eSign Data

Förenkla efterlevnaden och förbättra kundupplevelsen med datahämtning som är inbyggt i dina avtal.

Effektivisera era KYC/KYB (Know Your Customer/Business) processer
Validera obligatoriska undertecknare för dina B2B-kunder
Automatiskt ifyllda avtal med giltiga uppgifter, redo för undertecknande

Vi har stöd för svensk datahämtning och lägger till fler länder kontinuerligt.

KYC/KYB

Know Your Customer/Know Your Business

Genom att automatisera dina KYC- och KCB processer med Scrive minskar du avsevärt din administration för efterlevnad och förbättrar kundupplevelsen.

Effektivisera efterlevnaden

Eliminera manuell datahämtning och validering

Omedelbara kontroller

För ägare, PEP, nödvändiga undertecknare med mera

Kundupplevelse

Minimera manuell inmatning av data

Minska antalet fel och administration

Automatisk ifyllning och undertecknande av avtal

Så här fungerar automatiserad KYC/KYB

 

Obligatoriska undertecknare

Förhindra bedrägerier, effektivisera din B2B onboarding och dina kundrelationer genom att omedelbart validera vem i företaget som är behörig att underteckna dina avtal, inklusive de nödvändiga signeringskombinationerna.

Berikning av data före undertecknande

Vilken data behöver du hämta och validera innan någon kan underteckna ett avtal med din organisation? eSign Data automatiserar importen av offentligt tillgängliga data, t.ex. företagsregister, som en integrerad del av dina processer för avtalsundertecknande.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Berätta vilket problem du vill lösa