eSign Online

eSign är Scrives e-signeringsportal. Hantera alla dina signeringsprocesser från en plats. Perfekt för alla dina avtal och dokument.

Automatisera dina avtal med eSign

Förkorta svarstiderna från veckor till minuter, öka konverteringsgraden och ge dina kunder en förstklassig e-signeringsupplevelse.

Signera avtal på bara ett par klick

Skicka, signera och hantera dina avtal och dokument var du än befinner dig, på vilken enhet som helst med eSign Online.

Ladda upp

Logga in på Scrives portal och ladda upp dina dokument.

Lägg till signeringsparter

Ställ in arbetsflödesval såsom autentisering och godkännanden. Skapa mallar för alla dina dagliga processer.

Skicka

Starta de automatiserade arbetsflödena och följ aktiviteterna tills det signerade dokumentet finns i ditt säkra arkiv.

eSign Online

Varumärkesanpassa digitala avtal och dokument

Med vår tjänst eSign har du möjlighet att anpassa alla avseenden i e-signeringsupplevelsen med din logotyp, dina färger och slogans.

Skapar kundförtroende
Förstärk din varumärkeskännedom
eSign Online

Automatisera alla formulär med eSign

Behöver du ett signerat formulär från din kund? Använd delbara länkar för att digitalisera dina formulär då behovet uppstår, utan integration:
Se hur det fungerar»

 

Bankauktorisation
Ansökningar
Sekretessavtal
Registreringar
Samtyckesformulär
Serviceförfrågan

Anpassa Scrive efter hur ni arbetar

Vi vet att elektronisk signering och autentisering endast är delar av något mycket större – dina affärsprocesser. Genom tjänsten eSign erbjuder vi en ständigt växande uppsättning arbetsflödesval, för att göra din hantering av samtliga steg före och efter signeringen så smidig som möjligt.

Godkännande
Godkännande

Distribuera dina dokument till en eller flera godkännande parter

Deadlines och påminnelser
Deadlines och påminnelser

Ha full kontroll över signeringsprocessen samtidigt som du fokuserar på annat

Skicka till flera mottagare
Skicka till flera mottagare

500 som ska signera ett enda dokument? Importera din adresslista enkelt

eSign Online erbjuder mycket mer än e-signering

Vår målsättning är att hjälpa dig arbeta snabbare och smartare: automatisering var än det är möjligt, bättre datatillförlitlighet, bättre regelefterlevnad och bättre personal- och kundupplevelser.

Mallar

Spara tid och styr dina processer genom att skapa mallar för dina dagliga arbetsflöden för avtal.

Strukturerade dataflöden

Hämta viktiga affärsuppgifter från dina signerade dokument och registrera dem i dina system.

Arkiveringsval

Lagra och hantera dina signerade dokument i ditt Scrive E-arkiv, eller auto-offboard dem dit du föredrar: Microsoft OneDrive, Google Drive or Dropbox.

Säkerhet i världsklass

Detaljerat bevisunderlag samlas in i varje steg av signeringsprocessen och kopplas sedan till e-signeringsdokumentet och skyddar dig mot eventuella legala utmaningar.

Skyddat med blockkedja

Alla dokument som signeras med Scrive är digitalt förslutna med blockkedjeteknik för att skydda mot bedrägeri och förfalskning, nu och i framtiden. Verifiera dina dokument oberoende av Scrive.

Förenklad säkerhet och regelefterlevnad

Scrive tillhandahåller betrodda tjänster enligt EUs eIDAS förordning och kan erbjuda alla nivåer av elektroniska underskrifter enligt förordningen.

KOM IGÅNG MED E-SIGNERING!

Testa själv hur Scrive eSign kan hjälpa er

Kom igång helt själv och testa Scrive Esign eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.