Swisscom Trust Services specialiserar sig på att omvandla komplicerad lagstiftning, regler för efterlevnad och branschspecifika krav till innovativa processer och teknik. Swisscoms betrodda tjänster gör det möjligt för partners att genomföra digitala innovationer över hela Europa.

Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services erbjuder en tjänsteportfölj som består av elektronisk signering, identifiering och autentisering. Företag får åtkomst till tjänsterna antingen genom att integrera dem i sina egna system eller använda färdiga lösningar som tillhandahålls av Swisscoms partners. Oftast omfattar lösningar digital onboarding, plattformar för elektronisk signering, formulärbehandling och meddelandeintegration. Branschfokus omfattar bank, finans, HR, hälso- och sjukvård.

Elektronisk signatur

Signing Service är en molnbaserad tjänst som gör det möjligt att signera rättsligt bindande dokument elektroniskt och på distans via applikationer som byggs och hanteras av Swisscoms partners. Signing Service lägger dessutom till en tidsstämpel för att bekräfta att signaturen var giltig vid en viss tidpunkt, vilket ger signaturen en lång giltighet.

För att använda Signing Service måste personen som signerar dokumentet utföra en engångsprocess för att identifiera sig som hanteras Swisscoms Smart Registration Service (SRS). När personen väl har registrerat sig räcker den metod som definieras i identifieringsprocessen som autentisering.

Kvalificerad elektronisk signatur

Swisscom Trust Services är den enda europeiska leverantören av kvalificerade elektroniska signaturer (QES) för både EU och Schweiz i enlighet med eIDAS-förordningen och ZertES Signature Act. Scrive erbjuder QES (för närvarande för EU) på sin eSign-plattform via Swisscoms Signing Service och Smart Registration Service. Scrives kunder har även åtkomst till Swisscoms tjänster via eID Hub som är Scrives digitala identitetsplattform.

Identifiering

För att signera dokument med Signing Service krävs att den undertecknande parten identifierar sig i en registreringsprocess som bara görs en gång. När denna process är klar kan personen signera dokument utan att behöva identifiera sig varje gång. Det räcker med att utföra ett enkelt autentiseringssteg. Swisscoms Smart Registration Service (SRS) erbjuder flera metoder att registrera nya undertecknande parter både online och personligen.

Autentisering

Varje gång man signerar ett dokument med Swisscom Signing Service måste man autentisera sig. Autentiseringen fungerar som en avsiktsförklaring att signera dokumentet och säkerställer att undertecknandet endast är knutet till personen som signerar elektroniskt. Till autentiseringsmetoden, som definieras under identifieringsprocessen, behövs bara en mobiltelefon. Flera autentiseringsmetoder stöds.

Om Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services specialiserar sig på att omvandla komplicerad lagstiftning, regler för efterlevnad och branschspecifika krav till innovativa processer och teknik. Swisscom Trust Services var tidigare en affärsenhet hos Swisscom, Schweiz ledande telekombolag, men blev ett separat företag 2021 för att inrikta sig på den växande betydelsen av betrodda tjänster för digitala affärsmodeller.

Vanliga frågor

Vilka betrodda tjänster erbjuder Swisscom?

Elektronisk signering, identifiering och autentisering.

I vilka länder är Swisscoms tjänster godkända?

Swisscoms tjänster följer både EU-lagar och schweiziska lagar gällande elektroniska signaturer och stämplar.

Hur kan företag erbjuda Swisscoms tjänster?

Antingen genom att integrera dem i sina egna system eller genom att använda färdiga lösningar som tillhandahålls av Swisscoms partners.

Vilka Swisscom-tjänster erbjuder Scrive?

Scrives eSign-tjänst erbjuder kvalificerade elektroniska signaturer (QES) via Swisscom. Swisscom-tjänster finns även via Scrive eID Hub.

Våra eID

Vi uppdaterar kontinuerligt eID Hub med fler eID och ny teknik för att stödja ditt företag.

KOM IGÅNG

Mer information om Scrives eID-tjänster

För mer information om hur ni kan erbjuda eID i era tjänster eller i ert Scrive eSign-konto.