Inköp

Strömlinjeforma alla relationer i leverantörskedjan. Skicka och e-signera dokument var än du befinner dig, från vilken enhet som helst.

Automatisering av avtal

Snabbare signatur
Snabbare signatur

Förkorta dokumenthanteringstiden och minska administrationen

Förbättrad dataprecision
Förbättrad dataprecision

Exportera data direkt från era avtal till era system.

Säkert
Säkert

Skydda dina dokument och persondata

Lagenligt och säkert

Scrives säkra lösningar möjliggör uppfyllnad av väsentliga krav i regelverk för elektroniska underskrifter, persondataskydd och penningtvätt. Alla dokument som skrivs under med Scrive eSign innehåller bevismaterial i världsklass. Digital försegling med stöd av blockchain-teknik säkrar integriteten av era underskrivna dokument för att skydda mot och påvisa förfalskningar, nu och i framtiden.

Product

Er samarbetspartner i digitaliseringen

Er digitala resa kan vara komplex, men den behöver inte vara komplicerad. Nyckeln till Scrives växande framgång ligger i vår omfattande kompetens och erfarenhet samt vår företagskultur som bygger på ständig utveckling med kunderna i fokus.

Så mycket mer än
e-signering

Vi är fullt införstådda med att e-signering och autentisering endast är delar av något mycket större – era affärsprocesser.

Automatisering av blankettflöden

Digitalisera alla era kunddokument utan integration. PDF-filer behöver inte längre laddas ner, skrivas ut, skrivas uner, scannas, skickas in och bearbetas.

Delbara länkar

Kunder fyller i blanketter och formulär online och aktiverar e-signeringsprocessen från er webbsida.

Pappersfritt

Förbättra kundupplevelsen och spara administrationstid.

Förbättrad dataprecision

Varje underskrivet formulär är skyddat mot förfalskning med stöd av blockchain-teknik.

Säkert

Alla signerade dokument är legalt bindande och skyddade mot förfalskning.

Vi hjälper er

Scrive stöttar er hela vägen. Att förstå var i digitaliseringsprocessen ni befinner er är bara början. Därefter erbjuder Scrives verktygslåda stor flexibilitet, från fullständig integration till systemagnostiska lösningar för omedelbar automatiserad e-signering.

REDO ATT TESTA?

Testa och lär

Registrera ett gratiskonto eller ring oss och och låt oss hjälpa dig komma vidare i digitaliseringen.