Försäljning driven av e-signering

Vägen till avslut är sällan en dans på rosor utan kantas oundvikligen av svårigheter. Att få en underskrift ska dock aldrig behöva vara ett av dem.

Automatisering av avtal

Omnikanal
Omnikanal

Skicka och signera avtal var du än befinner dig och från vilken enhet som helst.

Förbättrad dataprecision
Förbättrad dataprecision

Exportera data direkt från era avtal till era system.

Spåra och bevaka
Spåra och bevaka

Distribuering, godkännanden, påminnelser – automatisera hela livscykeln

Lagenligt och säkert

Scrives säkra lösningar möjliggör uppfyllnad av väsentliga krav i regelverk för elektroniska underskrifter, persondataskydd och penningtvätt. Alla dokument som skrivs under med Scrive eSign innehåller bevismaterial i världsklass. Digital försegling med stöd av blockchain-teknik säkrar integriteten av era underskrivna dokument för att skydda mot och påvisa förfalskningar, nu och i framtiden.

Er samarbetspartner i digitaliseringen

Er digitala resa kan vara komplex, men den behöver inte vara komplicerad. Nyckeln till Scrives växande framgång ligger i vår omfattande kompetens och erfarenhet samt vår företagskultur som bygger på ständig utveckling med kunderna i fokus.

Så mycket mer än
e-signering

Vi är fullt införstådda med att e-signering och autentisering endast är delar av något mycket större – era affärsprocesser.

Mallar

Spara tid och styr era dagliga avtalsprocesser avseende.

Godkännanden

Skicka era dokument till en eller flera parter för godkännande.

Deadlines och påminnelser

Ha kontroll på signeringsprocessen medan du gör andra saker.

Automatisk arkivering

Scrives e-arkiv, Microsoft OneDrive, Google Drive eller Dropbox

Anpassat till hur ni arbetar

Scrives lösningar för arbets- och dokumentflöden tar hand om momenten både före och efter signering och personidentifiering.

Salesforce

Alla Scrive-funktioner ni behöver, direkt från Salesforce.

Autentisering

Inbyggd e-identifiering med tvåfaktorsautentisering, eller integrera en annan identitetslösning för kundkännedom.

Företagsprofiliering

Build customer confidence by branding your e-sign experience.

Flexibilitet

Öppna eller låsta flöden, anpassas efter era behov.

Vi hjälper er

Scrive stöttar er hela vägen. Att förstå var i digitaliseringsprocessen ni befinner er är bara början. Därefter erbjuder Scrives verktygslåda stor flexibilitet, från fullständig integration till systemagnostiska lösningar för omedelbar automatiserad e-signering.

REDO ATT TESTA?

Testa och lär

Registrera ett gratiskonto eller ring oss och och låt oss hjälpa dig komma vidare i digitaliseringen.