Verimi är en tysk digital ID-plattform som erbjuder säkra, praktiska lösningar för åtkomst till och användning av onlinetjänster.

Verimi

Verimis tjänster kretsar kring Verimi-ID – ett digitalt ID som ger åtkomst till flera onlinetjänster utan att man behöver använda olika användarnamn och lösenord. Verimi-ID är kostnadsfritt för individer och kan liknas vid att ha ett pass på telefonen eller datorn. Man använder det för att identifiera sig online men det är mycket mer än så. Innehavare av ett Verimi-ID kan identifiera sig, logga in till tjänster, signera dokument och skicka betalningar. Till exempel kan man öppna ett bankkonto online och använda Verimi-ID för att identifiera sig och föra över personuppgifter, istället för att manuellt fylla i formuläret.

Lagra och dela identitetsuppgifter

Verimi-ID är ett säkert sätt att lagra alla identitetsuppgifter på en plats. Då blir det enkelt att dela uppgifterna med leverantörer av onlinetjänster. Man har full kontroll över vilka uppgifter man delar med varje leverantör.

Logga in säkert

En inloggningsmetod för flera tjänster. Istället för att hålla rätt på flera lösenord kan man koppla sitt Verimi-konto till alla konton man har med Verimi-partners. När man är uppkopplad kan man sedan logga in till alla dessa med sitt Verimi-ID.

Signera dokument online

Verimi-ID kan användas när man signerar dokument elektroniskt för att verifiera att man är personen som signerar. Med Verimi-ID kan man signera dokument direkt på Verimis plattform, via externa e-signeringstjänster eller via leverantörer av e-signeringstjänster som har integrerat Verimi Sign. Verimi erbjuder elektroniska signaturer på kvalificerad nivå (QES) i enlighet med definitionen i eIDAS-förordningen.

Enkel betalning

Onlineköp blir enklare när man handlar från någon av Verimis partners. Man anger bara sina bankkontouppgifter en gång i sitt Verimi-konto. Sedan går det snabbt att handla. När man loggar in med Verimi-ID delas betalningsuppgifter automatiskt – inga uppgifter behöver anges och man kan handla direkt.

Verimi för tjänsteleverantörer

Genom att integrera tjänsterna på Verimi-plattformen kan organisationer, både inom den privata och offentliga sektorn, skapa mervärde i digitala tjänster. Onboarding går snabbare och man skapar en bättre kundupplevelse. Genom att snabbt och enkelt kunna verifiera kunders identitet ökar omsättningen eftersom färre avstår från köp.

Vanliga frågor

Vad kostar Verimi-ID?

Det är kostnadsfritt att skapa och använda Verimi-ID.

Var kan man använda Verimi-ID?

Man kan använda Verimi-ID med Verimis partners.

Hur tjänar Verimi pengar?

Varje gång en användare använder Verimi-ID med en av Verimis affärspartners betalar partnern en avgift till Verimi. Verimi tar inte betalt från användaren och använder inte användarens uppgifter i reklamsyfte.

Vem äger Verimi?

Verimi är ett joint venture. Partners inkluderar Allianz, Daimler, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Lufthansa, Samsung och Volkswagen.

Våra eID

Vi uppdaterar kontinuerligt eID Hub med fler eID och ny teknik för att stödja ditt företag.

KOM IGÅNG

Mer information om Scrives eID-tjänster

För mer information om hur ni kan erbjuda eID i era tjänster eller i ert Scrive eSign-konto.