Digitalisering inom telecom

Digitala tjänster för att vinna kundernas lojalitet är lika viktigt som att effektivisera backoffice. Scrive kan hjälpa er med båda delarna.

 

Automatisering av avtal

POS-digitalisering
POS-digitalisering

E-signera säljkontrakt hos alla era återförsäljare utan någon som helst integration.

Kundupplevelse
Kundupplevelse

Med e-signering får era kunder en 100% digital upplevelse, precis som de förväntar sig.

Effektiva arbetsflöden
Effektiva arbetsflöden

Effektivisera flödena inom alla avdelningar: HR, juridik, redovisning, inköp.

POS-digitalisering: 100 butiker på 2 veckor

En rekordsnabb utrullning av Scrive eSign Go i Telenors butiksnätverk i Norge innebar en digitalisering av alla dokumentprocesser på en och samma gång.

Kundcase

Telenor

"Detta är ett av de mest lyckade IT-projekten jag någonsin sett."

Erik Kluften
Head of IT, Telenor Norway

Er samarbetspartner i digitaliseringen

Er digitala resa kan vara komplex, men den behöver inte vara komplicerad. Nyckeln till Scrives framgång ligger i vår omfattande kompetens och erfarenhet samt vår företagskultur som bygger på ständig utveckling med kunderna i fokus.

100% digitalisering. 0% integration

Begränsar era system er digitala resa? Automatisera POS för alla återförsäljare i ett enda steg.

Systemoberoende

Många system, en lösning: plug-and-play-digitalisering.

Kundupplevelse

Erbjud dina kunder en 100% digital köpupplevelse, precis som de förväntar sig.

Autentisering

Inbyggd e-identifiering med tvåfaktorsautentisering, eller integrera en annan identitetslösning för kundkännedom.

Lagenligt

Scrive följer tongivande e-signerings och persondatalagstiftning, så såsom eIDAS, GDPR, ESIGN och UETA.

Så mycket mer
än e-signering

Vi vet att e-signering och autentisering endast är delar av något mycket större – era affärsprocesser.

Strukturerade dataflöden

Extrahera data från era avtal och för automatiskt in i era andra system.

Godkännanden

Skicka era dokument till en eller flera parter för godkännande.

Mallar

Spara tid och kontrollera processen för dina dagliga avtalsflöden.

Deadlines och påminnelser

Ha kontroll över signeringsprocessen medan du gör andra saker.

Lagenligt och säkert

Scrives säkra lösningar möjliggör uppfyllnad av väsentliga krav i regelverk för elektroniska underskrifter, persondataskydd och penningtvätt. Alla dokument som skrivs under med Scrive eSign innehåller bevismaterial i världsklass. Digital försegling med stöd av blockchain-teknik säkrar integriteten av era underskrivna dokument för att skydda mot och påvisa förfalskningar, nu och i framtiden.

Vi hjälper er

Scrive stöttar er hela vägen. Att förstå var i digitaliseringsprocessen ni befinner er är bara början. Därefter erbjuder Scrives verktygslåda stor flexibilitet, från fullständig integration till systemoberoende lösningar för omedelbar automatiserad e-signering.

KOM IGÅNG DIREKT!

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång själv och testa Scrive eSign eller kontakta oss så hjälper vi dig.