Varför e-signering?

I takt med att elektroniska signaturer blir allt vanligare när det kommer till att formalisera skriftliga avtal är det naturligt att det uppstår frågor om hur man går från att signera pappersdokument till digitalt. Att det är smidigt är rätt uppenbart, men är det säkert? Är det lagligt? Och hur fungerar det?

Vad är e-signering?

Att signera ett dokument elektroniskt är väldigt enkelt: du adderar din personliga underskrift längst ner i ett digitalt avtal och ibland behöver du till och med bara klicka på en signeringsknapp.

Men det du får är mycket mer än vad som syns och med rätt e-signeringstjänst kan e-signering vara säkrare och mer tillförlitligt än signaturer med papper och penna.

säker elektronisk signering

Vad är det som gör en e-signatur laglig?

För att ett avtal – oavsett om det kommer i form av ett papper eller i elektroniskt format – ska vara rättsligt bindande måste det finnas med tre nyckelelement:

 • Bevis på undertecknarens avsikt att ingå avtalet, vilket kan vara ett klick på en knapp
 • Bevis på undertecknarens identitet, vilket kan vara den e-postadress som avtalet skickades till
 • Dokumentintegritet: en metod som visar att avtalet inte har ändrats efter det att det undertecknades

Vill du ta reda på mer? Lyssna på när en jurist förklarar detta klart och tydligt i dessa korta filmklipp.

säker elektronisk signering

Grundläggande steg för e-signering

Så hur uppfyller Scrive dessa tre element? Låt oss titta på en enkel signeringsprocess med Scrives eSign-tjänst. Du har möjlighet att testa tjänsten gratis i 30-dagar.

 1. Ladda upp ett avtal i PDF-format för signering i eSign-portalen.
 2. Ange undertecknarens e-postadress eller mobilnummer och klicka på starta signering för att skicka en inbjudan att signera dokumentet i portalen.
  När undertecknaren har granskat avtalet behöver personen bara klicka på en knapp för att underteckna avtalet (man kan också rita sin signatur med en mus eller pekskärm men det krävs inte enligt lag).
 3. Scrive samlar in och sparar juridiska bevis genom en granskningslogg som är säkert kopplad till det signerade dokumentet för att visa:
  – undertecknarens avsikt att ingå avtalet: innehållet i dokumentet och att personens har klickat för att signera
  – undertecknarens identitet: e-postadressen eller mobilnumret som inbjudningslänken skickades till
 4. Slutligen förseglar Scrive det signerade dokumentet, tillsammans med bevisen, med en digital signatur för att bevisa dess integritet. Om någon ändrar dokumentet efter att det signerats kommer förseglingen att brytas. Det finns lagligt accepterade metoder för att tydligt visa om en digital försegling är intakt.
Vanliga frågor

Vilka är fördelarna med e-signering jämfört med att signera på papper?

Några av de fördelar du kan dra nytta av är minskad administrationstid och kostnader, färre manuella arbetsuppgifter (t.ex. utskrifter, skanning, mejlande), högre konverteringsfrekvens för signeringar, ökad säkerhet, förenklad dokumentlagring och åtkomst, kortare ledtider för att få ett avtal signerat, ökad bekvämlighet och upplevt värde för kunder och andra som signerar dina dokument, ökade affärsmöjligheter och förenklad efterlevnad.

Hur kan en e-postadress bevisa en identitet?

Det är endast mottagaren som ska ha tillgång till sitt e-postkonto men det finns även starkare identitetsmetoder – till exempel de många digitala identitetstjänster som Scrive erbjuder inom eSign-portalen, exempelvis BankID.

Vad är skillnaden mellan en elektronisk signatur och en digital signatur?

När en person e-signerar ett dokument för att ingå ett avtal kallas det för en elektronisk signatur. En digital signatur är den digitala försegling som skapas för att skydda dokumentets integritet efter att det har blivit signerat. Lär dig mer.

Vem behåller originalet?

Med elektroniska dokument är begreppen “original” och “kopior” inte längre av relevans. Varje “kopia” av ett elektroniskt signerat dokument är “originalet” och har samma juridiska giltighet som vilket som helst.

Är e-signering en kostnadseffektiv lösning?

Företag och organisationer av alla storlekar går från att signera på papper till att e-signera då de omedelbara kostnadsbesparingarna generellt väger upp för kostnaden för e-signeringstjänsten, även för de minsta företagen. Se Scrives prisplaner.

Är e-signering ett bra alternativ för små företag?

Läs kundcaset om hur Scrive hjälpte ett litet familjeföretag i Stockholm.

Vilka tekniska kunskaper krävs för att använda en e-signeringstjänst?

Inga alls, rent generellt. Scrives intuitiva användargränssnitt gör det enkelt att förbereda och skicka dokument för signering med några få klick. För att komma igång behöver du helt enkelt bara påbörja en prenumeration och logga in i signeringsportalen. Du kan även ta del av Scrives onboarding-videos.

Behöver undertecknaren ett konto för att använda e-signeringstjänsten?

Nej. E-signeringen är gratis för personen som ska signera och det krävs ingen inloggning.

Är e-signering säkert?

Ja, så länge din e-signeringsleverantör har implementerat de nödvändiga säkerhetsåtgärderna i sin tjänst. Besök Scrives Trust Centre för att lära dig mer om hur Scrive upprätthåller hög säkerhet och efterlevnad.

Vilka är de tre nivåerna av elektroniska signaturer enligt eIDAS-förordningen?

Basic Electronic Signature (eller bara ES), Advanced Electronic Signature (AES) och Qualified Electronic Signature (QES). Läs mer här för mer information om varje enskild signatur.

Varför ska du välja Scrive?

Er digitala resa kan vara komplex men den behöver inte vara komplicerad. Nyckeln till Scrives framgång ligger i vår omfattande kompetens och erfarenhet, samt vår företagskultur som bygger på ständig utveckling och kundfokus. Läs mer här

KOM IGÅNG MED ELEKTRONISK SIGNATUR!

Testa själv hur Scrive kan hjälpa er

Starta ditt konto och kom igång helt själv med Scrive eSign eller kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.