Signera anställningsavtal digitalt

Effektivisera och säkra era HR-arbetsflöden med Scrives e-signering och autentiseringslösningar. Smidigt och säkert.

Automatisera avtalsflöden

Snabbare signatur
Snabbare signatur

Få avtal signerade direkt när kandidaten är redo! Förkorta hanteringstiden och minska administrationen med e-signering av anställningsavtal.

Vilket system som helst
Vilket system som helst

Integrera smidigt med er befintliga plattform eller välj till Scrive som ett systemoberoende add-on. Välj det sätt som passar just er och låt oss guida er på vägen.

Användarupplevelse
Användarupplevelse

Förstärk er employer branding och imponera på kandidaterna med smidiga flöden. Digital signering av anställningsavtal ger ett bra första intryck.

Modernisera vägen till anställning

Elektronisk signering av anställningsavtal genererade från erat favoritsystem, på kontoret eller i mobilen när du är på språng. En smidig väg till att anställa nästa medarbetare!

Sekretessavtal
Onboarding
Förmånsregistrering
Självbetjäningsblanketter
Anställningskontrakt
Policygodkännanden
Formaliteter vid avslut av anställning
Anställdas utvärderingar
säker elektronisk signering

Lagenligt och säkert

Scrives lösningar möjliggör uppfyllnad av väsentliga krav i regelverk för elektroniska underskrifter, persondataskydd och penningtvätt. Alla dokument och avtal som skrivs under med Scrive eSign innehåller bevismaterial i världsklass.

Digital försegling med stöd av blockchain-teknik säkrar integriteten av era signerade dokument för att skydda mot och påvisa förfalskningar, nu och i framtiden.

säker elektronisk signering

Er digitaliseringspartner

Er digitala resa kan vara komplex, men den behöver inte vara komplicerad. Nyckeln till Scrives växande framgång ligger i vår omfattande kompetens och erfarenhet samt vår företagskultur som bygger på ständig utveckling med kunderna i centrum.

Mycket mer än
e-signering

Vi är fullt införstådda med att e-signering och autentisering endast är delar av något mycket större – era affärsprocesser.

Mallar

Spara tid genom att förbereda och hantera dina standarddokument.

Deadlines och påminnelser

Full kontroll på signeringsprocessen medan du gör andra saker.

Godkännanden

Skicka era avtal till en eller flera parter för godkännande på ett smidigt sätt.

Automatisk arkivering

Scrives e-arkiv, Microsoft OneDrive, Google Drive eller Dropbox.

Automatisering av blankettflöden

Digitalisera alla era dokument utan integration. PDF-filer behöver inte längre laddas ner, skrivas ut, skrivas under, scannas, skickas in och bearbetas.

Delbara länkar

Kunder fyller i blanketter och formulär online och aktiverar e-signeringsprocessen från er webbsida.

Mindre pappersarbete

Förbättra kundupplevelsen och spara administrationstid.

Förbättrad dataprecision

Eliminera kostsamma, tidskrävande fel och manuell hantering av data.

elektronisk identifiering Säkert

Varje underskrivet dokument och formulär är skyddat mot förfalskning med stöd av blockchain-teknik.

Vi hjälper er

Scrive stöttar er hela vägen. Att förstå var i digitaliseringsprocessen ni befinner er är bara början. Därefter erbjuder Scrives verktygslåda stor flexibilitet, från fullständig integration till online lösningar för omedelbar automatiserad e-signering.

 

KOM IGÅNG DIREKT!

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång själv och testa Scrive eSign eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.