprocess. Hyresgästerna loggar in via BankID och får sitt hyreskontrakt via e-post, vilket eliminerar risken för felhantering och gör att rätt kontrakt hamnar hos rätt person varje gång.

VILL DU OCKSÅ PROVA SCRIVE?

Prova eller lär dig mer

Registrera dig för ett gratis konto eller kontakta oss och berätta vad du behöver hjälp med.