Juridik

Digitalisera hela dokumentlivscykeln: förberedelse, distribuering, signering, arkivering – med den säkerhetsgrad ni behöver.

Automatisering av avtal

Snabbare signatur
Snabbare signatur

Förkorta dokumenthanteringstiden och minska administrationen

Omnikanal
Omnikanal

Skicka och signera dokument var du än befinner dig och från vilken enhet som helst.

Säkert
Säkert

Skydda dina dokument och persondata

säker elektronisk signering

Lagenligt och säkert

Scrives säkra lösningar möjliggör uppfyllnad av väsentliga krav i regelverk för elektroniska underskrifter, persondataskydd och penningtvätt. Alla dokument som skrivs under med Scrive eSign innehåller bevismaterial i världsklass. Digital försegling med stöd av blockchain-teknik säkrar integriteten av era underskrivna dokument för att skydda mot och påvisa förfalskningar, nu och i framtiden.

säker elektronisk signering

Er samarbetspartner i digitaliseringen

Er digitala resa kan vara komplex, men den behöver inte vara komplicerad. Nyckeln till Scrives framgång ligger i vår omfattande kompetens och erfarenhet samt vår företagskultur som bygger på ständig utveckling med kunderna i fokus.

Så mycket mer än
e-signering

Vi är fullt införstådda med att e-signering och autentisering endast är delar av något mycket större – era affärsprocesser.

Mallar

Spara tid och styr era dagliga avtalsprocesser avseende.

Godkännanden

Skicka era dokument till en eller flera parter för godkännande.

Deadlines och påminnelser

Ha kontroll på signeringsprocessen medan du gör andra saker.

Automatisk arkivering

Scrives e-arkiv, Microsoft OneDrive, Google Drive eller Dropbox

elektronisk signering på surfplatta

Self-service automation

Digitalisera alla era kunddokument utan integration. PDF-filer behöver inte längre laddas ner, skrivas ut, skrivas ner, scannas, skickas in och bearbetas.

Se hur det fungerar»

elektronisk signering på surfplatta
Delbara länkar

Kunder fyller i blanketter och formulär online och aktiverar e-signeringsprocessen från er webbsida.

Förbättrad dataprecision

Eliminera kostsamma, tidskrävande fel och manuell behandling.

Pappersfritt

Förbättra kundupplevelsen och spara administrationstid.

elektronisk identifiering Säkert

Varje underskrivet formulär är skyddat mot förfalskning med stöd av blockchain-teknik.

Vi hjälper er

Scrive stöttar er hela vägen. Att förstå var i digitaliseringsprocessen ni befinner er är bara början. Därefter erbjuder Scrives verktygslåda stor flexibilitet, från fullständig integration till systemagnostiska lösningar för omedelbar automatiserad e-signering.

 

REDO ATT TESTA?

Testa och lär

Registrera ett gratiskonto eller ring oss och och låt oss hjälpa dig komma vidare i digitaliseringen.