Finans

Transformera era mest pappersintensiva arbetsflöden till digitala processer, med den säkerhetsnivå ni behöver.

Automatisering av avtal

Förkorta cyklerna
Förkorta cyklerna

Minska tiden för hantering och administration dramatiskt

Datakvalitet
Datakvalitet

Eliminera fel och öka analysmöjligheterna

Säkert
Säkert

Varje underskrivet formulär är skyddat mot förfalskning med stöd av blockchain-teknik.

Mycket mer än e-signering

Vi vet att elektronisk signering och autentisering endast är delar av något mycket större – dina affärsprocesser. Genom tjänsten eSign erbjuder vi en ständigt växande uppsättning arbetsflödesval, för att göra din hantering av samtliga steg före och efter signeringen så smidig som möjligt.

Mallar

Spara tid och styr era dagliga avtalsprocesser avseende.

Deadlines och påminnelser

Ha full kontroll över signeringsprocessen samtidigt som du fokuserar på annat

Godkännande

Distribuera dina dokument till en eller flera godkännande parter

Automatisk arkivering

Scrives e-arkiv, Microsoft OneDrive, Google Drive eller Dropbox

Automatisering av avtal

Digitalisera alla era kunddokument utan integration. PDF-filer behöver inte längre laddas ner, skrivas ut, skrivas uner, scannas, skickas in och bearbetas.

Delbara länkar

Kunder fyller i blanketter och formulär online och aktiverar e-signeringsprocessen från er webbsida.

Förbättrad dataprecision

Eliminera kostsamma, tidskrävande fel och manuell behandling.

Pappersfritt

Förbättra kundupplevelsen och spara administrationstid.

elektronisk identifiering Säkert

Alla signerade dokument är legalt bindande och skyddade mot förfalskning.

Er samarbetspartner i digitaliseringen

Er digitala resa kan vara komplex, men den behöver inte vara komplicerad. Nyckeln till Scrives växande framgång ligger i vår omfattande kompetens och erfarenhet samt vår företagskultur som bygger på ständig utveckling med kunderna i fokus.

säker elektronisk signering

Lagenligt och säkert

Scrives säkra lösningar möjliggör uppfyllnad av väsentliga krav i regelverk för elektroniska underskrifter, persondataskydd och penningtvätt. Alla dokument som skrivs under med Scrive eSign innehåller bevismaterial i världsklass. Digital försegling med stöd av blockchain-teknik säkrar integriteten av era underskrivna dokument för att skydda mot och påvisa förfalskningar, nu och i framtiden.

säker elektronisk signering

Vi hjälper er

Scrive stöttar er hela vägen. Att förstå var i digitaliseringsprocessen ni befinner er är bara början. Därefter erbjuder Scrives verktygslåda stor flexibilitet, från fullständig integration till systemagnostiska lösningar för omedelbar automatiserad e-signering.

REDO ATT TESTA?

Testa och lär

Registrera ett gratiskonto eller ring oss och och låt oss hjälpa dig komma vidare i digitaliseringen.