Försäkring

Försäkringsgivare förenklar arbetsflödena kring dokumenthantering med Scrives e-signerings- och autentiseringslösningar.

Automatisering av avtal

Snabbare signatur
Snabbare signatur

Förkorta dokumenthanteringstiden och minska administrationen

Vilket system som helst
Vilket system som helst

Integrera till er plattform eller välj som systemoberoende add-on

Säkert
Säkert

Skydda dina dokument och persondata

Lagenligt och säkert

Scrives säkra lösningar möjliggör uppfyllnad av väsentliga krav i regelverk för elektroniska underskrifter, persondataskydd och penningtvätt. Alla dokument som skrivs under med Scrive eSign innehåller bevismaterial i världsklass. Digital försegling med stöd av blockchain-teknik säkrar integriteten av era underskrivna dokument för att skydda mot och påvisa förfalskningar, nu och i framtiden.

Så mycket mer än
e-signering

Vi är fullt införstådda med att e-signering och autentisering endast är delar av något mycket större – era affärsprocesser.

Mallar

Spara tid genom att använda standardiserade avtalsmallar.

Godkännanden

Skicka era dokument till en eller flera parter för godkännande.

Deadlines och påminnelser

Ha kontroll på signeringsprocessen medan du gör andra saker.

Automatisk arkivering

Scrives e-arkiv, Microsoft OneDrive, Google Drive eller Dropbox.

Er samarbetspartner i digitaliseringen

Er digitala resa kan vara komplex, men den behöver inte vara komplicerad. Nyckeln till Scrives växande framgång ligger i vår omfattande kompetens och erfarenhet samt vår företagskultur som bygger på ständig utveckling med kunderna i fokus.

Automatisering av blankettflöden

Digitalisera alla dina självbetjäningsblanketter: e-signering utan integration.

Se hur det fungerar»

Delbara länkar

Kunder fyller i blanketter och formulär online och aktiverar e-signeringsprocessen från er webbsida.

Pappersfritt

Förbättra kundupplevelsen och spara administrationstid.

Förbättrad dataprecision

Eliminera kostsamma, tidskrävande fel och manuell behandling.

Säkert

Varje underskrivet formulär är skyddat mot förfalskning med stöd av blockchain-teknik.

Vi hjälper er

Scrive stöttar er hela vägen. Att förstå var i digitaliseringsprocessen ni befinner er är bara början. Därefter erbjuder Scrives verktygslåda stor flexibilitet, från fullständig integration till systemagnostiska lösningar för omedelbar automatiserad e-signering.

KOM IGÅNG DIREKT!

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång helt själv och testa Scrive Esign eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.