BankID är den mest använda metoden för elektronisk identifiering i Norge. Idag använder 4,3 miljoner norrmän BankID. Även banker, digitala offentliga tjänster och ett växande antal företag inom flera olika branscher använder sig av BankID.

Norskt BankID

Elektronisk identifiering i Norge

De första BankID:ena utfärdades 2004 och tillhandahålls nu av alla norska banker. Den lägsta åldern för att få BankID är 15 eller 13 beroende på utfärdande bank. BankID uppfyller officiella krav på identitetsverifiering och elektronisk signatur, vilket gör det till ett enkelt och säkert sätt att identitetsverifiera online. Man kan använda BankID till internetbanken, offentliga tjänster, onlineköp och i flera andra situationer som att signera avtal.

Så här använder man BankID

För att få ett BankID måste man verifiera sin identitet hos banken. Man kan välja att använda BankID med kod eller app, eller på mobiltelefonen. När man använder en kod eller app identifierar man sig med sitt personnummer, lösenord och en engångskod. Banken tillhandahåller sätt att skapa koden. Med BankID på mobiltelefonen loggar man in med mobilnummer, födelsedatum och PIN-kod.

För företag och organisationer

BankID används av företag och organisationer som behöver en säker och enkel identifiering online för transaktioner, onboarding av nya kunder och för att signera avtal och dokument. BankID underlättar för er och era kunder genom att ta bort behovet av att träffas personligen eller skicka dokument med post.

Scrives produkter

Det finns två sätt att använda BankID via Scrive: eID Hub och eSign-tjänsten.

eID Hub

Scrive eID Hub är ett API för att företag och organisationer ska kunna integrera identitetsverifiering och autentisering i sina egna system. Ett avtal med Scrive ger inte bara åtkomst till BankID utan alla eID i Scrives eID Hub. Istället för att göra separata avtal med varje eID-leverantör ger eID Hub ett enklare, snabbare och effektivare sätt att implementera nya eID i systemen när de behövs.

Eftersom eID Hub är byggd med enkelhet, skalbarhet, säkerhet och smidig integrering i tankarna ger eID Hub er en enda åtkomstpunkt för alla transaktioner, på ett säkert sätt. Detta innebär att företag kan förenkla sin digitala identifieringstjänst på alla marknader genom att möjliggöra identitetskontroll, onboarding av kunder, KYC-regler (kundkännedom), säker inloggning och andra autentiseringsbehov.

Scrive ger eID-täckning i hela Norden och ett växande antal europeiska länder genom att ständigt utvärdera och lägga till nya eID-lösningar.

eSign

BankID och alla andra eID i eID Hub finns också tillgängliga i Scrives elektroniska signaturtjänst eSign. eSign hjälper företag att digitalisera och automatisera sina processer för avtalssignering. Man kan skicka, signera och hantera dokument på valfri enhet, oavsett var man befinner sig och oavsett var kunder eller partners befinner sig. Alternativen för eID i eSign ökar säkerheten vid arbetsflöden med avtal och dokument genom att göra det möjligt att begära att parter som signerar avtal identifierar sig med BankID innan de kommer åt eller kan signera avtal.

Vanliga frågor

Var får man BankID?

Kontakta banken. Alla banker i Norge utfärdar BankID.

Hur använder man BankID?

Man kan använda BankID på mobiltelefonen eller med en kod som tillhandahålls av banken.

Är BankID säkert?

BankID uppfyller alla krav som gäller för elektronisk identitetsverifiering och elektronisk signatur.

Hur kan Scrive hjälpa till med BankID?

Om ni är ett företag kan Scrive guida er genom processen att integrera BankID i era egna system. Scrive erbjuder också BankID med eSign-tjänsten så att ni kan autentisera parter som signerar era avtal och dokument.

Alla våra eID:s

Vi uppdaterar kontinuerligt vår eID Hub med fler eID:s och ny teknik för att stödja ditt företag.

Kom igång

Mer information om Scrives eID-tjänster

För mer information om hur ni kan erbjuda eID i era tjänster eller i ert Scrive eSign-konto.