iDIN är en digital ID skapad av nederländska banker där individer kan använda sig av en enda identifieringsmetod online för en mängd olika onlinetjänster och organisationer.

iDIN

En inloggning till många webbplatser

iDIN tillhandahåller en enkel och säker metod för att utföra flera olika onlineaktiviteter som omfattar inloggning, ID-verifiering, informationsdelning, dokumentsignering och verifiering av ålder. iDIN utfärdas av banker till kontoinnehavare. Man kan använda samma metod för att logga in till alla onlinetjänster som erbjuder iDIN: inloggningen till internetbanken. På så vis slipper man komma ihåg användarnamn och lösenord, fylla i formulär manuellt eller identifiera sig på något annat sätt.

Så här fungerar det

När man blir ombedd av en onlinetjänst att logga in säkert, bevisa sin identitet, fylla i ett formulär, signera ett dokument elektroniskt eller bekräfta sin ålder väljer man iDIN som metod. Sedan väljer man sin bank från en lista och omdirigeras till bankens iDIN-sida där man loggar in som vanligt. Man blir sedan ombedd att bekräfta den åtgärd man försöker utföra. Om man till exempel tecknar en försäkring online visas de personuppgifter som försäkringsbolaget frågar efter. Vid godkännande fylls formuläret på försäkringsbolagets webbplats i automatiskt med uppgifter som banken tillhandahåller.

Affärsfördelar

Företag som behöver känna till sina kunder (KYC) kan lita på den identitet som uppges av personer som använder iDIN eftersom personen redan har tillhandahållit tillräckligt med bevis på sin identitet när hen öppnade sitt bankkonto. Eftersom iDIN gör det enkelt att dela personuppgifter med företag blir kundresan mycket bättre. Risken att kunder ger upp vid registreringsprocessen minskar om de kan fylla i sina uppgifter med bara några klick, och risken att uppgifter är felaktiga elimineras. Företag tjänar på att använda bankernas bedrägeribevakning som skydd mot bedrägeri.

eID Hub

Scrives iDIN-produkter

Kontakta Scrive för mer information om vår digitala identitetsplattform eID Hub om ert företag vill erbjuda iDIN i er tjänst. Scrive vägleder er genom integrationen och när ni har åtkomst till eID Hub kan ni använda alla de eID:s som Scrive stöder.

Scrive erbjuder också iDIN i eSign, vår tjänst för elektroniska signaturer. iDIN är redan fullt integrerad i eSign, så när användare skickar dokument för signering kan de välja iDIN som autentiseringsmetod. Detta innebär att undertecknande part måste bevisa sin identitet innan de kommer åt och/eller kan signera dokumentet.

Vanliga frågor

Vad är iDIN?

iDIN är en digital identitetstjänst där privatpersoner använder sin bankinloggning för att utföra olika onlineaktiviteter med flera olika företag och organisationer.

Vem kan få iDIN?

Alla som har ett bankkonto hos en nederländsk bank som erbjuder iDIN som inloggningsmetod till internetbanken. iDIN kan endast användas av fysiska personer och inte av företag.

Hur använder man iDIN?

När en webbplats erbjuder iDIN som metod kan man välja sin bank från en lista och omdirigeras för att logga in till sin internetbank. Här granskar och godkänner man transaktionen som den andra webbplatsen ber om.

Hur säker är iDIN?

iDIN är precis lika säkert som internetbanken eftersom de använder samma säkerhetshetteknik. iDIN följer GDPR och har en väsentlig tillitsnivå i enlighet med eIDAS-förordningen.

Våra eID-tjänster

Vi uppdaterar kontinuerligt vår eID Hub med fler eID:s och ny teknik för att stödja ditt företag.

KOM IGÅNG

Mer information om Scrives eID-tjänster

För mer information om hur ni kan erbjuda eID i era tjänster eller i ert Scrive eSign-konto.