Finnish Trust Network (FTN) är ett ramverk grundat av den finska regeringen för att skapa en enda åtkomstpunkt för alla elektroniska ID som utfärdas av finska banken och mobiltelefonoperatörer.

Finnish Trust Network (FTN)

ENDA KONTAKTPUNKTEN FÖR FINSKA EID

FTN förenklar hur tjänsteleverantörer (företag, organisationer, myndigheter) identifierar och autentiserar sina finska kunder och användare. Det är en plattform som ger åtkomst till alla digitala identiteter (eID) utfärdade till finska medborgare och organisationer av Finance Finland (Finanssiala), en grupp finska banker och Mobiilivarmenne, en grupp finska mobiltelefonoperatörer.

Ett avtal med ett FTN-ombud innebär att man endast behöver en integration för att nå alla finska medborgare, vilket innebär att man inte behöver har separata avtal och integrationer med de många eID som finns i Finland.

En ny epok för digital identitet i Finland

FTN grundades 2017 och kontrolleras av finska Transport- och kommunikationsverket (Traficom). Det ersatte den tidigare identitetstjänsten TUPAS, som avvecklades 2019. Säkerhet var den viktigaste drivkraften för att skapa FTN, eftersom TUPAS som hade funnits in nästan 20 år inte längre uppfyllde de nya kraven under eIDAS och inte heller uppfyllde de nya mer omfattande reglerna för dataskydd och säkerhet som infördes i Finland.

Konkurrens var en annan drivkraft för att skapa FTN. Under TUPAS behövde tjänsteleverantörer ett separat avtal och en separat integrering för varje bank de arbetade med. Under FTN finns endast ett standardiserat tjänstekontrakt och en enda integrering för att ombud med starka autentiseringstjänster ska kunna leverera eID-lösningar i Finland med ett tak på transaktionskostnader mellan bank och eID-ombud.

Scrives FTN-tjänster

Scrive erbjuder åtkomst till FTN via API samt som en integrerade del i den elektroniska signaturtjänsten eSign.

Scrive eID Hub är en API som gör det enkelt för organisationer och företag att integrera FTN och andra eID i sina system för att autentisera kunder och användare. Som eID Hub-kund behöver man bara ett avtal med Scrive och får åtkomst till alla eID som Scrive stöder, men köper endast de eID som ni behöver och betalar endast vad ni använder. På så sätt kan ni undvika att skriva avtal med varje eID-leverantör och integrera alla separat.
Eftersom eID Hub är byggd för enkelhet och skalbarhet utgör den en enda åtkomstpunkt för säkra identitetskontroll, onboarding av kunder, KYC-regler (kundkännedom), säker inloggning och andra autentiseringsbehov.

FTN är redan integrerad i eSign, Scrives elektroniska signaturtjänst. eSign gör det enkelt att skicka, signera och hantera dokument på valfri enhet och hjälper företag att digitalisera och automatisera sina processer för avtalssignering. När eSign-användare skickar dokument för signering kan de lägga till en extra säkerhetsnivå genom att se till att endast auktoriserade parter får åtkomst till och kan signera dokumentet. Detta gör de genom att begära att undertecknande part ska autentisera sig och ett alternativ är att använde något av de många eID som Scrive stöder.

Vanliga frågor

Vad är FTN?

Finnish Trust Network (FTN) är en sammanställning av digitala identiteter utfärdade till finska medborgare och organisationer.

Varför skapades FTN?

FTN skapades av finska myndigheter för att hantera nya säkerhetskrav (eIDAS och finsk lag) och för att skapa större konkurrens bland digitala identitetstjänster.

Vad är TUPAS?

TUPAS var den finska digitala identitetstjänsten som FTN ersatte 2019.

Hur kan vår verksamhet erbjuda FTN till våra kunder?

Man måste arbeta med ett eID-ombud som tillhör FTN. Kontakta Scrive för mer information om hur man kommer igång.

Alla våra eID

Vi uppdaterar kontinuerligt eID Hub med fler eID och ny teknik för att stödja ditt företag.

Kom igång

Mer information om Scrives eID-tjänster

För mer information om hur ni kan erbjuda eID i era tjänster eller i ert Scrive eSign-konto.