Juridiska bevis

Scrive har satt världsstandarden för kvaliteten på juridiska bevis som medföljer elektroniskt signerade dokument

Scrives bevispaket

Scrive Bevispaket, som är unikt för branschen, är kopplat till varje signerat dokument. Det är en noggrann, detaljerad och, viktigast av allt, en komplett samling av högkvalitetsbevis som omfattar varje processteg i dokumentsigneringen, från det ögonblick som skribenten har färdigställt dokumentet som ska signeras, tills det slutliga signerade dokumentet är digitalt förseglat.

En tidstämpel med datum och exakt tid på dagen är kopplat till varje steg, vilket gör processen spårbar. Beroende på hur man skapar arbetsflödet för signeringen kan bevispaketet vara mer eller mindre omfattande. Exempel på ytterligare bevis innefattar texten i det kundmeddelande där kunden erbjuds att signera eller en uppladdad bild av den signerande partens foto-ID.

Vad är det som gör ett dokument, som signerats med Scrive, juridiskt bindande?

Scrive har utvecklat ett kraftfullt tillvägagångssätt för att uppfylla de viktiga juridiska krav som gäller för alla signaturer, antingen utförda på papper eller elektroniskt: avsikt, identitet och integritet.

Avsikten, är faktiskt den mest grundläggande aspekten som gör ett kontrakt juridiskt bindande. I händelse av tvist kan man dock behöva visa mer än avsikt. Man kan behöva ha tillgång till bevis på den undertecknades identitet och integritet av dokumentet. För varje dokument som signeras med Scrive, samlar vi in och säkrar alla tillgängliga bevis som visar att signeringsprocessen uppfyller dessa krav.

Avsikt

Den signerande parten är införstådd med och accepterar de villkor som erbjuds och uttrycker tydligt sin avsikt att ingå avtalet. En skärmbild av signeringsvyn i Scrive UI är endast ett av bevis vi använder för att påvisa avsikten.

Identitet

Den person som verkställer den elektroniska signaturen är den faktiska signerande parten. Den signerande partens e-postadress är normalt tillräckligt bevis. Dock bör man överväga hur stor affärsrisk man är beredd att ta, eller beroende av vilket land det gäller, kan lagen kräva starkare bevisformer för speciella typer av dokument. Scrive erbjuder en rad verktyg för att bevisa äktheten av signaturens identitet, inklusive PIN-kod via SMS, e-legitimation och uppladdning av foto-ID.

Integritet

I händelse av tvist, kan det tveklöst bevisas att ett dokument inte har ändrats, förfalskats eller manipulerats på något sätt. Scrive förseglar varje signerat dokument med en digital signatur som skyddar dokumentets integritet, samtliga bilagor och det fullständiga bevispaketet.

KOM IGÅNG MED ESIGNERING?

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Kom igång helt själv och testa esignering med Scrive eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.