Onfido erbjuder en portfölj med verifieringstjänster som baseras på verifiering av dokument och biometrisk analys.

Onfido

Verifiering av identitet på distans

Onfido använder en hybrid av AI och mänsklig expertis för att verifiera identiteter online. Detta baseras på en kombination av individers statligt utfärdade ID och ansiktsbiometri. Onfidos lösningar ger stor flexibilitet när det handlar om att hjälpa företag att hantera konflikten mellan risk och tillväxt: Hur man skyddar rykte och tillväxt samtidigt som man erbjuder en smidig kundupplevelse. Viktiga användningsområden omfattar verifiering av identitet, förarregistrering, upptäcka bedrägerier och verifiera ålder. Branschfokus omfattar bank- och finanstjänster, spel, telekommunikationer, transport, hälso- och sjukvård samt detaljhandel.

Verifiering av dokument

Onfidos verifiering av identitet börjar med en persons statligt utfärdade ID. Användaren skickar in ett foto på framsidan och baksidan av sin ID-handling som Onfido analyserar med hjälp av en kombination av maskininlärning och analytiker för att avgöra om handlingen är giltig och äkta. Onfido har stöd för över 2 500 typer av identitetshandlingar från 195 länder i flera olika skrifter och språk. Onfido Document Verification upptäcker upp till 98,7 % av bedrägeriförsök med ID-handlingar och efterhand som bedrägerimetoder blir alltmer sofistikerade utvecklas och förbättras Onfidos teknik kontinuerligt.

För att spara användaren tid och minska datafel fyller Onfido automatiskt i formulär genom att hämta uppgifter från ID-handlingar med hjälp av OCR.

Biometrisk analys

För att skapa ännu mer säkerhet kring identitet är nästa steg efter att dokumentet har verifierats att se till att personen på ID-handlingen faktiskt är personen som har skickat in den. Biometri skapar ytterligare ett lager skydd mot stulna identiteter. Onfido erbjuder olika nivåer på sina tjänster för att uppnå detta. På den lägsta nivån skickar användaren in en selfie och Onfido använder avancerad ansiktsskanning för att jämföra ansiktets biometri med fotot på ID-handlingen.

För att skapa ännu ett lager skydd mot nya sofistikerade bedrägeritekniker används video för att verifiera att användaren är fysiskt närvarande. Användare filmar en kort video av sig själv där hen utför en rörelse eller läser upp tre slumpvis genererade tal.

Flexibla lösningar i etapper

Onfido erbjuder företag flexibilitet i hur mycket säkerhet de ska använda för att skapa rätt balans mellan risk för bedrägerier och den bästa kundupplevelsen. Verifiering av dokument bekräftar att identitetshandlingar är giltiga och äkta.

Biometri läggs till för att skapa en fullständig verifiering av identitet och säkerställa att personen som försöker få åtkomst till plattformen är dokumentets ägare och fysiskt närvarande. Man kan även besluta på användarbasis hur man ska gå vidare med en identitetskontroll. Till exempel kan man välja video för biometrisk analys om användaren kommer från ett högriskområde. Vid transaktioner med lägre risk kan man specificera en selfie.

Onfido erbjuds via Scrive

Scrive erbjuder Onfido via elektronisk signering av dokument med eSign. För att säkerställa att endast behöriga personer har åtkomst och kan signera dokument kan eSign begära att undertecknande part ska autentisera sin identitet via Onfido. Företag kan även använda Scrive eID Hub-plattformen för att integrera Onfido-tjänster i sina egna system och tjänster.

Vanliga frågor

Hur fungerar Onfido?

Onfido använder en hybrid av AI och mänsklig expertis för att analysera identitetshandlingar och ansiktsbiometri.

På vilka marknader kan man använda Onfidos verifiering av dokument?

Onfido har stöd för över 2 500 identitetshandlingar från 195 länder i flera olika skrifter och språk.

Vad behöver användare för att verifiera sin identitet med Onfido?

Bara sin ID-handling, sitt ansikte och en uppkopplad enhet.

Hur använder man Onfido via Scrive?

Med eID Hub integrerar man Onfido-tjänster i sina egna systemen. Onfido är också integrerat i eSign – Scrives tjänst för att signera dokument elektroniskt.

Våra eID

Vi uppdaterar kontinuerligt eID Hub med fler eID och ny teknik för att stödja ditt företag.

KOM IGÅNG

Mer information om Scrives eID tjänster

För mer information om hur ni kan erbjuda eID i era tjänster eller i ert Scrive eSign-konto.