Scrive API

Integerera kraften från Scrive i era grundsystem. Vårt erfarna supportteam hjälper er hela vägen.

DX is king

Utvecklarupplevelse: Scrive värderar detta precis lika mycket som vi bryr oss om kund-, anställd- och användarupplevelse.

API

Av utvecklare, för utvecklare

Vi gör det lätt att implementera Scrive i era grundsystem.

         
          $ curl ’https://${host}/oauth/temporarycredentials?privileges=DOC_CREATE%2BDOC_SEND’ 
 -H ’Authorization: oauth_realm=“Scrive”,oauth_signature_method=“PLAINTEXT”,oauth_consumer_key=“4d224b89875b39af_2”,oauth_signature=“f446cae781995b05&aaaaaa”,oauth_callback=“http://www.mywebsite.com/scrive”'

oauth_token=b0d6be3270a2b3ad_8&oauth_token_secret=dac0ec76e037c01d&oauth_callback_confirmed=true
         
        
         
          curl -X POST 'https://{server_address}/api/v2/documents/${document_id}/update' \
 -H 'Authorization: oauth_signature_method="PLAINTEXT",oauth_consumer_key="${apitoken}",oauth_token="${accesstoken}",oauth_signature="${apisecret}&${accesssecret}"' \
 --data-urlencode 'document={ "id":"${document_id}", "parties": [{}] }' \
 --data-urlencode 'document_id=${document_id}'
         
        
         
          curl -X POST 'https://{server_address}/api/v2/documents/${document_id}/start' \
 -H 'Authorization: oauth_signature_method="PLAINTEXT",oauth_consumer_key="${apitoken}",oauth_token="${accesstoken}",oauth_signature="${apisecret}&${accesssecret}"' \
 --data-urlencode 'document_id=${document_id}'
         
        
Restful API
Vi utformade den typ av API och dokumentation som vi själva föredrar att arbeta med.
Expertsupport
Vårt team hjälper er planera, komma igång och ta er hela vägen fram.
Säkerhet
Robusta säkerhetsåtgärder skyddar dig och dina kunder igenom hela processen.
elektronisk signering på surfplatta
API för esignering

Vi hjälper dig

Din digitala resa kan vara komplex, men den behöver inte vara komplicerad.

Nyckeln till Scrives framgång ligger i vår omfattande kompetens och erfarenhet, samt vår företagskultur med ständig innovation och kundfokus.

elektronisk signering på surfplatta
ESIGN API

Avancerade arbetsflöden

Med vårt API för esignering har du tillgång till hela Scrives växande uppsättning av funktionalitet för att stärka din verksamhet.

Kreditportal

Kontrollera och godkänn kreditbelopp direkt i onboarding-flödet för nya kunder.

Signeringsrätt

Använd adressbokens dynamiska sökfunktion för att verifiera godkända signerande parter.

KOM IGÅNG DIREKT!

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång helt själv och testa Scrive Esign eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.