Är e-signaturer juridiskt bindande?

Detta är faktiskt tre olika frågor, och alla är inte juridiska.

Få svar av en juridisk expert

Christina Ramberg, professor i handelsrätt, hjälper oss att reda ut begreppen i några korta videoklipp:

  • Är e-signaturer juridiskt bindande?
  • Hur kan man bevisa den undertecknades identitet?
  • Vilka bevis kan du visa senare?

Juridik

Är motparten juridiskt bunden av ett avtal som jag signerat elektroniskt?

I 99,99% av fallen är svaret ett solklart ”ja”. Enligt internationell avtalsrätt är alla avtal juridiskt bindande om parternas intentioner är tydligt uttalade. Såväl ett handslag, inspelat samtal och ett fax som en pappers- och e-signatur är giltiga rättshandlingar.

Identitet

Hur verifieras undertecknarnas identiteter? Detta är inte en juridisk fråga utan en fråga om affärsrisk. Frågeställningen är egentligen: ”Vilken grad av identifiering behöver du från din motpart för att känna dig trygg i att genomföra en viss transaktion?”

Frågeställningen är egentligen: ”Vilken grad av identifiering behöver du från din motpart för att känna dig trygg i att genomföra en viss transaktion?”. Om du säljer en bil eller en telefon med ett leasingavtal krävs en ID-kontroll om du vill undgå risken att utsättas för bedrägeri. Säljer du molntjänster riskerar du endast att inte få betalt för dina tjänster. Valet är ditt. Scrive implementerar de tekniska lösningar du behöver för att identifiera motparten. Vi har redan eID, tvåstegs-autentisering via PIN med SMS och ID-fotografering.

Bevis

Vilket bevismaterial är tillgängligt? Är bevismaterialet juridiskt hållbart? Håller det som bevisning i en rättstvist??

Ett avtal som signeras på papper fungerar oftast mycket bra som bevismaterial. Elektroniska dokument och signaturer är visserligen lätta att skapa, men om de utformas på rätt sätt håller såväl SMS- som chat- och e-postmeddelanden som bevis i rättsliga tvister. Scrive är världsledande när det gäller framställning av högkvalitativt elektroniskt bevismaterial. Vår teknik gör alla dokument 100% oberoende av både oss och en eventuell tredje part.

Acceptans

Är e-signaturer accepterade?

En tjänst för e-signering är inte bättre än det förtroende som undertecknaren och den tredje part som accepterar det signerade dokumentet hyser för den aktuella tjänsten.

Scrive har byggt upp ett förtroende hos hundratals företag, varav många världsledande aktörer inom en rad olika branscher. Varje månad ger de oss förtroendet att hantera signeringen av hundratusentals dokument i 16 olika länder spridda över fyra världsdelar. Kunderna är positiva uppskattar Scrive och det blir allt ovanligare med tekniska eller regelmässiga begränsningar som gör att mottagarna inte ta emot de signerade elektroniska dokumenten.