Inköp

Strömlinjeforma alla relationer i leverantörskedjan. Skicka och e-signera dokument var än du befinner dig, från vilken enhet som helst.

Automatisering av avtal

Snabbare signatur
Snabbare signatur

Förkorta dokumenthanteringstiden och minska administrationen

Förbättrad dataprecision
Förbättrad dataprecision

Exportera data direkt från era avtal till era system.

Säkert
Säkert

Skydda dina dokument och persondata

Så mycket mer än
e-signering

Vi är fullt införstådda med att e-signering och autentisering endast är delar av något mycket större – era affärsprocesser.

Mallar

Spara tid och styr era dagliga avtalsprocesser avseende.

Deadlines och påminnelser

Ha kontroll på signeringsprocessen medan du gör andra saker.

Godkännanden

Skicka era dokument till en eller flera parter för godkännande.

Automatisk arkivering

Scrives e-arkiv, Microsoft OneDrive, Google Drive eller Dropbox.

Vi hjälper er

Scrive stöttar er hela vägen. Att förstå var i digitaliseringsprocessen ni befinner er är bara början. Därefter erbjuder Scrives verktygslåda stor flexibilitet, från fullständig integration till systemagnostiska lösningar för omedelbar automatiserad e-signering.

Automatisering av blankettflöden

Digitalisera alla era kunddokument utan integration. PDF-filer behöver inte längre laddas ner, skrivas ut, skrivas uner, scannas, skickas in och bearbetas.

Delbara länkar

Kunder fyller i blanketter och formulär online och aktiverar e-signeringsprocessen från er webbsida.

Förbättrad dataprecision

Varje underskrivet formulär är skyddat mot förfalskning med stöd av blockchain-teknik.

Pappersfritt

Förbättra kundupplevelsen och spara administrationstid.

elektronisk identifiering Säkert

Alla signerade dokument är legalt bindande och skyddade mot förfalskning.

säker elektronisk signering

Lagenligt och säkert

Scrives säkra lösningar möjliggör uppfyllnad av väsentliga krav i regelverk för elektroniska underskrifter, persondataskydd och penningtvätt. Alla dokument som skrivs under med Scrive eSign innehåller bevismaterial i världsklass. Digital försegling med stöd av blockchain-teknik säkrar integriteten av era underskrivna dokument för att skydda mot och påvisa förfalskningar, nu och i framtiden.

säker elektronisk signering
REDO ATT TESTA?

Testa och lär

Registrera ett gratiskonto eller ring oss och och låt oss hjälpa dig komma vidare i digitaliseringen.