Prisplan: eSign Online

Kontakta oss om du inte hittar en plan som passar just dig.

ONE

ONE

1 användare
Support: M-F 9-17 CET
Bevispaket
Enkel företagsprofil
18 språk
Faktureras årsvis

SEK

300

/M
Prova gratis
TEAM

TEAM

20 användare
Samtliga ONE-funktioner plus:
SLA som tillval
Salesforce-integration

SEK

4500

/M
Kontakta oss
COMPANY

COMPANY

75 användare
Samtliga TEAM-funktioner plus:
Anpassad företagsprofil
Utökat SLA
Personlig KAM

SEK

15000

/M
Kontakta oss
ENTERPRISE

ENTERPRISE

Pris efter volym
Samtliga COMPANY-funktioner plus:
Utökat SLA
Personlig KAM
IP-begränsning
Anpassad utveckling

OFFERT

Kontakta oss

Mängder av funktioner

Mallar
Mallar

Spara tid genom att upprätta arbetsflöden för dina vanligaste dokument, en gång för alla.

SMS
SMS

Skicka dokument via SMS för att ännu snabbare inhämta signaturer från alla, var som helst.

eID
eID

Bättre säkerhet med digitala verifieringsalternativ för autentisering av de som signerar.

Profilering
Profilering

Anpassa hela signeringsprocessen med egna färger, logotyp och slogans.

Arbetsflöden
Arbetsflöden

Upprätta signeringsordningen, lägg till godkännande parter, sätt deadlines, påminnelser och mer.

Bevispaket
Bevispaket

Juridisk bevisning i världsklass med detaljerad logg över händelser och revisionsspår.

Direktsignering
Direktsignering

Signera på traditionellt sättet – ansikte-mot-ansikte. Men på en surfplatta.

Markeringsverktyg
Markeringsverktyg

Markera de viktiga delarna i dokumentet för att underlätta granskningsprocesserna.

Tvåstegsautentisering
Tvåstegsautentisering

Autentisera de signerande parterna med SMS-pinkoder och minska risken för bedrägeri.

Bilagor
Bilagor

Koppla bilagor med villkor och liknande till utskicket, eller begär in bilagor från signerande part.

Språksupport
Språksupport

18 språk tillgängliga för att ge bättre hjälp till de signerande parterna.

E-arkiv
E-arkiv

Autoarkiveringsval: Scrive e-arkiv, MS OneDrive, Google Drive eller Dropbox